Pensioensector vormt duurzame werkgroep

© Pixabay.com

De werkgroep ‘Sustainable Pension Investment Lab’ (SPIL) gaat in de pensioensector de bestaande duurzaamheidsinitiatieven inventariseren en een onderzoeksagenda opstellen. Herman Wijffels zal de voorzitter van de nieuwe werkgroep zijn. Dit schrift Fondsnieuws n.a.v. een interview met MN-directievoorzitter René van de Kieft, een van de veertien SPIL-leden, in een interview met Pensioen Pro.

De werkgroep wil onder meer tot oplossingen komen voor obstakels bij het verduurzamen van het beleggingsbeleid. Belemmeringen zijn bijvoorbeeld de beperkte omvang van projecten en het illiquide karakter van de beleggingen.

Sustainable Finance Lab
Wijffels is samen met prof. dr. Klaas van Egmond, beiden destijds verbonden aan het Utrecht Sustainability Institute, en Peter Blom van Triodos Bank ook betrokken bij het oprichten van het Sustainable Finance Lab (SFL) in 2010. Binnen het SFL werken vijftien wetenschappers verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten samen om bij te dragen aan een meer robuust financieel systeem en de verduurzaming van de financiële sector te stimuleren.

Het SFL draagt hiervoor op onderzoek gebaseerde ideeën aan en biedt een platform voor de discussie hierover. De afgelopen jaren heeft het SFL bijgedragen aan de discussies over de stabiliteit en duurzaamheid van met name de Nederlandse bankensector middels publieksbijeenkomsten, publicaties en gesprekken met de sector, toezichthouders en beleidsmakers.

Bron: fondsnieuws

GEEN REACTIES