Pensioenregister toont geen nettopensioen

© www.mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website van het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) wordt voorlopig geen informatie verstrekt over de netto pensioen regeling.

Aanspraken
Dit maakten de partijen die betrokken zijn bij het Pensioenregister (Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en de SVB) maandag bekend. Dat de aanspraken die zijn opgebouwd in de nettopensioenregeling niet worden getoond, is opvallend, omdat juist vorige week uit een onderzoek van salarisadviesbureau Focus Orange bleek dat de regeling door het grootste deel van de doelgroep wel wordt gebruikt. Deze doelgroep bestaat uit werknemers die €100.000 of meer verdienen. Bovendien wordt de regeling veelal verzorgd door dezelfde pensioenuitvoerder als het reguliere pensioen.

Aanvullend
Ook de andere aanvullende pensioenopbouw, bijvoorbeeld lijfrenteaanspraken, is nu niet opgenomen in het Pensioenregister. Op termijn is het de bedoeling om de aanspraken uit de netto pensioenregeling wel op te nemen in het pensioenoverzicht. Of dit ook zal gelden voor de andere derde pijler producten is nu niet duidelijk.

GEEN REACTIES