OPENC

Deze berichten worden aangeboden op de partnerpagina van Partner OpenC.

Op 20 en 21 maart wordt te Zwolle het Industry Forum Insurance gehouden. Voor meer informatie daarover : zie publicatie d.d. 17 december 2018 Tijdens het...

SOLVABILITEIT Waarom is dat een probleem? Wordt dat een probleem?  Je kunt Solvabiliteit natuurlijk zoeken via een herverzekering? Maar is die oplossing niet veel te duur? Hebben we...

Innovaties ook voor verzekeraars een Must ? Momenteel tel je niet meer mee als je niet bezig bent met innovaties zoals Cybercrime, Bitcoins,  Robotisering, Cookies, Facebook of...

Augustus 2018:  Inwoners van Alabama (VS) schrikken zich een ongeluk als ze een enorm felle lichtflits/meteoriet door de lucht zien razen. Zie Videoverzekeraars Februari 2013: Volgens de Russische...

Vervolg op : AWARD VOOR NARROW MINDED THINKING…. AND THE WINNER IS ? HOOFDPIJNDOSSIER  Tijdens de vorming van het Kabinet Rutte 3 is Minister Wiebes het hoofdpijn-dossier...
staatssecretaris wiebes

Ook Minister Wiebes is van plan om de koe bij de hoorns te vatten, maar het is te betwijfelen of hij de lobby van...

Vervolg op publicatie d.d. 5 januari 2018 Redactionele reactie: In voornoemd artikel heeft de Minister van Financiën voorstellen t.z.v. de vrijstelling WFT voor zgn "nevenverzekeringstussenpersonen". NEVENVERZEKERINGSTUSSENPERSONEN Wellicht geschikt woord voor...

Geachte lezers ! (knipoog naar NS : Geachte reizigers). De eerste publicaties van 2018 hebben al weer plaatsgevonden en voor u ligt al weer de eerste...

Vervolg op publicatie d.d. 2 november 2017 Sinds 29 augustus 2016 heeft onze redactie veel aandacht geschonken aan de verplichtingen die voor heel Europa van...

Zie mede onze publicatie d.d. 26 oktober 2017  De European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA is de organisatie die namens de EU toezicht houdt op de verzekeringsmaatschappijen...

Zie ook : Findinet / Link naar voorwaarden op polisblad is nog geen overeenkomst Dat veel verzekeringen tegenwoordig tot stand komen via internet / websites, valt...

Vervolg op publicatie : OpenC toont als eerste in Nederland een IPID  OpenC heeft thans ingestemd met publicatie van het door haar ontwikkelde Informatie Dossier. Onze lezers...

Vervolg op publicatie d.d. 17 augustus 2017 Videopresentatie (LINK) Vandaag heeft Rekencentrum OpenC als eerste getoond hoe zij invulling geeft aan de nieuwe Europese verplichting voor aanbieders van...

De redactie van Findinet heeft sinds 8 september 2016 uitvoerig stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen die in het verschiet lagen, bij invoering van de...
Toezichtskosten AFM en DNB worden afhankelijk van omzet advieskantoor

Vervolg op publicatie d.d. 9 maart 2017 Inhoud van het Informatie Document voor Verzekeringsproducten thans definitief vastgesteld door middel van een zogeheten uitvoeringsverordening. Vorige week, op 11...

Deel 3 : Vervolg op publicatie over verbreding van het dienstenpakket van adviseurs. STEEDS MEER NEDERLANDERS HEBBEN MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN onder die kop werd...

Verzekeringen in eigen beheer Steeds meer grote ondernemingen zien de voordelen die het verzekeren in eigen beheer hen biedt. Stap 1 : portefeuille in eigenbeheer Het beheer...

Zoektocht naar succesformules Op 3 april deden wij een oproep om de redactie te informeren over successen bij het uitbreiden van de diensten die verzekeringsadviseurs...

Vervolg op artikel : Dienstenpakket van intermediairs verbreden Om 11.30 UUR een schot voor de boeg : vele reacties, er wordt weer eens gezellig gecommuniceerd ! VERRASSEND...

Vanaf 15.00 uur : Klik hier voor de eerste reacties op onderstaand artikel  Wij hebben in ieder dorp al een dichter des Vaderlands, een Denker des...
Partners van Findinet zijn: