PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Theo Krins, manager Vermogensadvies bij verzekeraar Scildon krijgt vrijwel dagelijks van adviseurs de vraag wat de invoering van MiFID II voor hun kantoor gaat...

Net als in 2011 zal de AFM niet handhavend optreden als een pensioenuitvoerder ervoor kiest het indexatielabel niet toe te passen. Begin 2011 stelde...

De overheid moet invaren opgebouwde pensioenrechten maximaal faciliteren en de discontovoet van de fondsen moeten omhoog. Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO...

Eén op de drie Nederlandse ondernemingspensioenfondsen denkt serieus na over liquidatie en het onderbrengen van een fonds bij een verzekeraar. Twintig procent van...

Aanbieders moeten afspraken maken met daarin vastgelegd de maximale termijnen waarin een collectieve waardeoverdracht moet plaatsvinden. Maurik de Groot, Manager Pensioen Legal & General, ervaart...

Scildon moet bedrijfskosten gaan verminderen om zo commercieel aantrekkelijker te worden binnen de Nederlandse markt. Dat stelt de Britse eigenaar Chesnara. Chesnara nam Scildon, destijds...

Ook als de werknemer niet is aangemeld door de werkgever kan hij bij de pensioenuitvoerder een beroep doen op zijn pensioenrechten en aanspraken. Pieter...

Met dit nieuwe online portaal wordt pensioenbeheer, voor het beschikbare premie product, een stuk inzichtelijker. Zowel de inzage als wijzigingsmogelijkheden voor adviseurs en...

De toenemende blootstelling aan risico's bij de opbouw van het pensioen zal onherroepelijk met zich meebrengen dat pensioendeelnemers meer keuzevrijheid willen. De roep zal...

Het Belastingplan 2013 gaat erin voorzien dat op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van pensioenaanspraken kan plaatsvinden. Ook eigen beheerlichamen (pensioen in eigen beheer van...

Zakelijke klanten van AEGON kunnen live meekijken in hun pensioenadministratie. AEGON geeft zijn klanten dagelijks volledig inzicht in de werkvoorraad en de mutatiestromen. Beheernet...

De gelijkwaardigheidstoets nettopensioen is eenvoudiger dan die ten aanzien van de basispensioenregeling omdat het gaat om een (C)DC regeling. De criteria bij de huidige...

De AFM heeft speciaal voor werkgevers in het MKB een folder gemaakt over goed pensioenadvies en de risico's van slecht advies voor de werkgever...

Als een werkgever aanvullende regelingen heeft lopen bij een uitvoeringsbedrijf, zouden vragen hierover beantwoord moeten mogen worden. Ook indien het contact primair tot...

Op 14 april heeft mevrouw Klijnsma eindelijk haar brief inzake “waardeoverdracht van pensioen” naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan twee opmerkelijke zaken. door: Ron...

Eind mei heeft Legal & General de eerste bijeenkomst georganiseerd waarbij onafhankelijke financieel adviseurs rechtstreeks fundmanagers van belangrijke beleggingsfondsen kunnen ontmoeten. De bijeenkomsten zijn tevens...

De 50Plus-partij legt in haar verkiezingsprogramma veel nadruk op pensioen. Zo moet de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, het huidige pensioenstelsel behouden blijven, geen...

De AFM ziet het als haar taak te wijzen op relevante feiten en mogelijke alternatieven, meldt zij desgevraagd aan Findinet. Harman Korte is inhoudelijk...

OPF heeft een format ontwikkeld voor het opstellen van het communicatiebeleid en een daarop te baseren communicatie(beleids)plan. OPF heeft in samenwerking met Kool Baas...

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) heeftde Denkhulp Pensioencontract ontwikkeld, die een helpende hand biedt bij de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling. Ook kan...
Partners van Findinet zijn: