Adviesbox hoogst gewaardeerd………… hoe zit het met verzekeraars ?

Sinds 2011 doet Bureau DFO jaarlijks onderzoek naar de waardering die financieel advieskantoren hebben voor de door hen gebruikte verzekeringssoftware. Afgelopen week zijn de resultaten van het onderzoek 2017 bekendgemaakt.
Het onderzoeksrapport Financiële Software 2017 beschrijft de analyse van ruim 1340 beoordelingen van 20 softwarepakketten van 17 verschillende leveranciers.

Vertekend beeld
Het verkiezen van zgn winnaar t.a.v. software op basis van het aantal stemmen van gebruikers, geeft naar mijn mening een vertekend beeld.
Helaas weten veel mensen niet eens het verschil tussen “software” en “een website”.
Het is immers geen moeite om software op de markt te brengen om vervolgens de gebruikers op te roepen om niet vergeten te stemmen voor de  Award.

Je ziet dat dagelijks gebeuren als er weer eens een TOP 100 gekozen moet worden van
– websites
– duurzame mensen
– of machtigste vrouwen.
Veel mensen vinden het leuk als hun keuze ook de winnaar is.

Het verkiezen van een winnaar door de eindgebruikers, is hoogstens een zeer bruikbare manier om te peilen of software gebruiksvriendelijk is.
Naar mijn mening zou een serieuze test moeten gaan over het feitelijk implementeren en opleveren van een door die eindgebruiker bedacht verzekeringsproduct.

Belangrijker is of de software toegepast kan worden door professionele aanbieders als:
.       een tussenpersoon die samenwerkt met veel verzekeraars
·       een grote verzekeraar die samenwerkt met veel intermediairs
.       een direct writer
·       een organisatie met 180 bijkantoren
·       een Assuradeur/gevolmachtigde agent van een aantal verzekeraars
·       en een IT Dienstverlener.

Eén platvorm, één backoffice, één machine voor meerdere aanbieders die een eigen gezicht krijgen via de website waarop zij hun zaken aanbieden.

Een echte challenge tussen aanbieders van software !
Daarom daag ik de softwaremarkt uit voor een Software Challenge :
1) Laat de consumentenbond een product te nomineren dat geautomatiseerd moet worden.
2) Laat MKB Nederland een product nomineren dat geautomatiseerd moet worden.
3) Laat de Vereniging van Captives Narim een product te nomineren dat geautomatiseerd moet worden
4) Laat Het Verbond van Verzekeraar een verzekeraar nomineren die een product
naar keuze mag inbrengen dat geautomatiseerd moet worden.

Lever vervolgens de documentatie gelijktijdig aan bij de leveranciers die zich nomineren voor de Award.

En wie als eerste in staat is om tot tevredenheid van de ontwerpers het product automatisch:
1) te accepteren
2) te offreren
3) af te sluiten
4) financieel te verwerken
5) te prolongeren
6) schades te beheren
Die mag zich wat mij betreft de winnaar noemen van de Challenge.

GEEN REACTIES