Allereerst willen wij u bedanken voor de interesse voor adverteren via Findinet Nieuwsdienst.

Wij stellen bij voorkeur een pakket samen op basis van uw wensen. Wij hopen dat de onderstaande lijst van opties u zal helpen om uw keuzes te betalen.

Algemene info :

 • Het aantal bezoekers van Findinet is gestaag stijgende.
 • Januari 2014 = 23.817 bezoeken
 • Januari 2015 = 39.651 bezoeken
 • December 2015 = per einde jaar : 39.543 bezoeken
 • Geheel 2016 :236.829 ( 98.164 red. Findinet plus 138.665 via Findipedia).
 • Geheel 2017 :215.981 (116.861 red. Findinet plus 99.120 via Findipedia).

www.findinet kent meerdere doelstellingen die uitsluitend interessant zijn voor professionals werkzaam in de verzekeringsbedrijfstak

 • Journalistiek-1 / wij volgen het nieuws op de voet en Partners van Findinet Nieuwdienst krijgen natuurlijk onze bijzondere aandacht.
 • Journalistiek-2 / redactionele bijdragen
 • Findipedia (kennisbank)
 • Findiprint (dossiers en naslagwerken)
 • Quality Centre (verzekeringsvoorwaarden vergeleken)
 • Verzekeringsbanen. Waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden.

Partner van Findinet, Euro 1800,= per jaar

Partner van Findinet
Wij zien deze bijdrage als een basis-sponsoring gericht op de dagelijkse verwerking van nieuwsberichten.
Zonder actieve nieuwsdienst zou Findinet immers voor niemand interessant zijn.
Wat findinet haar partners tevens biedt :
– Slides-presentatie op de home page
Het gaat hier om afbeeldingen die elkaar afwisselen. Iedere
afbeelding heeft betrekking op een activiteit van onze partners.
Iedere afbeelding kan worden voorzien van een eigen hyperlink.
Zie ook verderop.
– Partnerpagina
Vermelding van Logo en info met link naar de partner pagina.
Op de partnerpagina tevens een link naar een speciale pagina op
uw eigen website, waarop u uw eigen laatste nieuws
kunt plaatsen.
– Nieuwsbrief Findinet
Vermelding van logo met info en link eveneens op de nieuwsbrief
die regelmatig wordt verzonden aan alle abonnees.
Iedere week verzenden wij een nieuwsbrief waarin alle berichten
opgenomen worden die de voorgaande week verschenen.
Aangezien er sprake is van wederkerig belang bij een zo breed
mogelijk publiek, wordt afgesproken dat de nieuwsbrief tevens ter
kennis wordt gebracht van de cliënten van onze partners.
– 4 x advertorial
Dat is inclusief één advertorial per kwartaal, op basis van door u
aangeleverde tekst en afbeelding.
Advertorials komen altijd rechts op de home page alsmede op de
partner pagina van de nieuwe website.
De advertorials van onze partners worden standaard
opgenomen in de nieuwsbrief van de week.
– Primeurs
Dat is inclusief het snel publiceren van nieuwsberichten die
de Partner als primeur zal aanbieden bij de redactie van Findinet.
Als partner verplicht u zich om de redactie van Findinet tijdig
voorinformatie te verstrekken omtrent nieuwfeiten/persberichten.
De redactie zal zich houden aan een bedongen embargo.
– Deadline
Wij kennen op de dag twee deadlines t.w. : 11.15 uur en 15.45
uur. Op dat moment moeten onze berichten foutloos op Findinet
zijn geplaatst.
Pas daarna zult u uw persberichten aan andere media verzenden.
– Congressen :
Omdat één van onze journalisten wellicht een door u
georganiseerd congres of bijeenkomst zou willen bijwonen,
verwachten wij van u dat u onze redactie hiervoor zult uitnodigen.
Indien wij van de uitnodiging gebruik maken, kunt
u er op rekenen dat Findinet aandacht aan het evenement zal
besteden.
Interviews met sprekers, inhoudelijke publicaties, vallen onder het
tarief van € 80,- zoals nader beschreven.
– Kaartverkoop
Dat is inclusief publiciteit bij acties voor het verkopen van
toegangskaarten voor beurzen, congressen/symposia:
U kunt op de home page een oproep plaatsen om zich in te
schrijven voor een evenement.
Wij brengen daarvoor geen kosten in rekening, mits onze lezers
deze kaarten mogen bestellen met een korting van 15 % of een
bijzondere attentie, zoals een kosteloze buffetlunch op vertoon
van een voucher die men vanaf de website kan downloaden
nadat het ticket nummer daarop is ingetoetst.
– Is er geen sprake van een korting of attentie, dan zien wij de uiting
als een advertentie conform sub. 2)

Slide-advertenties in poolverband € 500,=

Partners van Findinet hebben zonder extra kosten recht op deelname aan de slide-advertentie die op de home page van Findinet wordt aangeboden.
Maar ook elders of op pagina’s van keuze bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan advertenties in poolverband.

Wij brengen deze kosten in rekening voor het vertonen van advertenties van onderstaand formaat :

image005
Onze sponsoren leveren de advertenties voor de pool en deze uitingen worden bij toerbeurt getoond.
U kunt ook meerdere advertenties aanbieden binnen de advertentiepool.

Installatiekosten Eenmalig Euro 200,=

Per extra advertentie binnen de Pool berekenen wij eenmalig
Euro 200,- installatiekosten

Advertorial Eenmalig Euro 100,=

ADVERTORIAL

Dat is mogelijk.

De kosten daarvan zijn € 100,= per maand. Inclusief door u toegezonden afbeelding en een link naar uw eigen website.

Banner op Partnerpagina en als wisselbanner. Euro 300,= per maand

Voor een advertentiebanner in het rode vak :
unnamed
Ook deze advertenties maken deel uit van een advertentie pool.
Verschijnen dus eveneens bij toerbeurt

Journalistieke ondersteuning. Euro 80,- per uur.

Zoals gemeld, heeft een partner recht op één publicatie/advertorial per kwartaal.
Het staat u vrij om onze gespecialiseerde journalisten een uitgebreid interview te laten afnemen. Wij brengen daarvoor Euro 80,- per uur in rekening namens de betreffende journalist.

Advertorials Euro 200,= per publicatie

Wenst de partner meer dan 4 advertorials te plaatsen, dan brengen wij aanvullend Euro 200,- in rekening voor iedere aanvullende publicatie.
Alle publicaties starten op de home page en worden tevens getoond op de partner pagina’s.
Via kleine verwijzingen elders op Findinet, sturen wij de lezer regelmatig door naar uw presentatie.

Video presentaties Euro 400,= per maand

Voor het publiceren van video’s brengen wij Euro 400,= per maand in rekening.
De video staat in principe permanent op partner-pagina.
Via kleine verwijzingen elders op Findinet, sturen wij de lezer regelmatig door naar uw presentatie.

Commerciële Video-presentatie namens de Partner.
Inclusief intro en aftiteling aangeleverd.
Het is ook mogelijk om een commerciële presentatie aan te leveren ter zake van een geplande bijeenkomst.
Wij plaatsen deze in eerste instantie op de home page en daarna op de partner pagina.

Wij spreken de hoop uit dat u zo een indruk heeft van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.
Indien u nog andere mogelijkheden ziet of wensen heeft, dan zullen wij vanzelfsprekend
graag van dienst zijn.
Indien u nog andere creatieve ideeën heeft, dan vernemen wij graag welke dat zijn. Zo mogelijk zullen wij aan uw wensen volgaarne tegemoet komen.
Wij verzoeken u vriendelijk om ons te melden op welke wijze u het pakket graag ingevuld zou zien.
Pas daarna kunnen wij u definitief offreren welke kosten wij daarvoor in rekening brengen. Partners van Findinet mogen rekenen een omvangskorting op het aanvullende pakket.

×