PENSIOENEN

PENSIOENEN

Publicaties die betrekking op het onderwerp PENSIOENEN

De AFM roept sociale partners op om bestaande pensioenregelingen te versimpelen, nieuwe te vereenvoudigen en overgangs- en uitzonderingsregelingen zoveel mogelijk te vermijden. Vereenvoudiging...

Ondanks pogingen in het verleden heeft de Pensioenfederatie nog niet helder voor ogen hoe je het best naar de deelnemers over koopkracht communiceert. Inflatie Dat schrijft...

Delta Lloyd introduceert Pensioen Services Online (PSO), waar adviseur en werkgever de pensioenregelingen online kunnen inzien en beheren. Pensioen Services Online levert een snellere...

De assurantietussenpersoon geniet voor het MKB nog altijd de voorkeur als pensioenadviseur, maar voor zijn diensten mag hij slechts 75 euro per uur in...
Hypotheker breidt uit en varieert met distributievormen

Na een langdurige daling van de gemiddelde hypotheekrente lijkt deze zich nu voorzichtig te stabiliseren. Terwijl de eerste twee maanden van 2021 nog in...

Verzekeraar Scildon (voorheen Legal & General) groeit naar eigen zeggen hard in het mkb-segment, maar wil deze groei verder versnellen door een omvangrijke mediacampagne. Scildon...

Verzekeringsmakelaar Aon onderzoekt de verkoop van haar employee benefits-onderdeel, Aon Hewitt. Dat meldt persbureau Reuters. Aon Hewitt verzorgt de administratie van employee benefits (waaronder pensioen)...
Shell-pensioenadministratie naar Syntrus

Syntrus Achmea gaat vanaf 1 januari 2018 de pensioen-administratie uitvoeren voor de circa 40.000 deelnemers van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF), het ondernemingspensioenfonds voor...
Grote pensioenfondsne staan er iets beter voor

De grote pensioenfondsen staan er iets beter voor dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de overzichten over het vierde kwartaal van 2016. Vooral...

In een brief aan de Tweede Kamer kijkt minister Donner terug naar de financiële crisis die de dekkingsgraden van de pensioenfondsen onderuit haalde. ...

Vanaf 6 januari 2011 is het pensioenregister in te zien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Er ontstond misverstand over deze datum omdat de wetswijziging...

Een nieuwe aflevering van Leven en Later Leven, het pdf-magazine vol actualiteiten, achtergrondinformatie, meningen, en naslagartikelen. Download het gratis. In dit eerste nummer onder...

Nationale-Nederlanden PPI heeft de vergunning ontvangen. Daardoor kan NN PPI het Essentie Pensioen nu effectief aanbieden. In het Essentie Pensioen, een beschikbare premieregeling, staan...

In de begroting van SZW een opsomming van beleidswijzigingen waarbij invoering van het algemeen pensioenfonds gepland staat voor begin 2015. MKOB Per 1 januari 2015...

Er is recht op AOW-toeslag en tevens sprake van ex-partner pensioen. Vindt er in dat geval een korting op de AOW-toeslag plaats? Deze casus...

Het afschaffen van de doorsneepremie bij pensioenfondsen zal waarschijnlijk gewoon doorgaan. Dat verwacht Nicole Beuken, directeur van het ABP. In het nieuwste nummer van FD...

De afgelopen 15 jaar heeft een verschuiving plaatsgevonden van een partnerpensioen op basis van opbouw naar een partnerpensioen op risicobasis. Een partnerpensioen op...
Oudere met geld ziet financiële toekomst iets zonniger in

Drie jaar achtereen tekende ouderenorganisatie KBO-PCOB bij senioren een negatieve trend op over hun financiële toekomst. Dit jaar zijn ouderen voor het eerst iets...

De Tweede Kamer gaat niet akkoord met de stelling van Kamp dat niet te achterhalen is wat fondsen teruggestort hebben aan de sponsors. ...

De verplichtgestelde werkgever kan maar één smaak aanbieden, maar die mag de werknemer weigeren en een eigen weg kiezen. Het aantal vragen over de...
Partners van Findinet zijn: