PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Nu ook Amerikaanse bezwaren tegen overname Willis Towers Watson door Aon

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bezwaar gemaakt tegen de overname van Willis Towers Watson (WTW) door Aon. De twee verzekeringsmakelaars worden samen te...
werkgevers nauwelijks voorbereid op nieuw pensioenakkoord

In 2019 werd een pensioenakkoord gesloten, waarin het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken welke vorm het nieuwe pensioenstelsel krijgt. Bijna de helft van...
Zzp’er wil geen verplicht pensioen

Bijna driekwart van de zzp’ers ziet niets in de plannen voor een verplichte pensioenregeling die namens de linkse partijen op de onderhandeltafel in Den...
dekkingsgraden pensioenfondsen stabiliseren

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen ligt in mei vrij stabiel rond een waarde van 109%. De rente bleef in mei nagenoeg...
Heiko Hoogendijk naar Stap

Stap Algemeen Pensioenfonds stelt Heiko Hoogendijk aan om de marketing en sales aan te sturen. Huub Popping, voorzitter van het fonds: “We zijn erg...
Pensioen bedrag in eens bezint eer ge begint

Met ingang van 1 januari 2023 krijgen pensioengerechtigden de mogelijkheid een deel van hun opgebouwde ouderdomspensioen in een keer te laten uitbetalen. Minister Wouter...
pensioenfederatie roept op pensioenakkoord ongewijzigd uit te voeren

Het volgende kabinet zal de grote stap zetten naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel zoals afgesproken met de sociale partners in het pensioenakkoord. Volgens...
Maarten Edixhoven vertrekt bij Aegon

Maarten Edixhoven treedt per direct terug als CEO van Aegon Nederland en lid van de Management Board van Aegon N.V.. Hij wordt per 1...
Hypotheker breidt uit en varieert met distributievormen

Na een langdurige daling van de gemiddelde hypotheekrente lijkt deze zich nu voorzichtig te stabiliseren. Terwijl de eerste twee maanden van 2021 nog in...
Pensioenfederatie wijst voorstellen CPB af

De verkenning van het Centraal Planbureau om burgers meer vrijheid te geven om hun vermogen op te bouwen, leidt volgens de Pensioenfederatie niet tot...
CPB: ‘Versoepel aflossingseis hypotheek’

De overheid is er mede debet aan dat sommige burgers financieel kwetsbaarder zijn dan anderen. Dat raakt vooral huurders en lager opgeleiden, maar gemiddeld...

Open brief aan de heer Guus Schram, Hoofdofficier Functioneel parket. Weledelgestrenge heer, Wij zagen uw interview in het journaal en bij deze feliciteren wij u met...
Aon helpt Eindhovense maakindustrie bij beveiliging tegen cybercriminaliteit

Het spel rond het overnamebod van verzekeringsmakelaar Aon op concurrent Willis Towers Watson (WTW) komt in de eindfase. Om goedkeuring te krijgen van de...

Na de volledige overname van de ppi van Brand New Day door ASR, heeft de directeur van deze ppi, Jan Willem Hoitsma, besloten terug...

Deel 26 uit de verhalenreeks Memories  Na de aanslag van "NINE-ELEVEN" op het WTC te New York, werd mondiaal duidelijk dat wij rekening moesten houden...
AFM kritisch over kostenverantwoording pensioenfondsen

Nederlanders die willen weten of hun pensioenfonds efficiënt opereert, komen er bekaaid vanaf. Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag...
Telegraaf: onze pensioenen verdampen

De stijgende rente en hogere aandelenkoersen zorgden ervoor dat de gemiddelde indicatieve beleidsdekkingsgraad nu ruim boven de kritische 90% ligt. Een indicatieve dekkingsgraad van onder...

De curatoren van de failliete levensverzekeraar Conservatrix hebben in januari een fors deel van de obligatieportefeuille verkocht. De opbrengst wordt aangehouden op een spaarrekening. Dat...

Levensverzekeraar Athora onderzoekt momenteel de ‘strategische opties’ voor de eigen vermogensbeheerder Actiam. Dat wordt gesteld bij de presentatie van de jaarcijfers. In gewone-mensen-taal betekent dit...
Brief Hoekstra over eisen aan onafhankelijk advies valt goed bij sector

Minister Hoekstra van Financiën steunt toezichthouder DNB in de overweging dat resolutie door DNB van levensverzekeraar Conservatrix ‘niet in het algemeen belang was’. Dat valt...
Partners van Findinet zijn: