PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Pensioenfondsen beleggen een achtste van hun vermogen in eigen land

Nederlandse pensioenfondsen hadden eind vorig jaar 12,4% van hun totale vermogen belegd in eigen land, ofwel EUR 152 miljard van in totaal EUR 1.224...
Verbond van Verzekeraars: Regeerakkoord is beloftevol, maar uitwerking wordt bepalend

Het Verbond van Verzekeraars is blij met de in het Regeerakkoord Rutte III voorgenomen afschaffing van de doorsneepremie voor pensioenen. Ook de plannen om...
Eigen erkenningsregeling voor GA-diplomahouders

Het vakbekwaamheidsbouwwerk voor wat betreft de Wft-opleidingen wordt niet ingrijpend gewijzigd. Er komen geen nieuwe deel- of lightmodules. Verdeeld Dat adviseert het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening...
Fd: Pensioenfondsen profiteren amper van goede beleggingsrendementen

Ondanks het goede beleggingsjaar 2016 zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen gemiddeld nauwelijks gestegen, ook niet bij de fondsen met de beste resultaten. Dit meldt...
Aon: Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt naar 108%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een daling in augustus, in september gestegen naar 108%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor...

Pensioenfondsen kunnen beter minder harde pensioenbeloftes doen en dit vervolgens goed aan hun deelnemers uitleggen. Dit stelt Carla Moonen, sinds 1 maart van dit jaar...

Toezichthouder DNB doet de komende maanden bij verzekeraars verdiepend onderzoek naar de onbedoelde effecten van regulering. Het onderzoek lijkt een reactie op de ontwikkelingen in...
AFM brengt uitvoering pensioenregeling over naar De Nationale APF

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten om per 1 januari 2018 de uitvoering van haar pensioenregeling over te brengen van Pensioenfonds AFM naar...

Branchevereniging Adfiz gaat haar leden ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) worden...
'Maak ingangsdatum AOW afhankelijk van opleiding'

Bij de vaststelling van de AOW-leeftijd zou rekening gehouden moeten worden met de verschillen in opleiding. Lager opgeleiden beginnen in het algemeen veel eerder...

a.s.r. Vermogensbeheer neemt vermogensbeheerder First Investments over, één van de eerste Nederlandse partijen die ging werken met rente- en inflatieswaps. Met deze beleggingsinstrumenten kon de...
'Digid en Mijnoverheid kosten pensioenfondsen 2 miljoen euro per jaar'

Pensioenfondsen zullen jaarlijks twee miljoen euro aan kosten hebben voor het gebruik van DigiD en de Berichtenbox van Mijnoverheid. Deze kosten zullen worden doorberekend...
TPRA: Pensioenbeheerkosten per deelnemer slechts 13 cent gedaald

Pensioenfondsen zijn er in 2016 maar mondjesmaat in geslaagd de pensioenbeheerkosten te verlagen. De gemiddelde deelnemer ging er slechts 13 cent op vooruit, aldus...

Je moet het maar durven: in een markt waar werkgevers vooral richting een DC-regeling worden geloodst, gaat Aegon toch de boer op met een...

Bij de hervorming van het pensioenstelsel moet het zogeheten persoonlijk pensioen het uitgangspunt zijn. Het helpt niet als de SER nu toch werkt aan...
Pensioenfonds BPL verliest kort geding van gepensioneerden

Pensioenfonds BPL, bedrijfstakpensioenfonds voor de landbouw, moet verkiezingen organiseren voor de benoeming van twee bestuursleden namens de gepensioneerden. Dit had MijnLandbouwPensioen, vereniging van gepensioneerden...

In het PE-examen voor de Wft-module Pensioen wordt de pensioenvoorziening van de DGA komend jaar een nieuw relevant onderwerp. Dat blijkt uit het overzicht van...

Verzekeraar a.s.r. neemt de Nederlandse tak van Generali over. Als onderdeel van de transactie doet a.s.r. een kapitaalinjectie van €200 mln in Generali Nederland. De...

Verzekeraar Scildon (voorheen Legal & General) groeit naar eigen zeggen hard in het mkb-segment, maar wil deze groei verder versnellen door een omvangrijke mediacampagne. Scildon...
AFM: reclames moeten duidelijk zijn over risico’s van beleggen

Het ontbreekt veel pensioenfondsen aan eigen risicobeleid omtrent het beleggen in Nederlandse hypotheken. Dat stelt toezichthouder DNB na eigen onderzoek. DNB deed dit jaar een...
Partners van Findinet zijn: