PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Minister Donner wil op zeer korte termijn een Nota van wijzigingen indienen op het AOW-wetsvoorstel om het ontwerp aan te passen aan het door...

De Stichting Pensioenregister is gestart met de landelijke campagne "Even snel je pensioen checken? Wel zo makkelijk!". De campagne is gericht op het grote...

Pensioenfondsen kunnen beter minder harde pensioenbeloftes doen en dit vervolgens goed aan hun deelnemers uitleggen. Dit stelt Carla Moonen, sinds 1 maart van dit jaar...
Kamervragen over oneerlijk pensioenregeling

VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de slechte netto nettopensioenregeling. Vorige week luidde de Pensioenfederatie...

D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees is verbaasd dat Kamp na een onderonsje met Jongerius van een pensioenakkoord spreekt. Koolmees: "Wat is nu het akkoord? Het...

Arthur van Soest, Tilburg University: Als het alleen aan de werknemer zou liggen, kan een flexibel pensioenstelsel vandaag nog worden ingevoerd. “Als werknemers...

In het consultatiedocument zijn de achtergrond, uitgangspunten en eindtermen van de Wft- Module Pensioenverzekeringen opgenomen. De eindtermen beschrijven over welke kennis, vaardigheden, competenties en...

Als de behandeling van het nieuwe FTK vertraging oploopt ligt dat niet aan de regering die in een 58 pagina's tellend document de vragen...
DNB jaarverslag

Ondanks alle maatregelen na het uitbreken van de financiële crisis zijn nog niet alle zorgen over de financiële sector verdwenen, meldt De Nederlandse Bank...

Het sterk vergrijsde pensioenfonds van Cindu International gaat zich aansluiten bij een apf. Het fonds doet dit op aandringen van toezichthouder DNB. Dat meldt website...

Bij vaststelling van de premie mag niet worden uitgegaan van de standaard man/vrouw situatie, maar moet gekeken worden naar het geslacht van de partner....

De Pensioenfederatie heeft een overzicht uitgebracht met daarop de namen van 51 pensioenfondsen die vanaf 1 april de pensioenen verlagen en/of overwegen dat volgend...

Tevredenheid wordt meer bepaald door inhoud pensioenregeling en dienstverlening, dan door financiële positie en informatievoorziening De algemene tevredenheid van pensioengerechtigden en actieve deelnemers...

Mensen krijgen via een wettelijk keuzerecht de mogelijkheid om de afkoopdatum uit te stellen tot de eerste dag van de maand nadat hun AOW...

De stijging van de participatie door het pakket is nihil tot gering positief. Datzelfde geldt voor de afschaffing van de levensloopregeling en introductie van...
De Goudse neemt Van Lanschot Chabot/Mandema & Partners over

De Goudse Verzekeringen en Van Lanschot Kempen hebben overeenstemming bereikt over de overname door De Goudse van een belang van 49% in Van Lanschot...

Veel te kiezen valt er voor deelnemers niet en het stelsel is niet gebouwd op veel beweeglijkheid op de arbeidsmarkt. Het Nederlandse stelsel...

Mensen die van hun pensioenuitvoerder brieven of mails krijgen met een sombere of alarmistische toonzetting, hebben relatief meer kennis over pensioen. Dat blijkt uit een...

De Tweede Kamer gaat niet akkoord met de stelling van Kamp dat niet te achterhalen is wat fondsen teruggestort hebben aan de sponsors. ...

De AFM roept sociale partners op om bestaande pensioenregelingen te versimpelen, nieuwe te vereenvoudigen en overgangs- en uitzonderingsregelingen zoveel mogelijk te vermijden. Vereenvoudiging...
Partners van Findinet zijn: