PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel moet uitgaan van het principe " same risks, same rules, same capital". Directeur Harold Herbert van het Verbond...

Van Wijnbergen is ervan overtuigd dat je de vergrijzingsproblematiek niet oplost door de pensioenleeftijd pas in 2020 te verhogen. Tijdens een bijeenkomst die AEGON...

Het wetsvoorstel "Nieuw FTK" bevat geen revolutionaire vernieuwingen, maar beperkt zich tot technisch onderhoud op de kortere termijn. Het wetsvoorstel komt niet met een...

De AOW gaat met ingang van 2012 in op de dag waarop de pensioenleeftijd bereikt wordt. CAO's die deze regel niet volgen worden niet...
'Regeldruk en btw oorzaak van stijging pensioenbeheerskosten'

Pensioenfondsen zijn er nog niet in geslaagd om de uitvoeringskosten omlaag te brengen. Gemiddeld waren de kosten voor 204 geanalyseerde fondsen in 2016 met € 115...
Grote pensioenfondsne staan er iets beter voor

De grote pensioenfondsen staan er iets beter voor dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de overzichten over het vierde kwartaal van 2016. Vooral...

Te duur en te omslachtig. Dat zijn de argumenten om het pilotonderzoek naar de terug- en bijstortingen van pensioenfondsen tussen 1985 en 2011 niet...

Het definitieve advies van CDFD wijkt nauwelijks af van het consultatiedocument. Uit de terugkoppeling blijkt dat CDFD de meeste kritiekpunten niet heeft gehonoreerd. Zo...

Digitalisering en persoonlijke aandacht bij verzekeringsadvies lijken tegenpolen, maar kunnen toch goed samengaan, betoogt Gert Jan Fritzsche, CEO van verzekeraar Legal & General. In de...
René Tuitert verhuist van Delta Lloyd naar Scildon

Met ingang van 1 maart is René Tuitert benoemd als CFO van Scildon. Hij volgt in deze functie Peter de Bruijne op. De heer...
Ombudsman Pensioenen wil ruimere onderzoeksbevoegdheid

De Ombudsman Pensioenen moet een ruimere onderzoeksbevoegdheid krijgen. Zo kan hij de individuele pensioendeelnemers beter bijstaan. Dit kan hen helpen bij het herstellen van...

In de nieuwe pensioencontracten is in slechte tijden minder pensioenvermogen nodig om de toezegging aan jongeren gestand te kunnen doen. De Tilburgse hoogleraren Teo...

Door gebrek aan goede communicatie hebben mensen bij de afkoop van een klein pensioen hun forse uitkerings- en pensioenrechten verloren. In haar antwoord op...

Directeur Bert Nollen wil nieuwe pensioenopbouw in de vorm van DC-regeling die deelnemers zelf kunnen beheren. Bert Nollen, directeur van het ANWB Pensioenfonds verdedigt in...

VMDeerenberg en Koster fuseren tot VMD Koster Verzekeringsgroep. Dat maakten beide partijen woensdag bekend. Versterkt De nieuwe fusiepartij richt zich zowel op bedrijven als op particulieren...

DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden...

Daar waar ABP de korting van vorig jaar herstelt en PFZW weer indexeert krijgt 1,2 miljoen pensioendeelnemers / gerechtigden te maken met een korting....

Als gekeken wordt naar de opgebouwde en de in het vooruitzicht gestelde pensioenen dan is het zelfs de vraag of bij afschaffing van de...

De Europese richtlijn inzake toezicht op pensioenfondsen bevat regels met betrekking tot governance en transparantie bij pensioenfondsen. In de memo ‘IORP: Next steps’ kondigt...

Het CDA pleit voor vaste premieovereenkomsten en het omzetten van de doorsneepremie in een actuarieel neutrale systematiek. Onder de naam ‘Naar een solide en...
Partners van Findinet zijn: