SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

Bron: 12Nederland EINDHOVEN – Een  man met een metaaldetector heeft maandagmiddag in het bos langs de Achtseweg Zuid een Amerikaanse vliegtuigbom gevonden. Na de vondst alarmeerde de...
ABN AMRO: Toename natuurrampen kan woningverzekering onbetaalbaar maken

Extreem weer komt steeds vaker voor en wordt steeds ernstiger. Deze trend zet zich waarschijnlijk voort naarmate de temperatuur wereldwijd stijgt. Daardoor zullen premies...
Ruim 8 procent meer klachten ingediend tegen verzekeraars in 2022

Consumenten hebben in 2022 meer klachten ingediend over verzekeraars. De toename van het aantal klachten geldt voor alle deelmarkten: zorg, schade en leven. De...

Bron: Marokko Nieuws Marokko heeft sinds 2020 een systeem om de gevolgen van catastrofale gebeurtenissen te dekken. Dit systeem bestaat uit twee delen: een verzekeringssysteem en...
VBDO: klimaatverandering is voor verzekeraars dubbel probleem

Het aantal klimaatrampen neemt in rap tempo toe. Nederlandse verzekeraars voelen dit risico aan twee kanten: bij de kansen en risico’s van hun beleggingen...
Omzetderving door waterschade? Driekwart van de verzekeraars geeft niet thuis

Het aantal zakelijke verzekeringen dat schade vergoedt na overstroming is het afgelopen jaar fors gegroeid. Materiële schade aan inventaris, goederen en bedrijfsgebouwen is nu...

Advertorial Gemiddeld wordt per dag in Nederland 12 km afgelegd binnen de bebouwde kom. Nederlandse innovatie gooit hoge ogen vanuit Breda: Squad is 's werelds eerste Solar...

"Ondernemers gaan zich anders verzekeren tegen zieke werknemers" Onder deze kop heeft MKB Nederland een persbericht opgesteld met het oogmerk aandacht te vragen voor de gevolgen...

In 2021 is er bij bijna 2 procent van de bevolking (dat zijn ruim een kwart miljoen mensen) ingebroken, of heeft iemand geprobeerd in...
Samenvoeging ASR en Aegon Nederland verwacht na 1 oktober

ASR kijkt terug op een voorspoedig eerste halfjaar. Alle bedrijfsonderdelen presteerden goed; het operationeel resultaat bleef vrijwel onveranderd. De samenvoeging met de Nederlandse tak...
NN Group profiteert van gestegen rente en goed weer

Mede dankzij het uitblijven van stormen kon NN Group uitstekende resultaten noteren over de eerste helft van 2023. Het operationeel resultaat steeg met 24,5...
Verzekeraars weren fatbikes; diefstalrisico te hoog

Het wordt moeilijker om een fatbike te verzekeren. Kingpolis (onderdeel van de Alpina Group) verzekerde dit type elektrische fietsen al niet; nu stoppen ook...
Operationeel resultaat Achema stijgt fors, maar kosten eveneens

Het operationeel resultaat van Achmea over de eerste zes maanden is uitgekomen op € 405 miljoen. Dat is € 165 miljoen (+69%) hoger dan dezelfde...
Kortingsregeling schadevrije jaren verschilt per verzekeraar

Autoverzekeringen verschillen enorm. Gisteren meldde vergelijkingssite Geld.nl dat bij verhuizen binnen de eigen wijk de premie voor de autoverzekering zomaar met honderden euro’s per...

PRIMUS AERO Primus Aero is in Oostenrijk aanbieder van luchtvaartdiensten. PRIMUS AERO zorgt al meer dan tien jaar voor vliegtuigen. Daarbij nemen ze verantwoordelijkheid voor het...
Geen echt vakantiegevoel meer

Wat te doen als er in de buurt van je vakantiebestemming bosbranden woeden maar op jouw plek niet? Dan gaat je reis gewoon door....
Aantal schuurinbraken stijgt met bijna 9%

De eerste zes maanden van het jaar is er in Nederland ruim 5.700 keer ingebroken in schuren. Dat is een toename van 8,9% ten...
Jonge scooterrijder in grote stad betaalt hoofdprijs voor verzekering

De premies voor scooterverzekeringen variëren enorm. De polis van een scooterrijder in een grote stad ligt gemiddeld 63 procent hoger dan die in een...

Bron : Progress Communications 'De impact van generatieve AI op banken' Door Rob Knigge, Lead Financial Services Accenture Nederland Een van mijn buren is een vrouw die...

Vervolg op publicatie van Accenture : LINK  Wij hebben met interesse de bijdrage van Rob Knigge gepubliceerd. Het is wel zeker dat - op termijn...
Partners van Findinet: