PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Vanwege een conflict over een andere pensioenregeling, liggen de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en het Verbond van Verzekeraars nu stil. Dat meldt FD Pensioen Pro op...
Bedrijfstakpensioenfondsen zijn het goedkoopst

Kleine Nederlandse pensioenfondsen kunnen nog steeds substantiële schaalvoordelen realiseren, meldt De Nederlandsche Bank. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van DNB dat de administratiekosten per...

De geschrapte zesmaandstermijn krijgt overgangsregeling en kleine werkgeversregeling geldt voor alle werkgevers. Op een achternamiddag nam de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het...
premieverlaging Bewuzt geen goede

Een verzekeraar die bij adviseurs hoog scoort op het thema verzekerbaarheid en waar tegelijkertijd adviseurs negatief zijn over de producten en dienstverlening van deze...

Het aantal autodiefstallen daalt, maar daar staat tegenover dat steeds meer gemotoriseerde tweewielers worden gestolen. Dit blijkt uit de Statistiek Voertuigdiefstal over het eerste...

Door het pensioen dichterbij te brengen, zou het pensioenbewustzijn wel eens kunnen groeien, meent Agnes Joseph, actuaris bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Dit is te bereiken...

Ook als de werknemer niet is aangemeld door de werkgever kan hij bij de pensioenuitvoerder een beroep doen op zijn pensioenrechten en aanspraken. Pieter...

Verschillende malen heeft Van Meerten het kabinet vergeefs gewezen op het belang van het toetsen van het nFTK aan het EU-Handvest. Ook in antwoord...

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat verplichte informatie aan nieuwe of uittredende deelnemers niet of te laat wordt verzonden. “Zeker acht pensioenuitvoerders zijn...

Minder dan 1% maakte gebruik van de pensioenknip en zullen er in pensioen op achteruitgegaan. Staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft aan de Tweede Kamer dat...

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars lanceren op 1 juli 2016 de Pensioenvergelijker. Met dit instrument kan een pensioendeelnemer snel en eenvoudig nagaan...

Als zekerheidseis voor pensioenfondsen 99,5% moet worden, betekent dat een structurele premieverhoging van 3 miljard euro. Dat berekent het kabinet in een brief aan...

Een ruime meerderheid van de zzp’ers (61,9%) wil het pensioen graag privé opbouwen, via een bankrekening. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer. In samenwerking...

Deelnemers hoeven niet langer te vrezen voor tekorten bij herverzekerde pensioenfondsen. Het kabinet heeft geoordeeld dat de door de verzekeraar geboden zekerheden voldoende...
Minister ziet geen overtreding provisieverbod bij lijfrenterekeningen

Minister Hoekstra van Financiën steunt toezichthouder DNB in de overweging dat resolutie door DNB van levensverzekeraar Conservatrix ‘niet in het algemeen belang was’. Dat valt...
AFM kritisch over kostenverantwoording pensioenfondsen

Nederlanders die willen weten of hun pensioenfonds efficiënt opereert, komen er bekaaid vanaf. Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag...

In een richtinggevende brief schetst Wiebes een aantal beren op de weg waarvoor menig pensioenfonds kan terugdeinzen. Het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU Amsterdam...
ASR hervat inkoop eigen aandelen

De premiegroei van ruim vijf procent in het schadebedrijf van verzekeraar a.s.r. is vooral gerealiseerd door het volmachtkanaal en in de zakelijke markt. De groei...

Verzekeraar Aegon wil in Nederland onder meer groei realiseren door de verkoop van beleggingsproducten via financieel adviseurs. Dat schrijft de verzekeraar in het jaarverslag over...
geen negatieve rente bij waardeoverdracht

Bij individuele wettelijke waardeoverdrachten van pensioenen wordt dit jaar gerekend met een rentepercentage van nul en niet met het huidige negatieve rentepercentage. Dit hebben...
Partners van Findinet zijn: