PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

Nettopensioen in de tweede pijler heet nu in de wet nettopensioen en ook op de valreep belangrijke amendementen inzake waardeoverdracht. Vrijwel de hele wedstrijd...

In de officiële dekkingsgraad is geen rekening gehouden met toekomstige indexatie en compensatie voor indexatieachterstand. Op de website van MeJudice berekenen actuaris Roland van...

In de komende maanden voert Legal & General campagne rondom haar Prisma Pensioen. Gedurende deze periode wordt een tijdelijk actietarief gevoerd door kortingen...

Pensioenverzekeraars geven niet altijd op toereikende wijze invulling aan hun zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Vooral het opstellen van het klantprofiel en het...

Werkgevers zijn nog niet klaar voor langer doorwerken van hun eigen werknemers, eenderde staat daar zelfs (zeer) negatief tegenover. Dat blijkt uit het onderzoek...

Vervolg op publicatie d.d. 5 januari 2018 Redactionele reactie: In voornoemd artikel heeft de Minister van Financiën voorstellen t.z.v. de vrijstelling WFT voor zgn "nevenverzekeringstussenpersonen". NEVENVERZEKERINGSTUSSENPERSONEN Wellicht geschikt woord voor...
Legal & General: Wielrensport maakt zelfde fouten als pensioensector

Innovatie in de pensioensector vertoont aardige overeenkomsten met die in de wielrensport. Dit bleek tijdens de recent gehouden collectief-pensioenbijeenkomsten van Legal & General (binnenkort...

De informatie met betrekking tot bp-regelingen kan beter vindt AFM die samen met het Verbond een aantal aanbevelingen heeft opgesteld. Werknemers moeten met informatie...

Deelnemers krijgen een ongunstiger pensioen zonder dat er iets wijzigt in het pensioenreglement. Invaren kan door fondsbestuur het reglement te laten veranderen. Mark Heemskerk,...
Vooral mannen en lager opgeleiden gaan later met pensioen

De pensioenleeftijd van werknemers is in 2017 verder gestegen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen was 64 jaar en 10 maanden, 5...

Allianz heeft bij de Nederlandse Verzekeringsawards 2010 het Gouden Schild gewonnen voor "Pensioenbedrijf van het Jaar 2010". In 2009 heeft Allianz haar nieuwe collectieve...

De nieuwe prognose bevestigt opnieuw dat vrouwen en mannen langer leven en dat de levensverwachting van mannen verder toegroeit naar de levensverwachting van vrouwen....

Met de invoering van de Insurance Distribution Directive (IDD) worden ook de vakbekwaamheidseisen in de Wft uitgebreid. Dat leidt opleider NIBE-SVV af uit de...

  realXS  ('real Access') biedt software waarmee verzekeraars, intermediair en makelaars hun verzekeringsproducten direct of indirect kunnen aanbieden op de verzekeringsmarkt. Nieuwe tool Antoine Verstijnen van realXS...

De herverdelingseffecten п jong betaalt voor oud, lager voor hoger opgeleiden п betekenen dat aanvullend pensioen deels omslaggefinancierd is. Aldus de CPB-notitie ‘Voor- en...

Door in het Witteveenkader het maximale opbouwpercentage met bijna 5% te verlagen wordt de pensioendeelnemer dubbel benadeeld. Dit schrijft de Pensioenfederatie in haar positionpaper...

Het eerste lid van artikel 27 WOR, dat nu alleen geldt bij uitvoering door een verzekeraar of ppi, krijgt een algemene strekking. Staatssecretaris...

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de informatievoorziening in de startbrief ten aanzien van kostentransparantie bij premieovereenkomsten.  De conclusie is dat...

De belangrijkste conclusies van de Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer (de commissie Frijns) in het rapport Pensioen: рOnzekere zekerheidс: De...

Havenarbeiders houden 12 mei een manifestatie voor het AEGON-gebouw. Inzet is opnieuw het beklemd vermogen van het door AEGON overgenomen Optas. Wat is dat...
Partners van Findinet zijn: