Deel 3 : Discussie over verbreding functie verzekeringsadviseurs

Het Podium is voor U :

Deel 3 : Vervolg op publicatie over verbreding van het dienstenpakket van adviseurs.

STEEDS MEER NEDERLANDERS HEBBEN MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN
onder die kop werd rond 3 april aandacht gevraagd voor het feit dat 2.500.000 Nederlanders moeite hebben met het begrijpen van teksten !
Wie zei er ook al weer dat er voor het assurantie intermediair geen ruimte is voor het verbreden van zijn dienstenpakket ? Was er ooit een geschikter moment om de klant bij te staan / aan de borst te drukken ?

Bosselt is al constructief aan de slag :
Ik ben er, met jou, heilig van overtuigd dat dit de toekomst is van de financiële adviespraktijk. Ergo, wij hebben daar al een volledig operationeel social, selfservice en mobile platform voor ontwikkeld waarvan wij overtuigd zijn dat het de financiële dienstverlening volledig op de kop zal zetten. Adviseren in combinatie met schade- en levensverzekeringen zonder kostbare en conflictgevoelige backoffice en overhead. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de professionele adviseur onmisbaar is in echte  onafhankelijke efficiënte en effectieve financiële dienstverlening aan de moderne jonge consument in tegen stelling tot de tegenwoordig veel geopperde toepassing van kunstmatige intelligentie.
De Budget Coach
Wij zien deze adviseur in zijn hoedanigheid van budgetcoach als de motor van ons model. De budgetcoach wordt ondersteund door uitgebalanceerde applicaties voor advisering in verzekeringen, energie, telecom en fitness enz.

Erik wil ervaringen delen
Hij is recent gestart met het verlenen van adviezen m.b.t. inkoop van energie. zowel gas als elektriciteit.
Hij is volgaarne bereid zijn ervaringen met anderen te delen via Findinet.

Adviseren bij aanvragen Innovatie subsidies WBSO
Dat men via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) subsidie kan verkrijgen is over het algemeen wel bekend. Maar wie aan de slag gaat om dit in de wacht te slepen zonder gespecialiseerde kennis, loopt vast in een woud van regels en bepalingen. Verzekeringsadviseurs zijn opgeleid om polisvoorwaarden en regels te begrijpen. En gaat de klus ook uw pet te boven, dan zijn er genoeg gespecialiseerd ondernemers die u daarbij van dienst kunnen zijn.

Roelof : biedt gespecialisatie kennis aan
“Er zit wel een kern van waarheid in het betoog van Hans.
Immers, diverse vergelijkingstools van telefonie, energie en andersoortig gaan zich steeds vaker ook profileren op adviseur verzekeringen. Zij doen dat onder meer door samenwerking met gespecialiseerde partijen te zoeken. Zo spelen zij elkaar de bal toe al naar gelang de gevraagde specialiteit.”

Schadeverhaal
“Zelf heb ik op het gebied van schadeverhaal een dergelijke samenwerking met een dienstverlener die veel aan huisbezoek doet. Zij doen eigenlijk wat Hans onderzoekt : zij helpen de klant op velerlei gebied en met succes!

Regelmatig komen zij bij consumenten thuis en als zij bemerken dat er ook een probleemschade loopt of dat de klant schadevragen heeft, dan verwijzen zij naar mijn kantoor en ga ik met de klant in overleg.”

Ontzorgen
“Ook werk ik samen met adviseurs die die dicht op hun klant zitten en die hen optimaal willen ontzorgen. Alles op schadegebied wat niet tot hun kerntaak behoort zetten ze door naar mij, zoals verhalen van schade en contra expertise.
Deze werkwijze zal, zo vrees ik, de traditionele adviseur steeds vaker verdringen, met name die adviseur die niet heel dicht op zijn klant zit of die alles zelf wil blijven doen. De toekomst zit in samenwerken met specialisten, niet in alles in eigen hand houden. En of je nu begint bij verzekeringen en dit uitbreidt, of beginnen in energie en dit uitbreiden is lood om oud ijzer.”

Suggestie van Bernardo

“Advies rond kosten en uitkeringsrechten van Sociale verzekeringen.”

Ervaring van Pieter kan U ontzorgen van het regelen van thuiszorg   
“Advies en begeleiding bij het aanvragen van thuiszorg. Bv mensen helpen bij het PGB, de WMO en de wet langdurige zorg. Ik heb bij een schoonzus en nu bij een neef en nicht (voor een tante) gezien hoeveel werk en tijd dat kost, begeleiding is daar geen overbodige luxe. Evenals het aanvragen voor een plek in een verzorgingshuis, revalidatiecentrum of hospice.”

Bijdrage van Atari : Zit bij de pakken neer.
“Straks moet ik nog dropjes gaan verkopen”

Er is geen gezonde basis meer voor een goede toekomst. Een klant zit niet te wachten op deze onzin.
gratis advies
Een klant wil gratis advies en sluit zn producten liever rechtstreeks bij een bank of verzekeraar. Ik zie nu adviseurs ook rommelen met energieleveranciers en verhuistools waar ze snabbeltjes op verdienen maar het is pure armoede om het te hebben over een sportschool abonnement terwijl iemand komt voor een hypotheek.

er wordt in deze branche niet vanuit de consument gedacht.
De denkfout zit steeds in dat er niet vanuit de consument wordt gedacht. Dat is de markt en die bepaald wat hij wil en wat hij er voor betaald. De markt veranderd en de marges zijn flinterdun. Gelukkig zit het nu even mee maar de concurrenten zijn hard bezig.

over 5 jaar het beeld van een traditionele adviseur verdwenen.
Immers advies is gratis en dat blijft een klant denken. De enige die goede zaken blijven doen zijn de snelle jongens die investeren in automatisering en digitalisering. Die spelen in op de domme kortzichtige consument. Het kopje koffie en advies bij een autoverzekering is straks geheel verdwenen. Ook bij maatschappijen gaat het op schade en levensverzekeringen niet goed die zijn het intermediair liever kwijt dan rijk. Iedereen moet besparen en automatiseren. Dus wat je inderdaad moet doen is dit soort flauwekul aanbieden. Straks komt er een gek die zegt dat je rolletjes drop moet verkopen.”

GEEN REACTIES