Zonnige verzekeraar Solarif kiest voor realXS-verzekeringssoftware

Co-assurantie
Dankzij samenwerking met een vertrouwde kring van verzekeraars en de toepassing van co-assurantie is geen klus te groot voor Solarif.

CEO Harry Wolkenfelt (Copyright Solarif)

D  
Oprichter en directeur Harry Wolkenfelt (geb.in Australië) zocht verzekeringssoftware waarmee hij zijn portefeuille efficiënt en tegen minimale kosten kan administreren en onderhouden. Na een zoektocht van ruim een jaar koos hij dus in april dit jaar voor software van realXS (uitgesproken als “real access“).

Unieke positie
Intermediair Solarif, gevestigd te Arnhem, is voor zover bekend de enige gespecialiseerde intermediair ter wereld,
die behoudens verzekeringspakketten voor zonnepaneel-installaties, geen andere verzekeringsproducten aanbiedt.
D
Solarif bestaat sinds 2009 maar werkt al met 17 man personeel. Het bedrijf heeft nevenvestigingen op de Filipijnen en in Australië.

Groeiende belangstelling 
Binnenkort verwacht Wolkenfelt administratief toegerust te zijn voor het verwerken van zijn verzekeringsproducten in volmacht voor Lloyd’s of Europe en andere verzekeraars. “Ik verwacht van de zijde van verzekeraars een groeiende belangstelling voor activiteiten van gespecialiseerde dienstverleners zoals Solarif.”

D
D

Compliance / De overstap
In mei 2020 installeerde realXS het systeem.
Voorheen gebruikte Solarif Microsoft Dynamics.
De overstap  werd urgent vanwege compliance regels voor gevolmachtigden vanuit Lloyd’s en andere verzekeraars.D
DD

realXS software is duidelijk ontwikkeld door mensen die snappen hoe men in het verzekeringsbedrijf te werk gaat”, Aldus Wolkenfelt.
D
Eindelijk baas in eigen buik !
Solarif had een flink pakket wensen.
Zoals :
– werken in the Cloud;
– multi-linguality : de klanten verzekeringsproducten kunnen leveren in hun eigen taal’;
– tax-security : berekening van lokale belastingen;
–  currency proof : kunnen werken in de relevante valuta;
Per onderdeel van een verzekeringscontract toepassing van:
– Pools
– special limits
– co-assurantie
– naar keuze werken op basis van courtage/provisie, tekeningscommissie al dan niet ism
sub-agenten die provisierechten hebben.

Van intermediair naar volmacht
“Dus moest het systeem geschikt zijn voor zowel onze hoedanigheid als intermediair als voor het werken als gevolmachtigde.”,
licht Wolkenfelt toe.
“Er zijn in Nederland een stuk of vijftig, zestig softwarepakketten op de markt, maar als je veel eisen stelt, houd je maar weinig geschikte kandidaten over.”
Dankzij voorwerk van een stagiair kwam hij uit op een lijst van vijf pakketten.
Daaruit koos Solarif dus dit jaar in april voor realXS.

Breed inzetbaar
RealXS software is geschikt voor alle denkbare producten en diensten die in het verzekeringsbedrijf worden aangeboden. Alle partijen, zowel verzekeraars als agenten en intermediairs, kunnen er simultaan in samenwerken en met elkaar communiceren.

Geïntegreerde financiële administratie
realXS software wordt niet aangesloten op een extern financieel pakket. Dan is er immers sprake van een onderbroken keten die niet voor 100 % zekerheid / transparantie kan bieden.

Accountantsverklaring “zonder voorbehoud”
Slechts weinig verzekeringsbedrijven beschikken over jaarstukken waarvoor de accountant een goedkeurende verklaring “zonder voorbehoud” heeft toegekend. “Dat komt met realXS software dus binnen ons bereik, want alle handelingen die binnen het systeem leiden tot een financiële transactie, worden automatisch verwerkt in de relevante sub-administraties voor klanten, sub-agenten, verzekeraars, banken en experts”, aldus Wolkenfelt. “Het pakket kan bovendien een veelheid van vaak naast elkaar bestaande software-systemen binnen een bedrijf vervangen en dus de bedrijfsvoering veel efficiënter maken.

Toegankelijke backoffice
Doorslaggevend voor Wolkenfelt was de praktische toegankelijkheid van de realXS backoffice. “Als wij gaan groeien, wil ik groeien in sales en premievolume, maar niet in de kosten van het onderhoud van de backoffice. Met realXS lukt dat. We ontwikkelen nu al veel in eigen beheer op het systeem en hoeven dus niet steeds dure consultants in te huren. Heel veel ontwikkelprocessen verlopen geautomatiseerd, via straightforward processing. Alles wordt op transparante en traceerbare wijze vastgelegd. En het pakket biedt ook maatwerk: je kunt het systeem zelf vertellen wat het moet doen, eigenhandig niche-producten ontwikkelen.

realXS Frontoffice / Robotisering
“En waar wij dat willen, kunnen wij via het realXS frontoffice robotisering t.a.v. acceptatie, offerte en polisbeheer zelf inregelen zonder hulp van derden.”

Conversie
Afgelopen zomer is de gehele polis administratie overgezet. “Dankzij de praktische kennis  van de mensen bij realXS is dat vlot verlopen. Momenteel kijken we hoe we het pakket nog efficiënter voor ons kunnen laten werken. En vervolgens willen we het systeem uitrollen voor onze internationale ambities. Nederland is onze thuisbasis, van hieruit kijken we naar nieuwe, zonnige landen waar we eventueel een vestiging kunnen openen: Spanje, Portugal, Italië of Griekenland.

Natuurlijk blijft er altijd nog wat te wensen over
Op zich doet de software nu al wat wij daarvan hadden verwacht. Ook de snelheid “in the Cloud” kan de toets der kritiek doorstaan.” RealXS werkt momenteel aan een nieuwe versie van de backoffice software. “Wij verheugen ons er nu al op om deze in gebruik te nemen.

GEEN REACTIES