PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

De informatie over kosten bij pensioenregelingen in de vorm van premieovereenkomsten moet duidelijker. Deelnemers moeten weten welk deel van de premie wordt besteed...

Bij sommige herverzekerde fondsen bepaalde het pensioenreglement dat het fonds alleen uitbetaalt wat het van de verzekeraar ontvangt. Een dergelijke uitsluitingsclausule is verboden. Dat...
Investico: Gebrekkig toezicht op crowdfunding leidde al tot tientallen faillissementen

De curatoren die het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix afwikkelen, hebben contact gezocht met zes mogelijk geïnteresseerde partijen. Dat schrijven de curatoren in het eerste verslag...

De smart DC regelingen die worden aangeboden blijken een integer en toekomstbestending alternatief voor de geplaagde DB contracten. Jacqueline Lommen, directeur Europese pensioenen bij...

Over de combinatie wonen en pensioen wordt steeds meer nagedacht. рMaar we moeten meer vaart maken", zegt Niels Kortleve van PGGM. Er zijn vele...

Toch verwacht slechts één op de vijf pensioenopbouwers dat de afgegeven indicatie ook het bedrag is dat men gaat ontvangen bij pensionering. Ruim 40%...

In een uitgebreid besluit worden de fiscale regels voor pensioenregelingen op basis van een premie- of kapitaalovereenkomst verduidelijkt. Ook wijst het besluit sommige soorten...

Pensioenkennis levert geen bijdrage aan het vinden en begrijpen van UPO-informatie, daar heb je taalvaardigheid en een uitgebreide woordenschat voor nodig. Een bijzonder interessant...

De stijging van de participatie door het pakket is nihil tot gering positief. Datzelfde geldt voor de afschaffing van de levensloopregeling en introductie van...
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Waardeoverdracht kleine pensioenen

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Daarmee kunnen pensioenuitvoerders met ingang van 2019...

Verzekeraars waren in 1990 niet verplicht om bij de verkoop van een beleggingsverzekering, klanten te informeren over eventuele administratieve kosten en het hefboom- en...

Sommige pensioenadviezen houden niet veel meer in dan het kopiëren van de standaard pensioenbrief van de fiscus. "Sommige pensioenadviezen voor de DGA zijn ronduit...

De commissie, nu bestaande uit sociale partners, DNB en CPB wordt gevormd door onafhankelijke en deskundige door de minister te benoemen leden. Volgens de...

Directeur-grootaandeelhouders die er voor kiezen om hun Pensioen in Eigen Beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV) krijgen...

Enerzijds vindt met keuzevrijheid (zeer) belangrijk, aan de andere kant kiest men ervoor dat pensioenzaken automatisch geregeld worden. Deze conclusie trekken Harry van Dalen...

Een werkgever die zich niet gedraagt als een goed werkgever moet de pensioenschade vergoeden en de kosten die het pensioenadviesbureau maakte om die schade...
30 pensioenfondsen moeten korten

30 pensioenfondsen moeten gaan korten in 2017. Dat blijkt uit de najaarsrapportage van De Nederlandsche Bank. Dit zou 200.000 gepensioneerden treffen. Staatssecretaris Klijnsma van...

Het kabinet heeft geen bezwaar tegen de motie die de regering vraagt te waarborgen dat pensioenfondsen en verzekeraars de uitvoeringskosten uniform berekenen. In een...

t.a.v. De Weledelgeleerde heer Prof. Mr. M. Bovens, verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. verzekeraars Zie eerdere publicatie : Grenzen aan “zelfredzaamheid” van burgers. Zeer geachte...

Geen verjaring, want er is tot op de dag van vandaag tussen partijen een gemeenschap bestaande uit de niet verdeelde pensioenaanspraken. Partijen zijn van...
Partners van Findinet zijn: