PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Het reële contract mag niet vergeleken worden met de bestaande premieovereenkomst, maar eerder met een CDC-regeling. Dat is één van de 244 antwoorden op...

Slechts 59% van de vrouwen hebben een aanvullend pensioen, tegenover 92% van de mannen, ook is het pensioen een stuk lager, aldus het CBS. ...

73% is voor verplicht pensioensparen, waarvan 99% vanuit een verkeerde veronderstelling en hoe komt die 73% zo ineens uit de lucht vallen? De Pensioenfederatie...

Eind augustus waren 4,7 miljoen deelnemers en 2,1 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 207 pensioenfondsen in dekkingstekort. De gemiddelde dekkingsgraad van een...

Het wordt voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker om te fuseren. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat vrijdag bekend werd. Bedrijfstakfondsen krijgen in het voorstel de ruimte...

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) heeftde Denkhulp Pensioencontract ontwikkeld, die een helpende hand biedt bij de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling. Ook kan...

Mede door de lage rente zullen zeker 160 fondsen een herstelplan moeten indienen; geen reden om te sleutelen aan het nFTK, maar wel voor...

De twee-woningen-regel zal niet gaan gelden voor gehuwden, huidig partnerbegrip kan voor AOW vervallen en vakantiewoningen worden uitgezonderd. In een brief aan de Tweede...

De Stichting van de Arbeid vraagt de Kamer om bij de behandeling zorgvuldigheid boven snelheid te stellen. In een brief aan minister Kamp schrijven...
Vereniging Pensioendeskundigen doet suggesties voor beter pensioenakkoord

Leden van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) verwachten weinig van het onlangs uitgelekte pensioenakkoord. Het akkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties druist volgens hen...

OPF, VB en het Verbond hebben op de gezamenlijke website van de pensioenkoepels en het Verbond nieuwe UPO-modellen voor 2011 gepubliceerd. Het betreft...

Maarten Edixhoven : Eerlijk gezegd denken we dat de politiek zich deze gevolgen niet goed realiseert en ze zo ook niet heeft bedoeld. Maarten...

Voormalig oprichter van DSB (Dirk Scheringa Bank) en van Frisia, Dirk Scheringa wenst de heren Nout Wellink en Wouter Bos onder ede te verhoren. Wellicht is dat...

In het programma Nieuwsuur (vrijdag 10 september 2010) herhaalde minister Donner voor een groter publiek wat hij al in de Tweede Kamer zei: Hij...

Weekers en Klijnsma zullen de wetsvoorstellen moeten aanpassen en opnieuw moeten indienen bij beide Kamers. De Eerste Kamer blijft bij de kritiek op de...

Omdat de informatiebepalingen te gedetailleerd zijn, krijgen pensioenuitvoerders te weinig ruimte om bij de informatieverstrekking maatwerk te leveren. Dit schrijft minister Kamp aan...

Hoe kan de pensioensector pensioenconsumenten tot actie aanzetten? Het paper presenteert een model dat stapsgewijs beschrijft hoe dit zou kunnen. Het paper ‘Op...

De smart DC regelingen die worden aangeboden blijken een integer en toekomstbestending alternatief voor de geplaagde DB contracten. Jacqueline Lommen, directeur Europese pensioenen bij...

Het platform maakt het gebruikers mogelijk om hun financiële toekomst te simuleren aan de hand van de huidige leefsituatie en verwachtingen in de toekomst....

De Deelnemersraad adviseerde negatief omdat de regels niet deugen en aangepast zouden moeten worden. De dekkingsgraad van PME is op de peildatum, 31 december...
Partners van Findinet zijn: