SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

De zorgverzekeringsmerken van Achmea geven de meeste premiekorting, wanneer de verzekerde kiest voor een vrijwillig extra eigen risico. Het wettelijk eigen risico bij de basisverzekering...

Voor het eerst sinds drie jaar noteren de motorrijtuigenverzekeringen van Nationale-Nederlanden weer een klein plusje qua resultaat. In het derde kwartaal van dit jaar kwam...
Opstalverzekeraars passen vergoedingen asbestschade aan

Opstalverzekeraars stellen zich in op het aanstaande verbod op asbestdaken. Omdat deze daken voor 1 januari 2025 vervangen moeten zijn, betaalt een aantal verzekeraars...

Regelmatig ontvangt onze redactie verzoeken om hulp als een schade is afgewezen, of als men op zoek is naar advies over lopende verzekeringen. Soms kunnen...
Kabinet wil assurantiebelasting op brede weersverzekering schrappen

Het moet makkelijker worden om een brede weersverzekering af te sluiten. Op dit moment is deze verzekering, die boeren kunnen afsluiten tegen schade aan...

Relevant voor verzuimverzekeraars: werknemers in de leeftijdscategorie 25-35 jaar vertonen vaker dan gemiddeld burn-outklachten. Dat lijkt te komen door emotionele betrokkenheid bij het werk. Het...
'Historisch' akkoord in woekerpolisaffaire tussen Allianz en consumentenorganisaties

De verbeterde resultaten die de schadetak van Allianz Benelux in het eerste halfjaar al presenteerde, krijgen een vervolg in het derde kwartaal. Over de eerste...
Slechts een derde van de inboedelverzekeraars dekt schade veroorzaakt door huisdieren

Tien procent van de schadeverzekeraars dekt schade door huisdieren onder de All Risk dekking vanuit de inboedelverzekering. Zo’n 23 procent vergoedt schade door huisdieren...
Zorgverzekeraars raken door reserves heen; forse premiestijging dreigt

De minimale reserves van de zorgverzekeraars raken in zicht. De solvabiliteit is gedaald van 160 procent in 2016 tot 140 procent in 2018. Dit...

De overgrote meerderheid van verzekeringsklanten leest de voorwaarden van de schadepolis geheel of gedeeltelijk. Ook kan 90% van de consumenten informatie over voorwaarden makkelijk...
‘Letselschadeslachtoffers zijn dupe van prijsafspraken verzekeraars met rechtshulpverleners’

Verzekeraars maken verboden prijsafspraken met juridische adviesbureaus over de buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken. Deze prijsafspraken, vermeld in de zogeheten PIV-regeling, schaden de belangen van...
Gezinnen claimen twee keer zo vaak brandschade

Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, die vaak een gezin hebben, dienen gemiddeld twee keer zo vaak een brandclaim in bij hun inboedel-...
Stichting Salvage neemt rampencoördinatie over van Verbond van Verzekeraars

Stichting Salvage neemt op 1 januari de rampencoördinatie over van het Verbond. Concreet betekent het dat Salvage (namens de gezamenlijke verzekeraars) het eerste aanspreekpunt...

Nu Nationale-Nederlanden terugtrekkende bewegingen maakt van de markt voor garageverzekeringen, zien andere partijen kansen. Zo meldt verzekeringsmakelaar Cascade dat Nationale-Nederlanden zich terugtrekt als risicodrager ten...
Chubb introduceert gecombineerde cyber-, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidspolis

Verzekeraar Chubb introduceert specifiek voor ICT-bedrijven een polis die beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en cyberrisico’s dekt. Deze combinatiepolis, genaamd Pro ICT 3.0, biedt onder andere dekking...
'Meer schade in het verkeer in week na instellen wintertijd'

Is de wintertijd nou wel of niet gevaarlijk voor de verkeersveiligheid? Volgens een analyse van NRC Handelsblad is het niet vast te stellen. Pechhulpaanbieder...

Kent u die van een journalist die verzekeringen ging verkopen? Of nog wat correcter: tegelijkertijd verzekeringen ging verkopen? Sinds gisteren is dat geen mop meer...

Nederland is voor wat betreft schadeverzekeringen het best verzekerde land ter wereld. Zes jaar geleden stond Nederland ook al bovenaan. Dat blijkt uit een rapport...

Zie ook Abn-amro-en-rabobank-mogelijk-betrokken-bij-dividendstrippen De afgelopen maanden heeft Premier Rutte vergeefs getracht om de dividendbelasting af te schaffen. De Premier heeft zich daarbij echter niet of nauwelijks uitgelaten...
Premie hagelschade verdubbelt

Een varkensboer uit het Brabantse Someren krijgt toch het volledige schadebedrag uitgekeerd van Interpolis voor de stalschade naar aanleiding van de hagelstormen in 2016. Dat...
Partners van Findinet: