PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Het debacle rond Conservatrix zorgde voor veel negatieve beeldvorming rond levensverzekeraars met buitenlandse kapitaalverschaffers. Onterecht, zegt Philippe Wits, bestuursvoorzitter van Lifetri. ‘Wij zijn een...
Pensioenkeuze is wel erg makkelijk te sturen

Nudging noemen ze het, een subtiele manier om mensen bepaald gedrag te laten vertonen. De techniek wordt vaak toegepast bij websiteteksten. En het blijkt...
Nieuwe prognosetafel verbetert dekkingsgraad pensioenfondsen met zo’n 2%

De nieuwe Prognosetafel die het Koninklijk Actuarieel Genootschap woensdag publiceerde, leidt tot een gemiddelde daling van verplichtingen van pensioenfondsen van ongeveer 2%. Daardoor verbetert...
BKR: Meer 70-plussers hebben betalingsachterstand op hypotheek

Steeds minder huiseigenaren hebben een achterstand bij het afbetalen van hun hypotheek, blijkt uit de Schulden Monitor van Stichting BKR. Maar onder 70-plussers is...
Intermediair toont nakoming zorgplicht aan, maar is traag met verstrekken klantdossier

Deelnemers aan pensioenregelingen waar een overgang heeft plaatsgevonden van DB naar DC hebben mogelijk recht op verliescompensatie, vindt de stichting ‘Claim uw Pensioenverlies’. De stichting...
Jongeren kunnen rekenen op pensioenval door langdurig lage rente

Wanneer de rente op termijn laag blijft, groeit het vermogen van pensioenfondsen minder snel en dalen de uitkeringen. Vooral jonge huishoudens zullen hier de...
ASR hervat inkoop eigen aandelen

Net als bij andere verzekeraars zag ook ASR door de corona-uitbraak het resultaat op inkomensverzekeringen dalen en dat van P&C stijgen. Bij inkomensverzekeringen uitte zich...
Kredietverstrekkers concurreren met rentetarieven

Verzekeraar Allianz heeft de aanspraken binnen het eigen ondernemingspensioenfonds overgedragen aan Lifetri. Dit gaat vergezeld met een ‘bruidsschat’ van 65 mln euro. Dat blijkt uit...

IN MEMORIAM : ARTHUR DOCTERS VAN LEEUWEN Verzekeraar verzekering Hij kreeg veel kritiek te verduren tijdens zijn AFM-voorzitterschap, maar Arthur Docters van Leeuwen was wel de...

Deel 1 in de serie leerzame herinneringen. Zie ook Deel 2 : Casa Rosso ADFIZ (opvolger van de N.V.A.) is op 27 juli 2020 geïnformeerd...
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

De verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina heeft in december een serieuze poging gedaan om een herverzekeringscontract van Conservatrix eenzijdig te ontbinden. Dit blijkt uit...
‘Stratenmaker mag ruim anderhalf jaar eerder met pensioen'

Nederlanders staan positief tegenover een vervroegde pensioenleeftijd voor mensen met zware beroepen. Als deze inschatting leidend zou zijn, dan zouden mensen met fysiek zware...

Assurantie intermediair opgelet ! Omroep Brabant was er als de kippen bij om als eerste in beeld te brengen dat de "Personal Air and Land...
Achmea, Pensioenfonds PGB en ict-bedrijf CGI samen in platform pensioenadministratie

Een consortium bestaand uit Achmea, Pensioenfonds PGB en ICT-dienstverlener CGI gaat een nieuw platform voor pensioenadministratie opzetten. Dit platform is gebaseerd op het RiskCo...
Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'

Minister Koolmees van SZW is niet voornemens om te tornen aan de afspraken in het Pensioenakkoord over de verzekerde pensioenregelingen. Dat zei hij gisteravond in...
Gepensioneerden willen compensatie bij invoering nieuw pensioenstelsel

Ouderenorganisaties roeren zich rond de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Zij vrezen tussen wal en schip te vallen in de periode tussen het oude...

3000 verzekeringsklanten!  "Iedere nieuwe klant is een feestje, maar bij het noteren van de 3000e klant is het tijd voor een bijzonder onthaal", aldus Desmond Stevens...
Ondernemers met verzuimverzekering van De Goudse krijgen extra ‘coronadiensten’

Leidsche Verzekering Maatschappij komt in handen van De Goudse. Voor de relatief kleine levenpartij was 2019 een moeizaam jaar. Niet alleen nam het verlies toe...
AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling...
Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Dat...
Partners van Findinet zijn: