Pensioen trends in 2016: carve-out

© Pixabay.com

De eerste echte ‘pensioner carve-out’. Arbeidsvoorwaarden passend bij de persoonlijke situatie van medewerkers. Meer focus op en monitoring van mogelijke uitkomsten bij dc-regelingen. En veel belangstelling voor het nieuwe Algemeen Pensioenfonds. Dat zijn de trends die Ralf Vranken en Willem Eikelboom (beiden Senior Consultant bij Willis Towers Watson) dit jaar verwachten op het gebied van pensioenen en arbeidsvoorwaarden, zo valt te lezen in de nieuwsbrief van deze organisatie.

Eikelboom verwacht dat dit jaar enkele specifieke carve outs in de pensioensector zullen plaatsvinden. Bij een carve out worden de pensioenen van gepensioneerden uit het fonds gehaald en ondergebracht bij een verzekeraar.

Een aanleiding voor deze ontwikkeling is de invoering van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK). “De regels voor indexeren zijn een stuk strenger geworden”, aldus Eikelboom. “Fondsen mogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110% beginnen met een gedeeltelijke indexatie. Dat is met name ongunstig voor ouderen. Die hoeven bij veel fondsen de komende jaren niet te rekenen op indexatie.”

Dit maakt een carve out extra aantrekkelijk. “Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan zit er een buffer in het fonds waar ouderen geen aanspraak op kunnen maken. Bij een carve out kan dan wel een indexatie bij een verzekeraar worden ingekocht.”

Voordeel voor de ouderen is dat ze zo alsnog in aanmerking komen voor indexatie. Dat kan op drie manieren. Ten eerste kunnen de pensioenen eenmalig worden verhoogd. De tweede mogelijkheid is een indexatie afhankelijk van de Europese inflatie (bijvoorbeeld 70%). De derde variant is een vaste indexatie.

Voor ondernemingen die de pensioenverplichtingen nog op de balans hebben, is een bijkomend voordeel dat het langlevenrisico wordt verminderd. Volgens Eikelboom verschillen zaken als leeftijd waarboven de pensioenen worden overgedragen en de afgesproken indexatie van fonds tot fonds. “De carve out is met name interessant voor fondsen met een dekkingsgraad vanaf zo’n 105%.”

Doorbeleggen bij dc-regelingen

Bij dc-regelingen zal dit jaar veel aandacht zijn voor de gevolgen van de wet die doorbeleggen na pensioendatum mogelijk maakt. Een van de uitdagingen voor de werkgever is dat de medewerkers moeten worden voorgelicht over de nieuwe keuzemogelijkheden die ze krijgen. “Al dan niet doorbeleggen na pensioendatum heeft bijvoorbeeld invloed op de default lifecycle (wijze van beleggen) in de individuele dc-regeling. Werkgevers zullen samen met hun uitvoerder hun werknemers moeten wijzen op de keuzes en risico’s.”

APF

In het pensioendomein voorziet Vranken verder dat het Algemeen Pensioen Fonds (APF) een grote vlucht gaat nemen. “We zien nu de wet definitief is, toenemende interesse bij bedrijven met een ondernemingspensioenfonds, die de governance lasten willen terugbrengen, of met een direct verzekerde regeling, waarbij met name lagere pensioenkosten of een hogere toeslagkans het doel zijn.”

Basispakket arbeidsvoorwaarden

Veel werkgevers hebben met het versoberen van de pensioenregeling gecompenseerd met een iets hoger salaris. Maar ze merken dat een hoger salaris niet automatisch leidt tot meer waardering. Vranken: “Daarom zijn werkgevers op zoek naar manieren om de arbeidsvoorwaarden meer te laten aansluiten op de persoonlijke behoeften. De ervaring en onderzoek bij eerdere trajecten leert dat werknemers een helder gecommuniceerd persoonlijk pakket hoger waarderen, waarbij de kosten gelijk blijven. Daarnaast zijn er werkgevers die de kosten willen reduceren maar willen voorkomen dat de waardering ook afneemt.”

Vranken verwacht daarom dat een basispakket voor alle medewerkers in combinatie met een aantal specifieke elementen voor bepaalde groepen werknemers veel kan brengen voor werkgevers.

(bron: Towers Watson)

 

GEEN REACTIES