‘Nederlands pensioen niet zo goed’

Amlan Roy © LinkedIn.com

De indruk dat Nederland met zijn goed gevulde pensioenpotten en groeiende bevolking het vergrijzingsprobleem wel onder controle heeft is onterecht. ‘Nederland is veel armer dan het denkt.’

Dit zijn de waarschuwende woorden van Amlan Roy, hoofd demografisch onderzoek van Credit Suisse opgetekend door Anton Reijinga van Fondsnieuws. De gepromoveerde Indiase econoom hamerde op de impact die de vergrijzing heeft op de balansen van huishoudens, bedrijven en landen.

Demografie
De meest hardnekkige misvattingen zijn volgens hem dat demografische ontwikkeling zich volgens een voorspelbaar pad voltrekt en dat het vooral iets van de lange termijn is. Hij haalt de befaamde management goeroe Paul Drucker aan, die in 1999 al zei dat demografie ‘de belangrijkste factor waar niemand oog voor heeft’ is. Roy voegt eraan toe dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe de situatie er over vijf jaar voorstaat.

Statistieken
De econoom staaft zijn woorden met statistieken. Tussen 1970 en 2015 is het deel van de wereldbevolking van 80 jaar of ouder met 394 procent gestegen. Daarbij ligt in een land als Nederland de levensverwachting intussen al ruim boven de 80 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van 28,6 jaar in 1970 is gestegen tot 42,7 jaar in 2015.

Oudere werknemers hebben een geringere productiviteitsgroei dan jongere, wijst hij. Dit heeft weer drukkende gevolgen voor de economische groei en inflatie. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor gezondheidszorg met het ouder worden exponentieel. Ook merkt hij op dat de effectieve pensioenleeftijd lager ligt dan de wettelijke pensioenleeftijd.

Immigratie
Ten aanzien van immigratie neemt Roy een genuanceerder standpunt in dan zijn collega’s van de zakenbankdivisie. Die schreven in een rapport ‘With open arms’ dat immigratie economische groei stimuleert en zo tegenwicht biedt voor vergrijzing.

Hij zegt de zorgen van een politicus als Geert Wilders te delen. De conclusie dat immigratie per saldo positief zal werken is volgens Roy zo niet te trekken. ‘Alleen landen als Canada en Australië vragen de juiste vragen’, zegt hij, verwijzend naar het selectieve beleid in deze landen om vooral hoger opgeleiden met in economische sectoren met schaarste toepasbare vaardigheden toe te laten.

Bron: Fondsnieuws

GEEN REACTIES