Aegon Nederland wil kosten besparen en meer online verkoop

Aegon Nederland wil tot 2018 voor €50 mln aan kosten besparen en het aandeel van online verkoop opkrikken van twintig naar veertig procent.

Dat blijkt uit de presentatie die Aegon Nederland-directeur Marco Keim vandaag houdt op de jaarlijkse Aegon-Beleggersdag, waarbij vooral institutionele beleggers aanwezig zijn.

Kosten
De operationele kosten van Aegon in Nederland bedroegen in 2015 €400 mln. Keim wil dit in 2018 teruggebracht hebben naar €350 mln. Onder meer door minder uit te geven aan de operationele bedrijfsvoering, IT, klantenondersteuning en marketing- en verkoopkosten.

Online
Verder wil Aegon Nederland het aandeel van digitale verkoop verhogen van twintig naar veertig procent. Dit moet vooral worden gegenereerd door de verkoop van schadeverzekeringen, beleggingsfondsen en bankspaarproducten. Het aandeel van de verkoop via het intermediair zal naar verwachting afnemen van 58 naar 45%. Aegon ziet de tussenpersonen als belangrijkste distributiekanaal voor pensioenproducten en hypotheken.

Pensioen
Op het vlak van pensioenen wil Aegon Nederland zich meer richten op DC-producten ten koste van DB-producten. Laatstgenoemde maakt nu nog twee derde uit van de totale levenomzet, dit moet op middellange termijn terug naar een derde, vindt de verzekeraar. Aegon vindt dat er aan DB-producten teveel kapitaalvereisten verbonden zijn en wil aan nieuw te verkopen DB-producten strikte rendementseisen verbinden. Aflopende DB-contracten gaat Aegon omzetten in DC-contracten. Verder moet de groei van DC-contracten vooral komen uit de PPI, waar Aegon naar eigen zeggen marktleider is. Recentelijk ging een nieuwe PPI-site van Aegon live.

Bank
De bankactiviteiten van Aegon Nederland hebben geen expliciete doelstellingen voor 2018. Wel moet Knab een sterke groei laten zien in het aantal klanten en het beheerd vermogen en moet Aegon Bank groeien op het vlak van hypotheken. In 2015 bedroeg de hypotheekportefeuille €32 mrd (€28 mrd in 2014).

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Aegon Nederland op basis van Solvency II komt ultimo 2015 naar verwachting uit op 150%. Dit is lager dan Aegon wereldwijd (160%). Aegon onderneemt actie om de solvabiliteit in Nederland te verbeteren.

Bron: Aegon

 

GEEN REACTIES