“Advies APF zo snel mogelijk onder Wft”

COVID-19 raakt ASR niet, dankzij verscheidenheid aan activiteiten
© a.s.r.

Fleur Rieter, directeur van verzekeraar a.s.r. Pensioen voorziet grote problemen, omdat het adviseren over een Algemeen Pensioenfonds niet onder de Wet op het financieel toezicht valt. Zij pleit voor een snelle actie van de overheid. Dit is te lezen op SC Online.

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel aangenomen waarmee het mogelijk wordt een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten. Veel grote verzekeraars hebben dit al gedaan. Het eerste APF in Nederland zal naar verwachting begin april het levenslicht zien.

In de opiniërende column stelt Rieter: “Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel kwam een belangrijk issue naar voren. Hoewel de APF zelf is gebonden aan strikte regelgeving, worden aan het adviesproces over deze vorm van pensioenregeling geen wettelijke eisen gesteld. Net zomin als dat bij vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds het geval is. Adviestrajecten over deze pensioenvormen vallen niet onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en dat is, op zijn zachtst gezegd, vreemd te noemen. In de Wft zijn vereisten opgenomen die ertoe moeten leiden dat adviseurs tot een goed en doorwrocht advies komen. Die vereisten zijn echter beperkt tot een goed en zorgvuldig advies over financiële producten. En juist daar valt volgens de wetgeving een pensioenregeling bij het APF en de vrijwillige toetreding tot het bedrijfstakpensioenfonds niet onder.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit hiaat onderkend in de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer en laat Financiën er naar kijken.

(Bron: sconline.nl)

GEEN REACTIES