Kijktip: duizenden oud-PTT’ers lopen aanvulling pensioen mis

Vele duizenden PTT’ers die samen met hun partner pensioen opbouwden, ontvangen geen of een te lage aanvulling op hun pensioen. MAX Ombudsman Rogier de Haan vraagt zich af of dat wel terecht is. De Haan licht het toe in Meldpunt op vrijdag 5 april om 20.00 uur bij MAX op NPO 2.

In 1989 vond bij de PTT een van de grootste privatiseringen uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Dit betekende dat de pensioenen van een kleine honderdduizend werknemers werden overgeheveld van ambtenarenpensioenfonds ABP naar het toen nieuw opgerichte pensioenfonds KPN. In een speciale wet werd vastgelegd dat de tot dan toe opgebouwde pensioenen in elk geval gelijkwaardig zouden blijven. De vraag is of pensioenfonds KPN die wettelijke plicht wel is nagekomen.

MAX Ombudsman Rogier de Haan neemt in het programma Meldpunt de pensioenen onder de loep van twee oud-PTT’ers, die ten tijde van de privatisering een werkende partner hadden. ABP paste voor tweeverdieners destijds een te hoge AOW-korting toe, waardoor hun pensioenopbouw te laag was.

Tot op de dag van vandaag compenseert ABP dit pensioentekort door een aanvulling op het pensioen te betalen: de “aanvulling samenvallende diensttijd”. Deze aanvulling kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Toen De Haan hier eerder in Meldpunt aandacht aan besteedde, bleek dat tienduizenden gepensioneerden deze aanvulling ten onrechte nog niet ontvingen. Het kostte ABP meer dan 400 miljoen euro om de aanvullingen alsnog uit te keren.

Veel oud-PTT’ers hebben deze aanvulling aangevraagd bij ABP. Zonder succes, want bij de privatisering heeft ABP alle pensioenverplichtingen overgedragen aan pensioenfonds KPN. Maar ook dit fonds betaalt de tweeverdienersaanvulling niet uit. Wel blijkt dat pensioenfonds KPN een zogeheten “samenlooptoeslag” in het leven heeft geroepen. Deze is afgeleid van de “aanvulling samenvallende diensttijd” van ABP, maar deze toeslag wordt in de praktijk vrijwel nooit uitgekeerd. En áls de samenlooptoeslag al wordt uitgekeerd, gaat het altijd om een lager bedrag dan de aanvulling van ABP. De vraag is of het fonds hiermee haar wettelijke plicht tot een “ten minste gelijkwaardig” pensioen wel nakomt.

Dit programma terugkijken kan onder meer hier.

Bron: Omroep Max

GEEN REACTIES