LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

De verzekeringstechnische gevolgen van de corona-uitbraak zijn bij het schadebedrijf van Nationale-Nederlanden tegengesteld: negatief bij inkomen, positief bij motor en brand. Dat blijkt uit de...

Vorige maand onthulde Findinet al dat onlinebank Bunq van plan was in hypotheken te gaan beleggen. Nu is de eerste concrete invulling bekend. Bunq belegt...
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

De verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina heeft in december een serieuze poging gedaan om een herverzekeringscontract van Conservatrix eenzijdig te ontbinden. Dit blijkt uit...
Interpolis start validatie van app die burn-outklachten moet verminderen

Achmea-dochter Interpolis wil dreigende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van stress tegengaan door middel van een app. Deze Chiller app, speciaal gericht op millennials, moet helpen...
Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'

Minister Koolmees van SZW is niet voornemens om te tornen aan de afspraken in het Pensioenakkoord over de verzekerde pensioenregelingen. Dat zei hij gisteravond in...

Verzekeraars Aegon, Achmea en NN Group moeten de cijfers van hun bankdochters betrekken bij het berekenen van de solvabiliteit van het eigen concern. Dat...
Ex-kankerpatiënt kan zich straks makkelijker verzekeren

Een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering afsluiten wordt straks makkelijker voor ex-kankerpatiënten. Bij jongeren tot 21 jaar die kanker hebben gehad mag vijf jaar na genezing...

3000 verzekeringsklanten!  "Iedere nieuwe klant is een feestje, maar bij het noteren van de 3000e klant is het tijd voor een bijzonder onthaal", aldus Desmond Stevens...
Ondernemers met verzuimverzekering van De Goudse krijgen extra ‘coronadiensten’

Leidsche Verzekering Maatschappij komt in handen van De Goudse. Voor de relatief kleine levenpartij was 2019 een moeizaam jaar. Niet alleen nam het verlies toe...
AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

AEGON Levensverzekering N.V. heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de AFM. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling...
Negatieve rente voor zakelijke spaarder bij Triodos Bank

Werkgevers die nu binnen een verzekerde premieregeling voor hun werknemers pensioen opbouwen, zullen daar mogelijk mee gaan stoppen als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Dat...

Uitvaartverzekeraar Lifetri heeft afgelopen boekjaar een verlies geleden van bijna 34 mln euro. Dit komt vooral omdat de verzekeraar extra voorzieningen moest treffen vanwege...
Verzekeringsbranche laat gemengd resultaat zien over 2019

De verzekeringssector liet in 2019 een gemengde ontwikkeling zien met op onderdelen toe- en afnames van omzet en resultaat. Beide staan onder druk, onder...
Kifid: Wanneer beleggingsverzekering zijn waarde verliest, moet tussenpersoon ingrijpen

Wanneer de premie voor overlijdensrisicodekking van een universal life beleggingsverzekering gelijk wordt aan de inlegpremie, ligt het op de weg van de tussenpersoon om...
NN belooft meer dividend; schade door corona geschat op 100 miljoen

Duurzame waardecreatie voor alle stakeholders. Dat was het thema van de jaarlijkse beleggersdag van NN-Group, die vanochtend virtueel gehouden werd. Het verzekeringsbedrijf toonde zich...
Uitvaartverzekeraars sluiten zich aan bij ‘schoneleibeleid’

Limburg is de provincie waar verhoudingsgewijs het vaakst voor een crematie wordt gekozen, blijkt uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta. Maar liefst 88% van de overledenen...

Het heeft een tijdje geduurd, maar voor Aegon is in Nederland het individueel levenbedrijf nu ook officieel een aflopende zaak: het wordt closed book...
AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

IBM Services neemt het beheer over van 800.000 levensverzekeringspolissen van Aegon. De overeenkomst moet bijdragen aan verdere digitalisering van het beheer en waarborging van...
Coronacrisis kan leiden tot nieuwe eurocrisis

Hoewel zeker Nederlandse banken weerbaarder zijn dan in 2008, brengt de coronacrisis bestaande kwetsbaarheden in het financieel systeem opnieuw aan het licht – waaronder...
'Plannen verplichte zelfstandigen-AOV stranden op Europees recht'

Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met Europees recht. Dat zegt de Werkvereniging, belangenorganisatie van zelfstandigen en andere ‘modern werkenden’, die een juridische...
Partners van Findinet: