Hoogste tijd voor uitbreiding van het dienstenpakket van verzekeringsadviseurs ?

Het Podium is voor U :

Vanaf 15.00 uur : Klik hier voor de eerste reacties op onderstaand artikel 
Wij hebben in ieder dorp al een dichter des Vaderlands, een Denker des Vaderlands, een Componist des Vaderlands, een Vader des Vaderlands, een Socioloog des Vaderlands en zo meer.

Verzekeringsadviseurs richten zich sinds jaar en dag op het verstrekken van adviezen over verzekeringsproducten. Wordt het niet eens tijd voor een marktbrede herbezinning ?

Hoog in aanzien
In de jaren 50 en 60 stond de verzekeringsadviseur hoog in aanzien, behoorde tot de zgn. notabelen in de gemeenschap. Aan zijn of haar integriteit werd niet getwijfeld. Graag gezien als bestuurslid van menige vereniging.

Een kater
Maar omdat een klein percentage van hen zich heeft ingelaten met aanbieders die producten op de markt brachten waarvan het verdienmodel nog aantrekkelijker was dan de zekerheid die deze de consument verschaften, zit het hele intermediair nu met een kater zonder weerga.

Dankwoord
Dames en heren Flierefluiters die onze zwaar bevochten reputatie bij de vuilnis hebben gezet: U wordt bedankt !

Autoriteit hadden wij niet meer, dus werd er eentje opgericht.
Strenge meesters van de AFM zien er thans op toe dat iedereen zich zal gedragen.
Via al dan niet adequate wetgeving ligt het hele intermediair thans aan de ketting en de mogelijkheden om uit het verdomhoekje te komen, worden alleen maar minder.
Durft U nog spontaan langs het sportveld te vertellen dat je in verzekeringen zit?

G & G

De naam van deze pretentieuze herenmodezaak was ooit bedacht door de oprichters die kwaliteit wilden leveren tegen een lage prijs.
“Goed en Goedkoop”.
De consument lijkt nergens anders oog voor te hebben dan voor de hoogte van de premie. Verzekeringsproducten lijken immers op elkaar, verschillen worden verdoezelt.

Internet / robotiseren
Heel Nederland is inmiddels op zoek naar een mogelijkheid om uw kans op een redelijk inkomen te verkleinen.
Dat “verstand van verzekeringen” ook van belang is, wordt zelden onderkend.

Vertrouwde raadgever
Team Findinet vraagt zich al geruime tijd af of het niet de hoogste tijd wordt voor een
verbreding van de adviesfunctie die intermediairs kunnen bieden. Als het intermediair de rol van notabele niet meer mag spelen, waarom zou de plek van Vertrouwde Raadgever hem dan niet uitstekend passen ?

Energiebedrijfstak / Call Centres
Opgelet dames en heren Adviseurs : Uw particuliere en zakelijke cliënten worden regelmatig telefonische bestookt door medewerkers van Callcenters die hen via slinkse gesprekken een paar keer JA laten zeggen op ogenschijnlijke onschuldige vragen.
En vervolgens verliest de oude leverancier een klant en als je later spijt hebt van die beslissing, dan moet je 125 euro boete betalen aan de oplichters die jou voor het lapje hebben gehouden.
Ligt hier niet een schone taak voor het intermediair, zo vragen wij ons af.

Praatjesmakers
Maar niet alleen de aanbieders van Gas en Electra gedragen zich als praatjesmakers.
Ook aanbieders en bemiddelaars in de vaste en mobiele telefonie, televisie, kabel, satellietontvangst, internet, glasvezel en ga zo maar door zijn druk in de weer met het verkopen van luchtkastelen waarop niemand zit te wachten.

Het gaat hier om verbintenissen die voor langere tijd worden aangegaan.
Zonder dat je je daarvan bewust bent, krijg je plotseling een eindafrekening van je oude leverancier en zit je vast aan een bedrijf waar je feitelijk nooit bewust voor hebt gekozen.
Team Findinet vraagt zich af of er al adviseurs zijn die zich actief bezig houden met het adviseren van klanten op het gebied van aanbiedingen voor:
* de levering van elektriciteit
* de levering van gas
* wel of niet aansluiten op glasvezel
* wel niet kabel of satelliet voor tv en radio
* internet
* reparatie of vervangen van Smartphone of Laptop.
* Fitness-abonnementen
* een milieulabel voor je huis
* etcetera.

Het is overigens voor een gemiddelde burger ook niet meer te bevatten of je nu beter af bent met een TOTAALPAKKET (de eerste drie maanden met 60% korting) mits je dan wel eerst een aansluiting op glasvezel laat aanleggen. Ligt hier niet een schone taak voor onafhankelijke adviseurs ?

Opgelet : wisselen van kabel naar glasvezel heeft ook grote gevolgen voor de alarminstallatie en mogelijk ook voor ander apparaten die op kabel wel werken.

Kortom : wij willen graag vernemen of en zo ja welke ervaringen u heeft met het leveren van zulke aanvullende adviezen.

Adviseur des Vaderlands
Het lijkt ons een uitmuntende kans voor het adviserende intermediair, om zo het verloren terrein weer terug te winnen als een soort Adviseur des Vaderlands.

Het podium is aan U, dus reageer via redactie@findinet.nl

 

GEEN REACTIES