PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie belangrijke groepen hypotheekverstrekkers: banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Voor banken...

Het pensioencontract in het nieuwe FTK-wetsvoorstel kan onmogelijk uitgevoerd worden door verzekeraars en PPI's. Het in 2011 gesloten pensioenakkoord was volledig toegesneden op het...

In de officiële dekkingsgraad is geen rekening gehouden met toekomstige indexatie en compensatie voor indexatieachterstand. Op de website van MeJudice berekenen actuaris Roland van...

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) heeftde Denkhulp Pensioencontract ontwikkeld, die een helpende hand biedt bij de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling. Ook kan...

Door in het Witteveenkader het maximale opbouwpercentage met bijna 5% te verlagen wordt de pensioendeelnemer dubbel benadeeld. Dit schrijft de Pensioenfederatie in haar positionpaper...

Het Verbond van Verzekeraars juicht het toe dat werkgevers en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid een akkoord hebben bereikt over de toekomst...
Netspar onderzoek pensioen spreiding risico's

Risicodeling in pensioencontracten met toekomstige generaties kan economische meerwaarde hebbenm, doordat risico’s over een groter aantal leeftijdscohorten kan worden gespreid, waardoor ieder leeftijdscohort een...

Door dalende rente en beurskoersen dreigen pensioenfondsen hun herstelplannen niet te kunnen waarmaken. DNB en Pensioenfederatie trekken al tegen elkaar ten strijde. Na PME...

De Tweede Kamer gaat niet akkoord met de stelling van Kamp dat niet te achterhalen is wat fondsen teruggestort hebben aan de sponsors. ...
Driekwart beroepsbevolking neemt maatregelen voor pensioen

Een partnerpensioen zou niet meer voor onbepaalde tijd moeten gelden, maar voor een relatief korte afgebakende periode van bijvoorbeeld vijf jaar. Dit idee ligt nadrukkelijk...
DNB pleit voor pensioenbeleggen op maat

Wanneer pensioenbeleggingen worden afgestemd op de leeftijd van de deelnemers en hun bijbehorende capaciteit om beleggingsrisico's te dragen, kunnen alle deelnemers daarvan profiteren. Dit...

In opdracht van het Ministerie van Financiën start het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) de ontwikkeling van een nieuwe module Wftpensioen. Met deze module...

Zwitserleven verlaagt administratiekosten en kondigt de oprichting van een PPI aan. Een onderzoek van Motivaction heeft vastgesteld dat Zwitserleven “toonaangevend is in defined contribution-regelingen...
VErbond reageert op praktijktoets pensioenvarianten

De invoering van een pensioenstelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling is praktisch uitvoerbaar. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op...

Omdat pensioen in pensioenpublicaties vaak wordt gerelateerd aan negatieve zaken als geldtekort en eenzaamheid, haken veel werknemers af met hun interesse. Dat stelt Christina Bazán...

De pensioenfondsen betalen gemiddeld 0,53% aan vermogensbeheerkosten, maar de kosten per fonds lopen enorm uiteen: van 0,05% tot meer dan 1%. DNB meldt dat...

De 50Plus-partij legt in haar verkiezingsprogramma veel nadruk op pensioen. Zo moet de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, het huidige pensioenstelsel behouden blijven, geen...

Werknemers en gepensioneerden met een aanvullend pensioen krijgen geen enkele garantie meer over de hoogte van hun uitkering. Eventuele tekorten in hun pensioenfonds...

Geef iedere Nederlander nu de vrijheid eenmalig 10% van zijn opgebouwde pensioen op te nemen. In een blog op de website van BeFrank constateert...

Het koppelen van informatie over de pensioenregeling aan andere oudedagsvoorzieningen is niet de verantwoordelijkheid van pensioenfondsen. Dit schrijft de Pensioenfederatie in een reactie op...
Partners van Findinet zijn: