“LLOYD’S OF EUROPE” te Brussel

Verzekeringsmarkt van Lloyd's of London

 

Lloyd’s of London heeft een keuze gemaakt : zij vestigt haar Continentaal Europese kantoor in Brussel. De grote vraag is dan natuurlijk :

WAT ZAL LLOYD’S DAAR GAAN DOEN ?

Kunnen Europese intermediairs hun zaken voortaan te Brussel aanbieden ? Nadere informatie leert ons dat dat niet de bedoeling is. De dochteronderneming van Lloyd’s in Brussel zal enkel optreden als risicodrager van alle Europese verzekeringspolissen, zodat Lloyd’s Underwriters hun zaken gewoon kunnen blijven doen, zonder dat individuele toetsing van hun vergunning of solvabiliteit noodzakelijk is. Ook de distributie in de Europese landen zal niet veranderen.

Immers : Lloyd’s is net als de VNAB een organisatie die een marktplaats beheert. Dankzij de Lloyd’s Act mogen deze verzekeraars in Engeland zaken doen onder de naam van Lloyd’s of London.

Door de uittreding van het Verenigd Koningrijk uit de EU zal op z’n vroegst eind maart 2019 de licentie van Lloyd’s binnen de EEG vervallen. Reden dus voor Lloyd’s of London, om te Brussel een instrument op te richten dat binnen het kader van de Europese wetgeving volstaat om alle verzekeraars toch onder de uniforme naam van Lloyd’s of London te kunnen laten fungeren. Lloyd’s verwacht dat de vestiging in Brussel in Januari 2019 helemaal operationeel is.

Wie had gedacht dat je voortaan te Brussel je zaken kunt gaan doen, die komt dus bedrogen uit.

 

GEEN REACTIES