Compliance met Solvency II lastig?

SOLVABILITEIT
Waarom is dat een probleem? Wordt dat een probleem?  Je kunt Solvabiliteit natuurlijk zoeken via een herverzekering? Maar is die oplossing niet veel te duur?
Hebben we de juiste middelen in huis om te weten waar wij mee bezig zijn?

Naar aanleiding van ons redactionele artikel over het feit dat vele verzekeraars momenteel hun hoofd breken over compliance / Solvency II, reageerde Antoine Verstijnen, ICT-specialist in de verzekeringssector, als volgt:
“Solvency is of wordt pas een probleem als men geen of onvoldoende inzicht heeft op de kwaliteit van de business. Zeker als de business een verzekeringsportefeuille betreft!”
Hij vervolgt :
Essentiële elementen
Elementen die bijdragen aan een adequaat inzicht zijn:
1 – Een weldoordacht datamodel.
Het datamodel moet daarbij de gelegenheid bieden om vanuit diverse hoeken te worden benaderd om alle benodigde informatie efficiënt te kunnen aanroepen.

2 – Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)
Het is van belang om, naast het adequaat vastleggen van alle verzekeringstechnische details, elk verzekeringscontract te voorzien van de juiste KPI’s.
Algemene KPI’s
Iedere onderneming die verzekeringsproducten op de markt brengt, moet een aantal algemene kernwaarden toekennen aan ieder verzekeringsproduct.
Product-specifieke KPI’s
En voor ieder verzekeringsproduct moet de verzekeraar weer karakteristieke kernwaarden / specificaties toekennen. Op de werkvloer rust de verantwoording zorg te dragen dat de registratie van al deze KPI’s nauwgezet worden vastgelegd voor ieder lopend contract.

De bedrijfsleiding moet  regelmatig oefenen met het samenstellen van KPI-rapportages.
Portefeuilles moeten periodiek worden gescand en de rapportages moeten worden geëvalueerd.

Oefenen cruciaal
Hoeveel contracten lopen er eigenlijk ?
Welke jaarpremie vertegenwoordigen deze contracten op dit moment ?
Komen de uitkomsten overeen met de verwachtingen ?
Maken alle contracten deel uit van de rapportage en zo niet : welke contracten zijn buiten de resultaten gevallen ? Klopt het dat deze daarin niet zijn betrokken ?
Kan je een KPI-rapportage samenstellen waarvan je de uitkomsten ook goed hebt kunnen inschatten ?

Het echte werk
Voor een hecht contact met de werkvloer is het van belang dat de bedrijfsleiding iedere portefeuille periodiek laat scannen. Alleen zo kan men met zekerheid stellen dat de KPI’s op de juiste wijze zijn ingesteld. Zo kan je zeker stellen dat op ieder gewenst moment een specifieke portefeuilleanalyse kan worden opgestart. Is men goed voorbereid, dan is het ook mogelijk bij eventuele kritieke situaties snel te signaleren waar de pijn ontstaat.
Tijdige onderkenning van het probleem is de sleutel tot de oplossing daarvan.
Een tijdig en correct signaal naar de directie en/of management dwingt niet alleen respect af, maar zorgt ook voor actuele feedback naar acceptanten, herverzekeraars en sales managers. Als een trein gemodificeerd kan worden tijdens de rit, kan je immers een greep naar de noodrem voorkomen.

KPI’s zijn geen wondermiddel, maar zij bieden het management de mogelijkheid zich actueel te oriënteren op basis van nuttige signalen vanuit de werkvloer.
Maar als deze signalen niet zijn afgestemd met het verzekeringstechnische nut, kan een rapportage nooit op de verzekeringstechnische merites geïnterpreteerd worden.

3 – Vakkennis op de werkvloer
Verstand van zaken op de werkvloer is onontbeerlijk voor de business. Dat geldt voor de adviseurs, maar evenzo voor acceptanten die geautomatiseerde acceptaties controleren.
En zeker niet minder voor de medewerkers die werkzaam zijn aan de toetsenborden.

De rol van de software applicaties
Software moet functioneel en ondersteunend zijn, in de breedste zin. Deze moet niet alleen gebouwd zijn voor de opdrachtgever, maar ook in samenwerking met de mensen die zich daarmee van hun taken moeten kwijten. goede software moet voor de medewerkers van werkvloer de beleving geven van een warm bad.

De beleving van het verzekeringsvak moet prevaleren.
De veranderende wet- en regelgeving en de snelle technologische ontwikkelingen leveren hen toch al genoeg stress op. Meer dan zij zich wensen.

Zoete koek is niet alleen slecht voor het gebit
Men moet zien te voorkomen op de werkvloer ogenschijnlijk zinloos werk moet worden verricht. Ondergeschikten ervaren dat als onaangenaam en dat zij dit maar voor zoete koek moeten aannemen dat hen dit van bovenaf is opgelegd.

Een betrokken medewerkers is accurater
Betrek de werkvloer bij zulke processen. Zoek naar de kennis die op de werkvloer beschikbaar is en leg je tevens deze kennis vast in modules die deel uit maken van de database.

Een goede en transparante verstandhouding tussen werkvloer en leiding is in ieder bedrijf onlosmakelijk verbonden als er ruimte beschikbaar is om kennis en verantwoordelijkheid te delen.

Antoine Verstijnen is sinds 1980 in de verzekeringsbedrijfstak werkzaam. Gestart als programmeur en nu als Senior IT-specialist werkzaam als informatieanalyst.

Ook tijdens het Insurance Industry Forum (maart 2019) is hij beschikbaar voor consult. Deelname aan de bijeenkomsten van het Forum is mogelijk op uitnodiging door de organisatie. Bent u een leidinggevende bent bij een verzekeraar, verzekerings-makelaar RMiA, gevolmachtigde agent, Lloyd’s coverholder of service provider, dan kunt u de redactie van Findinet verzoeken u voor de dragen.

GEEN REACTIES