PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Aegon heeft haar nieuwe PPI Flex geadministreerd op het platform van dochter TKP. Medio 2016 zal naar verwachting de gehele PPI-portefeuille overgaan van Aegon...

De financiële gevolgen voor verzekeraars van de uitspraak door de commissie van beroep van het Kifid in een zaak tegen Achmea, zullen aanzienlijk zijn. Achmea Dit...

Door het pensioen dichterbij te brengen, zou het pensioenbewustzijn wel eens kunnen groeien, meent Agnes Joseph, actuaris bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Dit is te bereiken...

Be Frank is toegevoegd aan de Pensioenvergelijker van MoneyView Collectief Pensioen. Ook ABN AMRO en Nationale Nederlanden hebben hun medewerking toegezegd, maar deze aanbieders...

De eerste echte ‘pensioner carve-out’. Arbeidsvoorwaarden passend bij de persoonlijke situatie van medewerkers. Meer focus op en monitoring van mogelijke uitkomsten bij dc-regelingen. En...

PensioenGeMi heeft samen met www.zowerktpensioen.nl en Goedemiddag! vooruitlopend op politieke discussies over een gezamenlijk Europees online pensioenregister de website www.eupensionregister.eu gelanceerd. De initiatiefnemers willen hiermee via een simpel Engelstalig online...

De indruk dat Nederland met zijn goed gevulde pensioenpotten en groeiende bevolking het vergrijzingsprobleem wel onder controle heeft is onterecht. 'Nederland is veel armer...

Aegon Nederland wil tot 2018 voor €50 mln aan kosten besparen en het aandeel van online verkoop opkrikken van twintig naar veertig procent. Dat blijkt...

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft wetgeving in voorbereiding om het opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Uitwerking Dit blijkt uit een brief...

De nominale dekkingsgraad van de pensioenfondsen ontwikkelde zich in 2015 op kwartaalbasis anders dan de beleidsdekkingsgraad. Beide zijn nodig voor een afgewogen oordeel, stelt...

Als het aan de Nederlander ligt, komen de betaalbaarheid én kwaliteit van de zorg, de AOW en het pensioen in de komende periode bovenaan...

Generali waarschuwt dat deelnemers met een db-regeling minder harde rechten ontvangen als zij overgaan naar een algemeen pensioenfonds. Dat zegt manager pensioen Caroline Dautzenberg...

Op de website van het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) wordt voorlopig geen informatie verstrekt over de netto pensioen regeling. Aanspraken Dit maakten de partijen die betrokken zijn bij...

Bernard van Praag, emeritus hoogleraar economie, is het niet eens met Peter Borgdorff, directeur van het pensioenfonds PFZW, om het gegarandeerde pensioen los te...

Nu de Eerste Kamer de wetgeving rond het Algemeen Pensioenfonds (APF) heeft aangenomen kunnen de partijen in pensioenland nu werkelijk van start. Voordelen Het APF maakt...
ASR: goede prestaties, maar stormschade drukt resultaat

Fleur Rieter, directeur van verzekeraar a.s.r. Pensioen voorziet grote problemen, omdat het adviseren over een Algemeen Pensioenfonds niet onder de Wet op het financieel...

De werkgroep ‘Sustainable Pension Investment Lab’ (SPIL) gaat in de pensioensector de bestaande duurzaamheidsinitiatieven inventariseren en een onderzoeksagenda opstellen. Herman Wijffels zal de voorzitter van...

In de tweede pensioenpijler moeten dezelfde eisen worden gesteld aan de zorgplicht als in de derde pijler. Dat bepleiten onderzoekers van pensioenonderzoeksinstituut Netspar. Rapport In een...

  Is het nu wel of niet verstandig om de vraagstukken rondom pensioen, zorg en wonen integraal te benaderen? Dat was de hoofdvraag in het...

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is het afgelopen jaar per saldo gedaald. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt. Eind december 2015...
Partners van Findinet zijn: