DNB onderzoekt uitbestedingsrisico verzekeraars

Oproep DNB: blijf terughoudend met kapitaaluitkeringen

DNB start een inventarisatie naar de uitbestedingen en de beheersing van het uitbestedingsrisico door verzekeraars.

Het onderzoek is onderverdeeld in twee fases:

een inventariserend onderzoek bij middelgrote en grote verzekeraars aan de hand van een questionnaire on-site onderzoek bij een selectie van verzekeraars.

Doel
DNB beoogt met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de uitbestedingsgraad (inherent risico), de concentraties en de mate (volwassenheid) van de beheersing van de uitbestedingsrisico’s bij de verzekeraars zelf, haar uitvoerders en uitbestedingspartners (serviceproviders). Het belangrijkste beoogde effect van dit onderzoek is dat de verzekeraars de uitbestedingsrisico’s van belangrijke/kritische bedrijfsactiviteiten in voldoende mate gaan beheersen en dat er geen sprake is van bovenmatige concentraties op serviceproviders en/of landen waar de dienstverlening plaatsvindt.

Risico’s
De uitbesteding van belangrijke/kritische bedrijfsactiviteiten in de financiële sector neemt toe. Dit betreft: ICT, pensioenadministraties, vermogensbeheer en andere belangrijke kritische bedrijfsprocessen. Daarnaast speelt de toenemende verplaatsing van activiteiten naar interne en externe cloudoplossingen: ook dit wordt door DNB als een vorm van uitbesteding gezien. Deze trend zal naar verwachting doorzetten, gezien de technologische ontwikkelingen en de druk van kostenreducties bij verzekeraars. Door de uitbesteding komen de uitbestede activiteiten en de mensen op afstand te staan van de verzekeraar. Dit maakt het realiseren van een adequate risicobeheersing complex. Een adequate risicobeheersing is echter essentieel.

Aanpak onderzoek
In het onderzoek ligt de focus op middelgrote en grote verzekeraars. In de eerste inventariserende fase stuurt DNB een vragenlijst naar de deelnemende verzekeraars. Hiermee wil DNB meer informatie verkrijgen over de belangrijke/kritische uitbestedingen (waaronder cloud) en de beheersing van het uitbestedingsrisico. Vervolgens zal DNB de onderzoeksbevindingen verwerken en beoordelen. In de tweede helft van 2017 zal DNB on-site onderzoek doen bij een selectie van verzekeraars.

Planning
DNB zal in mei de betrokken verzekeraars informeren. In september 2017 volgt informatie over eventuele betrokkenheid bij vervolgonderzoek ter plaatse (fase 2). Eind 2017 zal DNB de onderzoeksbevindingen van de eerste fase terugkoppelen aan alle verzekeraars en verder een individuele terugkoppeling geven aan de betrokken verzekeraars.

Melden cloudcomputing
DNB verwacht dat verzekeraars alle kritische uitbestedingen (waaronder cloud) bij DNB melden. In het onderzoek zal hierop worden getoetst. DNB zal in 2017 het proces voor het melden van cloudcomputing herzien; meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

Meer informatie
In Open Boek Toezicht vindt u meer informatie over de relevante artikelen in Wft en Solvency II en de circulaire cloudcomputing die DNB in 2011 heeft uitgebracht.

GEEN REACTIES