HET PODIUM IS VAN U : verbreding taak Verzekeringsadviseurs ?

Het Podium is voor U :

Vervolg op artikel : Dienstenpakket van intermediairs verbreden

Om 11.30 UUR een schot voor de boeg : vele reacties, er wordt weer eens gezellig gecommuniceerd !

VERRASSEND & MOTIVEREND
Dat is de spontane reactie die wij bij team Findinet krijgen naar aanleiding van reacties die bij de redactie worden ontvangen naar aanleiding van onze publicatie over de kansen van het adviserende intermediair om hun dienstverlening uit te breiden.

EMANCIPATIE VAN DE ADVISEUR ONTOEREIKEND ?
Dat er initiatieven zijn in de richting van de bedoelde verbreding, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar ook wordt helder dat het intermediair veelal nog niet toe is aan het communiceren over zaken buiten het verzekeringsvak.

Voorbeelden:
Milieuvervuiling
Een adviseur stelt vast dat op het bedrijfsterrein van een onderneming onzorgvuldig wordt omgegaan met het milieu. Oude accu’s liggen op een hoop in de hoek van het terrein. Dat kan op termijn natuurlijk leiden tot vervuiling van de grond.
Heb je hier als adviseur wel of geen taak ?
En als je er iets over zegt, zal de klant dat dan zien als ongewenste bemoeizucht ?
Loop je de kans de klant te verliezen ?
Of is de klant dankbaar dat je hem daarop hebt gewezen ?
Je kunt je overigens afvragen of je een klant wilt blijven adviseren die geen oog heeft voor jouw inspanningen om de hoge kosten van grondverontreiniging te voorkomen!

Zonnepanelen
Iedereen weet zo langzamerhand dat het opwekken van energie maar beter niet met kolen of olie kan gebeuren. Zonnepanelen hebben de toekomst.
Assurantie adviseurs komen dagelijks bij particuliere en zakelijke klanten.
Als zij zich eenmalig verdiepen in de mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen, dan kunnen zij hun cliënten wellicht nog tot een weloverwogen besluit verleiden, voordat de subsidie wordt afgeschaft vanwege doorslaand succes!

Telefonie en Energie
Activiteiten om klanten voordeel te bieden op het gebied van telefonie en energie.

En wie zijn nek uit steekt, moet in Nederland ook de klappen verwachten …. DUS :
hier zijn de negatieve reacties.
Martin : 
Het is toch al jaren geleden dat colporteurs van begrafenis verzekeringen langs de deuren gingen? Moeten wij nu het mannetje van Nuon worden die op een ongelegen moment aanbelt met een waardeloze energie aanbieding? Of rond etenstijd de dame van een call center met een dealtje van Ziggo ? Dit om verzekeringen naar een hoger niveau te brengen? Als je uitgaat van je eigen kracht heb je die onzin niet nodig.”

Welnu Martin :
U gaat toch ook niet met autoverzekeringen langs de deur ? Waarom zou u dan wel als mannetje van de Nuon ongelegen aanbellen bij uw cliënten ?
Wat ik bedoel is dat u open staat voor het adviseren van uw particuliere klanten, als zij keuzes moeten maken over zaken waarvan zij geen kaas gegeten hebben.

Het Midden :
“Tijdje geprobeerd om volstrekt onafhankelijk te helpen met energie, internet, telefonie etc. Het interesseert de klant vrij weinig en ze willen er zeker niet voor betalen.”

Van Ommen:
Dat begrijp ik, maar hoe zouden de klanten reageren als je hen een menu-kaart zou toezenden waarin je hen een tarief biedt voor assistentie bij zulke zaken ?

Kees :
De heer Van Ommen vernedert het vak op liederlijke wijze.”
Reactie daarop van Martin:
“Ik denk eerder dat hij een (op zich terechte) discussie start.”

Van Ommen :
Dat is maar hoe je het ziet Kees, want zoals de zaken nu gaan, valt er over tien jaren nog maar weinig te adviseren omdat robots je dan uitstekend kunnen vervangen.
En tegen die tijd moet je wellicht de betaalde hoeder zijn die waakt over de belangen van zijn klanten.

Andere Kees legt de schuld bij kannibaliserende verzekeraars
Wanneer wij ons nu met verzekeringen bemoeien en vergoeding middels doorlopende provisie of zij die dat anders wensen abonnementen verkrijgen en er bij de verzekerde zijn, wanneer wij er moeten zijn, dan heeft ons vak een gouden toekomst. Verzekeraars moeten dan wel stoppen met het kannibaliseren van hun verkoopkanalen.

Lennart voorziet geen taak meer t.a.v. particuliere klanten
“Ga vooral op kennis zitten en niet op productverkoop. Conclusie zal uiteindelijk zijn dat voor een grote groep van het particulier segment wij geen toegevoegde waarde meer hebben omdat deze niet voor advies wil betalen. Hopelijk is tegen die tijd het kennisniveau van je kantoor dusdanig dat je een rol hebt weten te verkrijgen in het zakelijke segment. Daar zit de toekomst van onze branche.”

Positief of Negatief ? 
Maakt niet uit want zonder uitwisseling van meningen is er nog nooit iets goeds op de wereld ontstaan.

GEEN REACTIES