SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

Op 1 juni 2017 is de collectieve uitspraak inzake de btw over de correctie voor privégebruik auto gepubliceerd.verzekeraar Dit betekent dat op zeer korte termijn...

Bron : Findinet/Chubb Op 6 juni jl. publiceerde Findinet de mening van Commercial Risk Europe. In het artikel verdedigen Lennart Edström van Electrolux en Frederik Finman van...
Vrouwenverzekeraar Onna-onna houdt op te bestaan

Onna-onna, de speciaal op vrouwen gerichte bemiddelaar in auto- fiets-, woon- en reisverzekeringen, houdt op te bestaan. Onna-onna was sinds 2014 een dochteronderneming van...
Verzekeraar De Vereende hamert op solidariteit

Schadeverzekeraar De Vereende, ontstaan door samenvoeging van VAN, Bavam, Rialto en Het Nederlands Bureau, realiseerde in 2016 een bruto premie-inkomen uit de verzekeringsactiviteiten van €22,5...
Automobilist rijdt beter na afsluiten Veilig Rijden verzekering

Automobilisten gaan veiliger rijden met de ANWB Veilig Rijden verzekering. Dat blijkt uit cijfers van de ruim 9000 polishouders die inmiddels met deze verzekering...
Kifid: Premie schadeverzekering mag stijgen bij stilzwijgende verlenging - ongeacht het bedrag

Schadeverzekeraars hoeven voor een premiestijging bij contractvervaldatum geen uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde af te wachten, ook als die stijging hoger is dan 10%....
Allrisk inboedelverzekering biedt minder dekking voor mobiele elektronica

Allrisk inboedelverzekeraars hebben zich gewapend tegen het stijgende aantal schademeldingen van kwetsbare smartphones en tablets. Claims zijn aan banden gelegd met eigen risico's, maximeringen...

Het Financieel Verslag Verzekeringsbranche 2016 bevestigt wat we al bij de jaarcijfers en jaarverslagen zagen: het schadebedrijf heeft het zwaar. Het verslag, dat wordt uitgebracht...

De Noorse maatschappij Protector Forsikring heeft bevestigd dat zij de verzekeraar is van de 24-verdiepingen hoge torenflat "Grenfell Tower" die in de nacht van 13/14 juni...

Coen Mom, directievoorzitter van Unirobé Meeus, is bezorgd over de verschraling van de aangeboden capaciteit op de verzekeringsmarkt. Mom doet zijn uitspraken in het jaarverslag...

Bijna een derde van de zzp’ers heeft de verzekering dat ze qua financiën kunnen terugvallen op het inkomen uit de vaste baan van hun...

Brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, de VNAB, heeft het protocol Administratieve Ondersteuning Polisdocumenten (AOP) herzien. Het oude protocol dateerde van 1993 en voldoet niet meer...

Het Verbond van Verzekeraars signaleert dat het openbaar maken van afschrijvingslijsten steeds vaker gebeurt. Na grote verzekeraars als a.s.r., Aegon en Nationale-Nederlanden maakte begin deze...
cybersecurity en vertrouwen verzekeraars

Breng cyberrisico’s onder bij bestaande bedrijfsverzekeringen in plaats van deze over te hevelen naar een separate cyber risk polis. Deze opmerkelijke conclusie komt naar voren...
Verzekeraars worden bang de boot te missen met technologie en innovatie

Verzekeraars zien hun vermogen om te veranderen en cyberrisico’s als grootste bedreigingen voor hun sector. Voor het eerst beschouwen ze de alsmaar voortschrijdende technologie...

Het Kifid doet er te lang over om klachten te behandelen. Het Kifid heeft een te juridische kijk op consumentenzaken. Het Kifid wil laagdrempelig...

1 juni 2017 De heer mr. S. (Bas) de Groot zal per 1 juli a.s. afscheid nemen als algemeen directeur van Kifid. In de nieuwe...
Kleine groep verzekeraars innoveert actief, de rest volgt op afstand

De verschillen tussen een kleine kopgroep van verzekeringsbedrijven die actief met innovatie bezig is en de rest van de verzekeringsmarkt blijkt vrij fors. Er...
Overname Delta Lloyd door NN is juridisch rond

Vanaf morgen (1 juni) zijn NN en Delta Lloyd officieel één bedrijf. Vanochtend maakten de twee verzekeraars bekend dat de benodigde akten voor de...
ASR koopt eigen aandelen in

Verzekeraar a.s.r. haalde in het eerste kwartaal van dit jaar een aanzienlijk hogere winst in het schadesegment. Ook de levenwinst nam toe. De winst bij...
Partners van Findinet: