TPRA: nominale dekkingsgraad pensioenfondsen ook belangrijk

Ontwikkeling Dekkingsgraden 2015 © TPRA

De nominale dekkingsgraad van de pensioenfondsen ontwikkelde zich in 2015 op kwartaalbasis anders dan de beleidsdekkingsgraad. Beide zijn nodig voor een afgewogen oordeel, stelt The Pensioen Rating Agency (TPRA).

TPRA: “In het tweede kwartaal liet de nominale dekkingsgraad (gemiddeld) een herstel zien van 5,9%, terwijl de beleidsdekkingsgraad (gemiddeld) daalde met 1,1%. Er is toen ten onrechte geconcludeerd dat pensioenfondsen in deze periode slecht presteerden.

In het derde kwartaal kwam juist de forse daling van de nominale dekkingsgraden, (gemiddeld 8,1%), maar beperkt tot uitdrukking in de dalende beleidsdekkingsgraad (gemiddeld 2,0%).

Zolang de nominale dekkingsgraad in de kwartaalrapportages ontbreekt, heeft DNB het zelf gestelde doel ‘inzicht geven in de financiële status van pensioenfondsen’ nog niet bereikt, concludeert TPRA.

TPRA onderzoekt het functioneren en presteren van pensioenfondsen en deed naar aanleiding van de publicatie door De Nederlandsche Bank van de kwartaalcijfers van pensioenfondsen een studie naar de gepubliceerde cijfers, de beleidsdekkingsgraad, en de niet-gepubliceerde cijfers, te weten de nominale dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Bron: TPRA

GEEN REACTIES