‘Kifid-uitspraak woekerpolis kost verzekeraars minstens €4 mrd’

De financiële gevolgen voor verzekeraars van de uitspraak door de commissie van beroep van het Kifid in een zaak tegen Achmea, zullen aanzienlijk zijn.

Achmea

Dit verwacht claimorganisatie Wakkerpolis. De commissie van beroep van het Kifid deed donderdag uitspraak in een woekerpoliszaak die een gedupeerde in samenwerking met Wakkerpolis, tegen Achmea had aangespannen. Achmea heeft deze klant volgens het Kifid niet voldoende geïnformeerd over de hoogte van de overlijdensrisicopremies en het zogenoemde hefboomeffect.

Onvoldoende

De door verzekeraars in 2008 opgestelde Tegemoetkomingsregeling vindt het Kifid in deze zaak onvoldoende, zo blijkt uit de uitspraak. De klant in deze proefprocedure kreeg daaruit €2.000, maar het Kifid vindt dat dit ongeveer tien keer zoveel moet zijn. Omdat de uitspraak is gedaan door commissie van beroep, is deze definitief aldus Wakkerpolis.

Toepasbaar

Wakkerpolis stelt dat de norm die het Kifid neerlegt in de uitspraak, één op één toepasbaar is op alle beleggingsverzekeringen van Achmea, NN en ASR (Waerdye) die verband houden met een hypotheek of pensioenvoorziening. Volgens schattingen van Wakkerpolis zijn dit er ongeveer 500.000, met een gemiddelde schade per polis van acht tot tienduizend euro. De schade voor de verzekeraars alleen al in verband met dit hefboomeffect zou op basis hiervan uitkomen op minstens vier miljard euro, zo begroot de claimstichting.

Melden

Wakkerpolis roept consumenten met een hypotheek- of pensioenpolis van Achmea (Centraal Beheer), NN en ASR (Waerdye) op om zich bij hen te melden. Daarbij maakt het geen verschil of de polis al is beëindigd of dat ze nog loopt, aangezien alle betreffende polishouders volgens de claimorganisatie aanspraak kan maken op deze vergoeding.

Bron: persbericht Wakkerpolis

GEEN REACTIES