LEVEN

Berichten die betrekking hebben op de branche : LEVEN

Premievolume volmachtmarkt stijgt; COR is verslechterd door februaristormen

Het totale premievolume van de sectoren Schade en Inkomen in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met 3% tot 4,3 miljard euro in 2022. In...
Onderzoek NN: ziekteverzuim stijgt boven 5%, hogere instroom in WIA

Dit jaar stijgt het ziekteverzuim boven de 5%, is de verwachting. Ook de verzuimduur neemt toe. Opvallend is het verschil tussen de moeite die...
Lijfrente via verzekering pakt ineens gunstiger uit dan via bank

In een jaar tijd is het marktbeeld voor uitkerende lijfrentes volledig omgeslagen ten gunste van de verzekerde varianten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView....
SharePeople biedt inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot AOW-leeftijd

Zzp’ers die geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid willen afsluiten maar toch financiële zekerheid tot aan de AOW willen, kunnen voortaan terecht bij SharePeople. De deelnemers...
Allianz Benelux scoort goed, merkt wel economische uitdagingen

Ondanks een licht dalend premie-inkomen heeft Allianz Benelux goed gepresteerd over de eerste 3 kwartalen van 2022. Het operationeel resultaat toe van 172,7 miljoen...
Aegon heeft last van economische tegenwind

Aegon Group boekt over het afgelopen kwartaal een nettoverlies van € 206 miljoen. Dit is vooral te wijten aan het afdekken van renterisico’s in...
Angelo Sacca treedt terug uit bestuur Athora Netherlands

Angelo Sacca vertrekt per 31 december als Chief Transformation Officer (CTO) en lid van de Raad van Bestuur van Athora Netherlands. Sacca gaat voor...
Aegon heeft last van economische tegenwind

De combinatie van Aegon en A.S.R. wordt straks in één klap de grootste verzekeraar van Nederland na Nationale Nederlanden. Er wordt al gesproken van...
Nederlandse tak van Aegon over naar a.s.r.

Aegon gaat de Nederlandse pensioen-, levensverzekerings-, schadeverzekerings-, bank- en hypotheekactiviteiten samenvoegen met die van a.s.r. Aegon wil zo kapitaal vrijmaken om leider te worden...
Premiedifferentiatie verandert nauwelijks door gebruik van data

Verzekeraars krijgen steeds meer de beschikking over veel gegevens van hun klanten. Al deze kennis beïnvloedt echter nauwelijks de hoogte van de premies die...
Verzekeringsgarantiestelsel zou nuttig zijn, laten twee onderzoeken zien

In de nasleep van het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix rees de vraag waarom Nederland geen verzekeringsgarantiestelsel meer kent, zoals in omringende landen. Wellicht gaat...

Alarmbellen rinkelen bij Het Verbond van Verzekeraars Video-verslag 11 oktober 2022 / Omvang klimaatschade ook in 2021 aanzienlijk: https://www.youtube.com/watch?v=PQW2UhKVuDU Het Verbond van Verzekeraars luidt de noodklok waar...
Beroepsorganisaties RFEA en FFP fuseren

Het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) en de beroepsorganisatie voor gecertificeerd financieel planners (FFP) bundelen hun krachten. Met ingang van 1 januari 2023 gaat de...
Diks verzekeringen migreert als eerste naar Alpina

Alpina Group, het fusieproduct van de Voogd & Voogd Groep en de Heilbron Groep, lanceert op 1 oktober het nieuwe merk Alpina. Alle bemiddelings-...
Weer minder klachten over verzekeraars

Verzekeraars kregen in 2021 125.000 klachten binnen. Dat zijn er bijna 19% minder dan in het jaar ervoor. Vooral levensverzekeraars kregen minder klachten. Bovendien...
Te summier advies: adviseur draait op voor tegenvallende beleggingspolis

Een consument heeft in de jaren negentig zijn levensverzekering omgezet naar een beleggingsverzekering. Na een tegenvallende einduitkering stelt hij de verzekeringstussenpersoon aansprakelijk omdat die...
Dekkingsgraad pensioenfondsen daalt licht na aanpassing prognosetafel AG

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft een nieuwe prognosetafel (Prognosetafel AG2022) gepubliceerd. Hierin geeft het AG een inschatting van de verwachte ontwikkeling van de...
Athora Nederland verbetert positie

Ondanks diverse mondiale onzekerheden behaalde Athora Nederland in het eerste halfjaar van 2022 een stevig netto onderliggend resultaat van € 215 miljoen (1e halfjaar 2021:...
Bijna een kwart van de werkenden bouwt geen pensioen op in de tweede pijler

Van alle mensen in Nederland die werken, of dat nu in loondienst of als zelfstandige is, bouwt ruim 23% geen pensioen op via de...
ASR: goede prestaties, maar stormschade drukt resultaat

Ondanks onderliggende verbeteringen in meerdere bedrijfsonderdelen daalde het operationeel resultaat van ASR 3,5% in het afgelopen halfjaar, van € 532 miljoen in H1 2021...
Partners van Findinet: