Zorg, pensioen en AOW op politieke agenda

© Pixabay.com

Als het aan de Nederlander ligt, komen de betaalbaarheid én kwaliteit van de zorg, de AOW en het pensioen in de komende periode bovenaan de politieke agenda te staan. Dat blijkt uit de politieke barometer die door communicatieadviesbureau De Issuemakers en Trendbox is uitgevoerd.

Op de vierde en vijfde plaats staan ‘asiel- en vluchtelingenbeleid’ en ‘internationale vrede en veiligheid’. Voor de politieke barometer is aan duizend stemgerechtigde Nederlanders gevraagd welke onderwerpen zij op de politieke agenda willen hebben en hier een rapportcijfer aan te verbinden.

Ruud Hielkema van Trendbox verklaart de resultaten als volgt: “Burgers hechten zo veel belang aan thema’s als goede en betaalbare zorg, pensioenen en  koopkracht omdat die elke dag spelen: veel meer en  veel rechtstreekser dan asielzoekers die lang niet overal in Nederland aanwezig zijn, laat staan overal overlast veroorzaken”.

De politieke barometer is ook opgesplitst per politieke achterban. Deze resultaten laten onder meer zien dat potentiële PVV-kiezers ‘betaalbaarheid van de zorg’ nog net iets belangrijker achten dan ‘asiel- en vluchtelingenbeleid’ en ‘invloed van de islam in Nederland’. Bij D66 en GroenLinks scoren de kroonjuwelen hoger dan bij de ‘gemiddelde kiezer’. Potentiële kiezers van VVD en SP hebben dezelfde top drie als de ‘gemiddelde kiezer’. Het verschil: mogelijke VVD-stemmers geven hun top 3 onderwerpen een cijfer beneden het landelijk gemiddelde,  potentiële SP-kiezers juist erboven.

(Bron: De Issuemakers)

GEEN REACTIES