Adder onder het gras

door Hans van Ommen

Zie mede onze publicatie :LINK
Waarom zit iedereen in zijn maag met assurantiesoftware die niet doet wat je verwachtverzekeraars en verzekeringsbedrijfstak in zwaar weer

JANBOEL
Dat veel verzekeraars nog immer talloze oude computersystemen in de lucht moeten houden omdat integratie van de data niet bleek te lukken, dat is algemeen bekend.
Toen Eurolloyd Verzekeringen in 2007 werd overgenomen door Deltalloyd, had Deltalloyd reeds meer dan 125 oude systemen draaien die maar niet uitgeschakeld konden worden.

Na de overname van Eurolloyd, heeft V.O.C. (Van Ommen Computerservices B.V.) zelf zorggedragen voor de conversie van de data, zodat de hele portefeuille na drie weken vlekkeloos en probleemloos kon worden geïntegreerd in de administratie die Deltalloyd in de 90-er jaren had laten ontwikkelen.

Vanwege dit succes, heeft Deltalloyd na de overname van Praevenio (Technische verzekeraar) de conversie-klus door V.O.C. laten uitvoeren. Eveneens met goed resultaat.

Op 4 mei publiceerde DFO dat het intermediair behoefte heeft aan een snelle verbetering van de automatisering. Vooral grotere kantoren vinden dit belangrijk.

Vooral de automatisering op het gebied van onderhoud en nazorg behoeft verbetering. Het ontbreekt de medewerkers echter nog vaak aan voldoende vaardigheden om met automatisering om te kunnen gaan. Dit blijkt uit het DFO Automatiseringsonderzoek 2022.

Rijstebrij en Spaghetti
De wereld van de ICT wordt gedomineerd door systeemanalisten en programmeurs.
De verzekeringswereld wordt gedomineerd door CFO’s, CEO’s en andere O’s die zich laten adviseren door medewerkers die beschikken over specifieke kennis t.a.v. van een bescheiden reeks van verzekeringsproducten.
Met als gevolg dat systeemanalisten de rijstebrij aan informatie nauwelijks kunnen bevatten.
Als je je bedenkt dat spelers als:
– het Handelsregister/KvK
– DNB
– AFM
– RDW
– de verzekeraar(s)
– de herverzekeraar(s)
– gevolmachtigde intermediair(s)
– adviserende intermediair(s)
– bemiddelende intermediair(s)
– het co-assurerende intermediair (de makelaars ter beurze)
– het internationaal opererende intermediair
– Captive intermediair
– Schade-experts
– Letselschadespecialisten
– Advocaten
– Contra-experts
– de belastingdienst (Assurantiebelasting)
– de particuliere cliënten
– de zakelijke cliënten
– enz. enz.
allemaal een zeer specifieke rol spelen binnen een administratie waarin simpele maar ook complexe verzekeringsproducten en verzekeringspakketten moeten worden geregistreerd, dan is het geen wonder dat automatiseringsprojecten doorgaans niet het verwachte succes opleveren.

DFO concludeert dus:
Ook willen veel respondenten (58%) dat hun medewerkers meer vaardigheden krijgen om met de automatisering om te kunnen gaan. Waar de meeste respondenten behoefte aan hebben (61%), is verbetering van de automatisering met betrekking tot de werkzaamheden voor onderhoud en nazorg.
Alsmede:
De ondervraagden zien een aantal punten van verbetering die kunnen leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de digitale infrastructuur van het intermediair. Hierbij kijken zij vooral naar derde partijen en niet zozeer naar zichzelf.

En daar zit dus de adder onder het gras! 
Waarom zouden verzekeringsmensen over speciale vaardigheden moeten beschikken als zij gebruik moeten maken van de geleverde software ?
Immers : de software van de ene verzekeraar, tussenpersoon of makelaar is weer heel anders dan de software die elders in gebruik is genomen. Niet voor niets is het volgen van een cursus bij ieder IT-systeem weer anders.
Daarbij moeten wij niet uit het oog verliezen dat de wijze waarop verzekeringsproducten worden geadministreerd, doorgaans ook nog per verzekeringsbedrijf verschilt.

Schadeverwerking versus product-administratie
En dan zal ik het nog maar niet hebben over de verwerking van schades!

De bal moet dus gelegd worden bij de leveranciers van software. Die moeten iets leveren dat bruikbaar is voor de mensen uit de verzekringsmarkt.
Als je voor het automatiseren van een product eerst een cursus zou moeten doorlopen, dan klopt er iets niet met de software.

Hoogste tijd voor een uniforme aanpak
Het is dus de hoogste tijd voor een aanpak waarbij software ten dienste staat aan de gebruikers. Wie verstand van verzekeringen heeft, moet dus in staat zijn om willekeurig welk verzekeringsproduct te installeren op het systeem. Een systeem dat specifiek is geschreven voor één gebruiker of één groep van gebruikers, is uit de tijd.
De kosten om al die systemen tot in het oneindige in de lucht te houden, rijzen de pan uit.
Jaarlijks besteden verzekeraars en intermediaire organisatie honderden miljoenen aan het in leven houden van systemen die tientallen jaren geleden in gebruik zijn genomen.
Geen wonder dat de verzekeringswereld zo inefficiënt is dat de overheadkosten niet meer in verhouding staan tot de kosten van het geleverde product.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de automatisering in de verzekeringsbedrijfstak, kan e.e.a. vinden op deze pagina : Baas in eigen Buik.

De verzekeringswereld zal zijn focus moeten richten op een systeem waarbij de rol van alle genoemde partijen optimaal kan worden toegepast.
En dat concludeert DFO dus eveneens.

ddddddddddddddddddddddddddAdvertentie:

Link naar video via klik op advertentie.

GEEN REACTIES