BLOG : De Geschiedenis die zich herhaalt (Deel 1) .

Ik durf het bijna niet te vragen, maar... mag ik even ?

Innovaties ook voor verzekeraars een Must ?
Momenteel tel je niet meer mee als je niet bezig bent met innovaties zoals
Cybercrime,
Bitcoins, 
Robotisering,
Cookies,
Facebook of
Blockchain Technologie.
Allemaal nieuwe ontwikkelingen waarvan eigenlijk niemand in de verzekeringsbedrijfstak echt kaas gegeten heeft, maar waarover iedere CEO, CFO of Dga klaarblijkelijk moet kunnen meepraten “omdat je anders niet meer mee telt”.
RVS : “Ik durf het bijna niet te vragen, maar….”
Het aanstellen van een CEO die wel verstand van deze zaken heeft, maar niet geschoold is op het gebied van verzekeringen, lijkt mij overigens ook geen slimme zet.

De Geschiedenis op herhaling, ook straks in 2019.
Het was in het jaar 1977 dat alle grote gevolmachtigden en verzekeraars zich verzamelden te Alphen aan den Rijn. In een aldaar gevestigd etablissement zou de firma Ascoso demonstreren welke vooruitgang zij geboekt hadden op het gebied van digitale verwerking van verzekeringsadministratieve zaken.
Het systeem was gebaseerd op een WANG computer met een memory van 64 Kb en harde schijven van 10 Mb.

De heren Piet en Erik Schneiders van Turien en talloze andere directieleden van indertijd gekende verzekeringshuizen waren present.
Zo ook ondergetekende.

Ons werd gedemonstreerd welke ongekende mogelijkheden de software van Ascoso ons te bieden had. En ik moet erkennen dat het een indrukwekkende presentatie was.
De kosten waren weliswaar aanzienlijk, maar iedereen kon begrijpen welke enorme voordelen het digitaal verwerken van administratieve handelingen zou hebben.
Het Ascoso pakket kostte in aanvang F. 75.000,- als ik mij dat goed herinner en ieder beeldscherm kostte tussen F. 40.000,= en F. 60.000,=.
Een gulden was toen nog meer dan een Euro waard !

Powerpoint bestond nog niet en internet ook niet
Powerpoint bestond nog niet dus moesten wij het doen met Dia’s die op een doek werden afgespeeld.
De demonstratie was fenomenaal en velen plaatsten hun orders. Zo ook de heren Schneiders van Turien. Ook ik was diep onder de indruk, maar niet beslissingsbevoegd.
Er waren in de verzekeringsbedrijfstak al honderden vergeefse pogingen ondernomen om d.m.v. computers data te verwerken. Ik had zelf nog bij verzekeraar Hollandsche Lloyd gewerkt met een systeem waarbij voor iedere klant en voor iedere polis tientallen ponskaarten moesten worden gecodeerd, zodat deze samen de database vormden voor het maken van facturen en boekingen.
Al die systemen kostten honderden miljoenen en geen van deze systemen bleek voldoende doorwrocht. Dergelijke systemen waren ook niet ontworpen door verzekeringsmensen, maar door mensen die zich systeem analisten noemden.
Tegenwoordig kijkt niemand er nog van op als de belastingdienst, de verkiezingsdienst, de Politie, het CBR, de Luchtmacht of de Landmacht, het UWV of de Gemeente Administratie bekend maken dat er weer een paar honderd miljoen is verslonden door een project dat is mislukt.

De zoveelste Money Pit.
Het Beurs Boekings Bureau (BBB) was slechts één van de vele miljoenen-verslindende voorbeelden van mislukte plannen om de Assurantiebeurs d.m.v. automatisering
ordelijk in kaart te brengen. De CEO’s van alle grote makelaarkantoren en van alle verzekeraars ter Beurze hadden zich indertijd gecommitteerd om de kosten te dragen
van een project waarvan verzekeringsmensen geen verstand hebben.
Verzekeringsmensen zijn namelijk geen programmeurs.
Programmeurs hebben immers geen verstand van verzekeringen.

Ik weet niet Hoe !
Benny Neijman had in de jaren 76/78 een grote hit met zijn liedje :
Ik zou je willen vragen het ’s een keer met mij te wagen
Maar ‘k weet niet hoe
Ik zou iets willen zeggen want er is veel om uit te leggen 
Maar ‘k weet niet hoe
Typerend voor de arrogantie van lieden die de klok willen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.
Alleen de RVS leek de indruk te willen wekken dat sommige verzekeringsmensen overal verstand van hebben. Zie humoristische commercial.

Serious Request
Dus vroeg ik één van de gastvrouwen om mij een aantal zaken nader te tonen op de in de zaal aanwezige WANG computer. Dat bleek niet mogelijk, want :  “Zij was niet Authorized om de software daadwerkelijk te gebruiken“, zo vertelde zij mij.

De teamleider was intussen druk met het noteren van orders, maar toen iedereen weg was, nam hij toch ook even tijd voor de plakker die Van Ommen heette.

Ik vertelde hem het volgende :
U heeft in uw presentatie laten zien dat wij met dit systeem polissen kunnen registreren, polisbladen en groene kaarten kunnen afdrukken.
Dat is een geweldige vooruitgang en ik ben zeer onder de indruk van alle andere mogelijkheden die het Ascoso systeem voor mijn bedrijf kan betekenen. Maar ik moet mijn vader overtuigen, want hij moet de rekening betalen. Ik weet zeker dat ik hem kan overtuigen als ik hem een polis van een een willekeurige verzekering kan tonen die is voorzien van ons kantooradres.” Mijn vraag was dus : “Wilt u zo vriendelijk zijn het adres op een willekeurige polis te wijzigen en deze afdrukken met ons adres er op.” Dan kon ik mijn vader laten zien dat het echt werkte.

Fantasie of realiteit
“Wat u in onze demonstratie heeft gezien, dat is de software die ons voor ogen staat.en“Wij moeten die software dus nog ontwikkelen, maar dit is dus waar wij naar streven. “, aldus de reactie van de teamleider.

Met andere woorden : de WANG computer werkte helemaal niet. Stond daar slechts om te duiden dat het sprookje met die machine gerealiseerd zou moeten worden.

U zult begrijpen dat ik diep geschokt was. Talloze collega’s van mij hadden zojuist een licentie afgesloten voor het gebruik van software die nog niet eens bestond.
Maar of zij dat hadden begrepen ?

Ondanks de enorme financiële inspanningen van vele verzekeraars en gevolmachtigde agenten, kon Ascoso de operationele status niet bereiken. Omdat bij Alpina/Turien volledig was gerekend op spoedige operationele inzet, heeft Turien het project in eigen beheer laten voltooien. Petje af !
Maar vraag niet hoeveel interne spanningen dat heeft veroorzaakt en wat dit project hen heeft gekost: Het moeten miljoenen zijn geweest !

Ik las dit kerstweekend een artikel dat gepubliceerd is door Infinance en ik moest dus terugdenken aan de tijd waarin iedereen zo nodig moest digitaliseren.

De Schil (die niets oplost)
Op dit moment wordt bij de meeste verzekeraars nog geen gebruik gemaakt van automatisering die zij zelf begrijpen. Gebruiksgemak komt niet zelden op de laatste plaats.

Vele verzekeringshuizen maken op dit moment nog gebruik van een zgn SCHIL waarbinnen tientallen (soms honderden) sterk verouderde computersystemen in leven worden gehouden.
Een toneelstukje dat alleen nog door de aandeelhouders op prijs wordt gesteld, want het is heel belangrijk dat die in ieder geval de indruk hebben dat alles “kits achter de rits is”.

Ook in maart 2019 zal tijdens het congres over Automatisering in de verzekeringsmarkt weer de nodige aandacht worden geschonken aan allerhande nieuwe kansen om veel geld te pompen in systemen die veel beloven, maar waarvan het verzekeringstechnische nut onbewezen is. Innovaties zijn pas inzetbaar nadat de graad van
de huidige automatisering de toets der kritiek kan doorstaan.

1976 / 2019 : 42 jaar na het fiasco van Ascoso
L’Histoire se repête :  Want uiteindelijk zijn het altijd de consumenten die de rekening gepresenteerd krijgen vanwege “gestegen administratieve kosten”, want de aandeelhouders moeten tevreden zijn met het rendement op hun aandelen. Krijgen zij dat niet, dan stort de koers ineen, en dan krijgen de CEO’s geen bonus.
Je moet er niet aan denken !

Aldus getekend,

Hans van Ommen,
v/h RMiA , GA en programmeur sinds 1978.

Deel II  

GEEN REACTIES