REALXS PRESENTEERT HAAR NIEUWSTE SOFTWARE TIJDENS FORUM IN ZWOLLE

Op 20 en 21 maart wordt te Zwolle het Industry Forum Insurance gehouden.
Voor meer informatie daarover : zie publicatie d.d. 17 december 2018

Tijdens het congres presenteert realXS haar software

Verzekeringsmarkten
realXS (uitgesproken : real Access) biedt software die gebruikt kan worden door verzekeringsmarkten.

D.w.z. dat deze software de mogelijkheid biedt voor het implementeren van een verzekeringsproduct door de ene partij, zodat een andere partij daarvan gebruik kan maken.
Voorbeelden van verzekeringsproducten die via één of meer websites kunnen worden aangeboden :

 • een direct writer ontwikkelt een verzekeringsproduct met realXS software en brengt dat op de markt.
 • een gevolmachtigde agent ontwikkelt een verzekeringsproduct met realXS software en brengt dat op de markt.
 • een tussenpersoon ontwikkelt een verzekeringspakket met meerdere onderdelen. Deze brengt hij onder bij gespecialiseerde verzekeraars.
 • een assurantiemakelaar ontwikkelt een verzekeringspakket waarbij de verzekerde belangen worden ondergebracht d.m.v. co-assurantie.
 • een gespecialiseerde tussenpersoon ontwikkelt een verzekeringsproduct dat op basis
  van “year of account” wordt gedekt bij meerdere Lloyd’s Underwriters.
 • een verzekeringsproduct moet zowel standaard als “op maat” kunnen worden aangeboden in een door de consument begrepen taal.
 • geautomatiseerde acceptatie van een verzekeringsproduct waarvoor een complexe vraagstelling vereist is.
 • een verzekeringsproduct dat tevens in andere landen wordt aangeboden. Daarvoor gelden andere belastingen, talen, valuta.
 • Verzekeringsproducten waarbij voor specifieke belangen andere belastingtarieven of -soorten gelden, andere bonus/malus of indexering van belang zijn.
 • Verzekeringsproducten waarvoor het aanbieden van een IPID op maat ten tijde van het afsluiten of bij continuatie zeer gewenst is.
 • Verzekeringsproducten waarbij verzekeraars per belang kunnen instellen wat de maximale hoogte is van de beloning die de adviseur zichzelf mag toekennen.
 • Verzekeringsproducten waarbij adviseurs d.m.v. het temperen van de beloning invloed kunnen hebben op de consumentenprijs.
 • Schadeverzekeringsproducten, Pensioenproducten, Spaarproducten.
 • enz. enz.

En zowel de verzekeraars als de intermediairs (gevolmachtigden en adviserende) maken gebruik van één backoffice waarin zij alle financiële en administratieve zaken kunnen volgen in een door de gebruiker zelf te bepalen taal.

Bent u net zo enthousiast over deze visie als wij bij realXS, neem dan contact op met:
info@realxs.nl of bel 030-2416030  06-51574373 of 06-22540099

GEEN REACTIES