PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Bedrijven uit de ICT-branche kiezen als pensioenregeling voor hun werknemers in de meeste gevallen voor een beschikbare premieregeling. Dat blijkt uit de Pensioenbenchmark 2018 van...

Tijdens de transitie van een product- naar klantgerichte organisatie had Aegon de neiging om van de volledige adviseursfocus, helemaal direct naar de eindconsument te...

Pensioenverzekeraars verstrekken jaarlijks aan hun verzekerden een opgave waarin zij verklaren welke rechten zijn opgebouwd t.a.v. - Het ouderdomspensioen ( 70 % van het loon) -...
Arthur van der Wal nieuwe directievoorzitter Syntrus Achmea

Arthur van der Wal is per 1 september 2018 benoemd tot directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Hij volgt George Dröge op,...

Altijd interessant voor actuarissen bij verzekeraars en pensioenfondsen: hoeveel Nederlanders overlijden er en waaraan? Afgelopen jaar overleden er ruim 150.000 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers...

De rente op zowel dagelijks opvraagbare spaarrekeningen als op deposito’s, daalde in het tweede kwartaal verder, zo blijkt uit de MoneyView Spaarrente Barometer. Het gemiddelde...
Aon: tijd voor een nieuw pensioenstelsel nu echt aangebroken

“De roep om een nieuw pensioenstelsel is niet meer te negeren,” aldus Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “Met elke...
ABP verkoopt aandelen omstreden palmoliebedrijf

Het ABP heeft zich de kritiek op beleggingen in een omstreden palmolieplantage aangetrokken. Het pensioenfonds meldt dat het zijn aandelen in het Zuid-Koreaanse bedrijf...
Pensioenbeleggers investeren in omstreden teerzandolie

Pensioenbeleggers ABP en Aegon investeren samen meer dan een miljard euro in teerzandbedrijven in West-Canada. Ook de NN Groep en pensioenfonds PFZW investeerden erin,...
Vooral mannen en lager opgeleiden gaan later met pensioen

De pensioenleeftijd van werknemers is in 2017 verder gestegen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen was 64 jaar en 10 maanden, 5...
Vereniging Pensioendeskundigen doet suggesties voor beter pensioenakkoord

Leden van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) verwachten weinig van het onlangs uitgelekte pensioenakkoord. Het akkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties druist volgens hen...
Nieuwe voorzitter Pensioenfederatie

Shaktie Rambaran Mishre wordt de nieuwe voorzitter van de Pensioenfederatie. Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 december 2018 neemt zij het voorzitterschap officieel over...

Werkgevers en vakbonden gedragen zich in het recente pensioenakkoord als een arts die de streepjes op de thermometer aanpast en tegen de patiënt zegt:...
Vergelijkingssites geven soms ook advies, stelt AFM

Het aantal deelnemers aan een premiepensioeninstelling blijft gestaag doorgroeien. Per eind maart kwam de teller uit op 608.710. Dat blijkt uit de statistieken van DNB....

De toegang tot financieel advies bij complexe verzekerings- en bankproducten is beperkter geworden door het provisieverbod, stelt Bernardo Walta, commercieel directeur bij De Goudse,...
Rendementen beschikbare premieregelingen verschillen sterk

Er zijn enorme verschillen in behaalde rendementen bij pensioenproducten met een beschikbare premieregeling. Deelnemers jonger dan 50 realiseerden in 2017 een rendement dat, afhankelijk...

Het heeft een tijdje geduurd sinds de aankondiging in 2015, maar sinds kort kunnen NN-klanten toch echt online de actuele gegeven over hun beleggingsverzekering...
Netspar pleit voor spreiding langlevenrisico door pensioenfondsen

Kleine schommelingen in de prognose van de levensverwachting kunnen grote impact hebben op het pensioen. Momenteel delen we dit ‘macro-langlevenrisico’ uniform met elkaar via...
Ombudsman Pensioenen wil ruimere onderzoeksbevoegdheid

De Ombudsman Pensioenen moet een ruimere onderzoeksbevoegdheid krijgen. Zo kan hij de individuele pensioendeelnemers beter bijstaan. Dit kan hen helpen bij het herstellen van...
Zzp’er sluit steeds minder vaak aov of lijfrente af

Het aantal zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering daalt gestaag. In 2016 was 19 procent van de zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In 2011 was dat nog...
Partners van Findinet zijn: