Sterke omzetstijging voor Onderlinge ‘s-Gravenhage

Sterke omzetstijging voor Onderlinge 's-Gravenhage

2023 was een succesvol jaar voor Onderlinge ’s-Gravenhage (OG). Het totale premie-inkomen is meer dan verdubbeld en nam toe van € 117 miljoen tot € 258 miljoen. Ook de opbrengsten uit beleggingen groeiden. De solvabiliteit daalde licht van 217% naar 211%. De verzekeraar kan € 4,5 miljoen ’te verdelen winst’ beschikbaar stellen aan de ruim 230.000 leden.

OG, opgericht in 1895, is een onderlinge levensverzekeraar en hypotheekverstrekker die garantieproducten aanbiedt aan vijftigplussers op het gebied van werken, wonen en welzijn. OG wil bijdragen aan de sociale en financiële stabiliteit van deze groep.

‘Voorzien in behoefte’

Seada van den Herik, algemeen directeur: “De Nederlandse economie gaat terug naar een lager groeitempo. Deze ontwikkeling brengt onzekerheid over de toekomst met zich mee. Desondanks kon OG als gevolg van haar beleid in de afgelopen jaren de solvabiliteitspositie stabiel houden. Door met passende lijfrenteproducten de markt te benaderen heeft de OG een sterke stijging in omzet gerealiseerd. Onze focus op mensen in de tweede helft van het leven voorziet duidelijk in een behoefte.”

Zilverhuis Hypotheek

In het tweede kwartaal van 2023 heeft OG de ZilverHuis Hypotheek in de markt gezet, deze is specifiek voor 72+ers. Met deze hypotheek verzilveren eigenaren de overwaarde van hun woning en ontvangen ze een maandelijkse uitkering om het pensioen aan te vullen. De rente wordt opgeteld bij de hypotheekschuld.

Begin 2024 heeft OG met Nh1816 Verzekeringen overeenstemming bereikt over de overname van de levensverzekeringsportefeuille. Deze stap past in de strategie van OG om haar levensverzekeringsportefeuille verder uit te bouwen. In totaal betreft het 11.600 verzekeringen, een premievolume van € 1,6 miljoen en een verzekerde som van circa € 92 miljoen. Onder voorbehoud van toestemming van DNB vindt de overdracht plaats in 2024.

Jaarlijks bezoeken 400.000 senioren het platform Woonz.nl voor informatie, inspiratie en relevante oplossingen rond langer comfortabel thuis wonen en gelukkig ouder worden. Woonz.nl levert een strategische bijdrage aan OG. Daarnaast bieden digitale themaboeken inzicht in mantelzorg, langer thuiswonen en domotica.

Bron: Onderlinge ’s-Gravenhage

GEEN REACTIES