PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Aon: premie cyberverzekeringen stijgt flink

Na een stijging in oktober ging de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in november weer licht omlaag. Vorige maand was de dekkingsgraad...
Nibud ontwikkelt tool voor wie pensioen in zicht heeft

Het Nibud is bezig met de ontwikkeling van de online tool Geldplan Bijna Pensioen, waarmee mensen die bijna met pensioen gaan, begeleid worden op...
Lijfrente via verzekering pakt ineens gunstiger uit dan via bank

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....

Informatievoorziening aan Aandeelhouders  Vandaag (11 november 2022) publiceert de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het concept van Handreiking 1118 "Het optreden van de externe...
AFM: transparantieregels duurzaamheid moeten beter toegepast worden

Geen enkele organisatie ontkomt meer aan verduurzaming, dus ook de AFM is er druk mee. Per 1 januari 2023 krijgt de financiële sector te...
Meer pensioen voor sector zorg en welzijn

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt met ingang van 1 januari 2023 de pensioenen van alle deelnemers met 6%. De pensioenpremie die werkgevers...
Dekkingsgraden pensioenfondsen herstellen na korte dip

In oktober 2022 is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen gelijk aan 127 procent. Daarmee ligt de dekkingsgraad vijf punten hoger dan...
Nederlandse tak van Aegon over naar a.s.r.

Aegon gaat de Nederlandse pensioen-, levensverzekerings-, schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten samenvoegen met die van a.s.r. Aegon wil zo kapitaal vrijmaken om leider te worden...
Pensioenportefeuille WTW Nederland gaat naar Zwitserleven

Athora Nederland neemt de Premie Pensioeninstelling (PPI) van WTW (Willis Towers Watson) Nederland over. De PPI moet een geïntegreerd onderdeel worden van Zwitserleven PPI...
Nieuwe pensioenwet uitgesteld tot minimaal 1 juli 2023

Op 1 januari 2023 zou een nieuwe pensioenwet in werking treden, waarmee Nederland zal overgaan op een vernieuwd pensioenstelsel. De ingangsdatum is met minimaal...
Prestatievergoedingen van vermogensbeheerders pensioenfondsen exploderen

De totale vermogensbeheerkosten (inclusief transactiekosten) van pensioenfondsen zijn in 2021 met 46% gestegen, van € 9,2 miljard naar € 13,5 miljard. Die toename is...
Zzp'ers op zoek naar vervanging FOR

Hoewel pensioenopbouw door de overheid als iets belangrijks gezien wordt, wordt het voor zzp’ers toch moeilijker gemaakt. Al jaren kunnen zelfstandig ondernemers een deel...
Doorbeleggen na pensionering nu ook mogelijk bij Zwitserleven

Bij de opbouw van pensioen is het beleggen van het tot dan toe opgebouwde vermogen heel normaal. In de uitkeringsfase stopt het beleggen echter...
Dekkingsgraad pensioenfondsen daalt licht na aanpassing prognosetafel AG

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft een nieuwe prognosetafel (Prognosetafel AG2022) gepubliceerd. Hierin geeft het AG een inschatting van de verwachte ontwikkeling van de...
Nieuwe pensioenwet nog steeds onbekend bij werkgevers

Hoewel de nieuwe pensioenwet al op 1 januari 2023 ingaat, hebben veel werkgevers nog dringend behoefte aan advies hierover. Iets meer dan een derde...
Achmea en PGB stoppen ontwikkeling gezamenlijk pensioenadministratieplatform

Achmea en Pensioenfonds PGB beëindigen de ontwikkeling van hun gezamenlijke pensioenadministratieplatform. Als reden voeren de partijen op dat de ontwikkeling van het platform vertraging...
Athora Nederland verbetert positie

Ondanks diverse mondiale onzekerheden behaalde Athora Nederland in het eerste halfjaar van 2022 een stevig netto onderliggend resultaat van € 215 miljoen (1e halfjaar 2021:...
Overname ABN AMRO PPI door Achmea afgerond

In mei kondigden Achmea en ABN AMRO aan dat Achmea de PPI van ABN AMRO ging overnemen. Dit is nu afgerond. De toezichthouders hebben...
Aon ziet ‘ongekende’ stijging van dekkingsgraad pensioenen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen naar 128%. De forse stijging van de rente over augustus vertaalt zich, ondanks...
Bijna een kwart van de werkenden bouwt geen pensioen op in de tweede pijler

Van alle mensen in Nederland die werken, of dat nu in loondienst of als zelfstandige is, bouwt ruim 23% geen pensioen op via de...
Partners van Findinet zijn: