Wet voor uitfasering pensioen in eigen beheer in de steigers

© Ministerie van Financiën

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft wetgeving in voorbereiding om het opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen.

Uitwerking
Dit blijkt uit een brief die de Staatssecretaris donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. De brief is een uitwerking van een in september door de Tweede Kamer geopperd voorstel voor gefaciliteerde pensioenafkoop. Het pensioen in eigen beheer is door de lage rente, gewijzigde belastingtarieven en hoge administratieve lasten voor DGA’s steeds onaantrekkelijker geworden. De Tweede Kamer moet nog beslissen of het pensioen in eigen beheer ook daadwerkelijk wordt afgeschaft.

Afstempelen
In het plan van Wiebes wordt als eerste stap het in eigen beheer opgebouwde pensioen fiscaal geruisloos (zonder loonheffing, revisierente en vennootschapsbelasting) afgestempeld naar het niveau van de fiscale waarde. Dit is de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting.

Afkoop
Vervolgens kan het pensioen worden afgekocht voor die waarde. Daarbij wordt ter zake van deze afkoop loonheffing geheven met als grondslag 80% van de afkoopsom (ten bedrage van de eerdergenoemde fiscale waarde vóór afstempeling). Hierbij wordt geen revisierente geheven.

Eenmalig
Om te bewerkstelligen dat door belastingplichtigen (en hun eventuele partner) in zo groot mogelijke getale en zo snel mogelijk afscheid nemen van het PEB-systeem, wil Wiebes deze gefaciliteerde afkoopmogelijkheid eenmalig aanbieden. De Staatssecretaris denkt daarbij aan het jaar 2017.

 Opbouw
Wanneer DGA’s niet kiezen voor deze afkoopmogelijkheid blijven de bestaande pensioenaanspraken gewoon in stand, maar kan er over nieuwe dienstjaren geen pensioen meer in eigen beheer worden opgebouwd. Voor de reeds in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken blijft de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loonbelasting gelden. Over nieuwe dienstjaren kan de DGA wel pensioen opbouwen bij een professionele aanbieder. Opbouwen bij de BV voor nieuwe dienstjaren is echter niet meer mogelijk.

Bron: Ministerie van Financiën

GEEN REACTIES