Netspar: ook zorgplicht in tweede pensioenpijler

© Netspar

In de tweede pensioenpijler moeten dezelfde eisen worden gesteld aan de zorgplicht als in de derde pijler. Dat bepleiten onderzoekers van pensioenonderzoeksinstituut Netspar.

Rapport
In een dinsdag verschenen rapport stellen de onderzoekers dat deelnemers weinig verschil zien tussen producten uit de tweede en derde pijler. Het ligt volgens de onderzoekers daarom voor de hand om de zorgplicht in beide pijlers op dezelfde wijze vorm te geven.

Wft
De zorgplicht bij derde pijlerproducten is op dit moment een gevolg van de Wft. Deze wet geldt niet voor collectieve pensioenregelingen met een relatie tussen pensioenuitvoerder en deelnemer. Laatstgenoemde valt onder de Pensioenwet, met in het bijzonder eisen aan de informatievoorziening.

Keuzevrijheid
De onderzoekers dat deelnemers bij collectieve regelingen meer keuzevrijheid krijgen, bijvoorbeeld bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid en variabele uitkeringen bij dc-regelingen. De zorgplicht gaat dan volgens het Netspar-rapport zwaarder wegen.

Verschil
Netspar vindt het verschil in zorgplicht niet meer te verdedigen, omdat de tweede en derde pijler steeds meer overeenkomsten hebben. Daarnaast ervaren deelnemers nauwelijks verschil tussen beide pijlers, hoewel de derde pijler vrijwillig is.

Bron: FD Pensioen Pro

GEEN REACTIES