Europees pensioenregister gelanceerd

PensioenGeMi heeft samen met www.zowerktpensioen.nl en Goedemiddag! vooruitlopend op politieke discussies over een gezamenlijk Europees online pensioenregister de website www.eupensionregister.eu gelanceerd. De initiatiefnemers willen hiermee via een simpel Engelstalig online pensioenverwijsregister de mobiele burgers beter wegwijs maken in hun pensioen.

De bezoeker kan op www.eupensionregister.eu direct doorklikken naar nationale pensioenregisters en meer informatie over betreffende pensioenstelsels lezen. De komende maanden zal dit Europese Pensioenregister verder worden uitgebreid. Meer landen zullen worden toegevoegd, en er zal informatie getoond worden voor mensen met een grensoverschrijdend pensioen.

Europese mobiliteit neemt toe

De mobiliteit van werknemers binnen de Europese Unie (EU) is het afgelopen decennium toegenomen. Waren er in 2005 ongeveer 4,7 miljoen mobiele werknemers actief in de EU, in 2013 waren dat er al zo’n 8 miljoen (mede onder invloed van de uitbreiding van de EU). Afgezet tegen bijvoorbeeld de mobiliteit in Amerika, is die in Europa overigens laag te noemen. Minder dan 3% van de EU burgers verblijft in een andere dan de oorspronkelijke EU-lidstaat.

Voor de mobiele werknemer is het dan belangrijk te weten waar hij aan toe is, ook qua pensioenvoorziening. Voor wie vroeger in een ander land heeft gewoond of gewerkt dan waar hij binnenkort van plan is te gaan pensioneren, is het belangrijk om na te gaan waar hij zijn pensioenrecht(en) kan claimen. Nationale pensioenregisters kunnen een eerste stap zijn in het traceren van (vergeten) pensioenrechten.

(Bron: PensioenGeMi)

GEEN REACTIES