NEDERLAND KAN ESTLAND ALS VOORBEELD NEMEN

Burgers, Adviseurs, Verzekeraars : één systeem voor de hele verzekeringsmarkt 
Op de dag van de verkiezingen voor de tweede kamer,15 maart jl., hebben leden van de Contactgroep Automatisering Verzekeringen een bezoek gebracht aan de ambassade van Estland. Aanleiding hiervoor was de vergaande ontsluiting van brongegevens voor onder meer financieel dienstverleners zoals die in Estland bestaat.

Den Haag 15-03-2017
Groepsfoto ambassade Estland,
iov DFO.
Foto Raphael Drent.

Estland heeft een bevolking van slechts 1,4 miljoen inwoners. Wereldwijd loopt Estland ver voor op de digitale inrichting van de communicatie tussen overheid en burgers en tussen bedrijven en burgers. Reden voor de Contactgroep Automatisering om zich op 15 maart jl. op de ambassade van Estland te laten voorlichten over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De Contactgroep Automatisering bestaat uit de belangrijkste aanbieders van software zoals die door financieel advieskantoren in Nederland wordt gebruikt.

Elke inwoner eigen account
Kern van het Estlandse digitale model is, dat Estland alle inwoners al jaren de mogelijkheid biedt om eenvoudig doch veilig toegang te krijgen tot de eigen gegevens. Daarbij wordt inwoners de mogelijkheid gegeven om “eigen” gegevens met derden te delen. De infrastructuur maar ook de wetgeving zijn zo uitgerust, dat misbruik wordt voorkomen. Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering: “in Nederland staan we met de site www.mijnoverheid.nl nog maar aan het begin van het digitaal centraliseren van gegevens van burgers. De overheid is op dit moment nog zeer terughoudend in het faciliteren van mogelijkheden waarbij burgers hun digitale gegevens delen met derden zoals met hun financieel adviseur. Het kunnen werken met brondata levert de financieel adviseur belangrijke voordelen op. Aanbieder en adviseur weten zeker dat ze in één keer beschikken over de juiste gegevens. Tevens levert dit belangrijke tijdsbesparing op die uiteindelijk financieel voordeel voor de consument betekent. Het Estlandse model is met name zo interessant, omdat het laat zien dat het niet zo zeer de techniek is die het succes van brondata bepaalt, maar de wetgeving. We moeten nu helaas constateren, dat de Nederlandse wetgeving op dit punt sterk achterloopt.

‘Little Men is watching Big Brother’
Estland laat zien, dat een digitale samenleving geen schrikbeeld hoeft te zijn. Integendeel. Het is niet ‘Big Brother is watching you’, maar juist ‘Little Men is watching Big Brother’. Inwoners van Estland zien precies wie, wanneer en waarom bepaalde data over hen heeft geraadpleegd. De sancties op het onbevoegd raadplegen van persoonlijke gegevens zijn hoog en de regels hiervoor worden streng gehandhaafd. Dat heeft in Estland geleid tot veel vertrouwen in digitalisering.

Terwijl Nederland tijdens ons bezoek nog massaal het stembiljet met een potlood invulde, is digitaal stemmen in Estland de normaalste zaak van de wereld.”, aldus Jeroen Oversteegen

Nederland moet vaart maken
Wij gunnen Estland uiteraard haar unieke positie in deze wereld waar het gaat om een digitale samenleving, aldus Jeroen Oversteegen. Maar Nederland moet nu echt voortmaken. Wij hebben alle mogelijkheden om onze digitale overheid verder te professionaliseren. Nederland als kenniseconomie moet zeker in digitalisering vooroplopen.

Het is te hopen, dat in de Kabinetsformatie ook aandacht aan dit belangrijke onderwerp wordt geschonken. In vrijwel alle sectoren, en zeker in de financiële sector, zijn er voor de consument belangrijke voordelen te behalen, indien we de wetgeving laten aansluiten bij de technische mogelijkheden van dit moment.

Uitnodiging om naar Estland te komen
De ambassadeur van Estland heeft de leden van de Contactgroep Automatisering uitgenodigd om in Estland in de praktijk verder te kijken. Maar ook om aldaar met de wetgever en consumentenvertegenwoordigers te praten. Jeroen Oversteegen: “wij nemen die uitnodiging zeker aan. We willen hiervoor een delegatie samenstellen die uit meer personen bestaat dan alleen deelnemers van de Contactgroep Automatisering.

Meer informatie over de Contactgroep Automatisering is te vinden op de website.

 

GEEN REACTIES