Assurantiebelastingen : “Pain in the neck” of “Business model optima forma”

Ingezonden mededeling: wat verzekeraars niet kunnen bieden

Reactie naar aanleiding van publicatie d.d. 9 december over Assurantiebelasting Intermediair

Door Remco van Buren / OpenC

Assurantieadviseurs moeten dus vanaf 1 januari 2022 assurantiebelasting in rekening  brengen voor aanvullende diensten. In reactie op deze publicatie wil ik toch
graag de aandacht vestigen op een probleem dat volstrekt wordt onderschat: het factureren en afdragen van verschuldigde belastingen !

Factureren en incasseren van kosten incl. assurantiebelasting……
Welke tussenpersoon heeft zijn administratie op dit punt al op orde ?
Wij bij OpenC zijn juist toegerust om het intermediair ook hierbij van dienst te zijn.

Immers:
A) Het intermediair kan diensten van algemene aard verlenen aan een klant.
Het zou kunnen gaan om adviezen in het algemeen, maar het zou ook kunnen gaan over het beheer of zelfs over toezicht op de naleving van schadepreventieve maatregelen.

B) Het intermediair kan ook met betrekking tot een specifieke overeenkomst diensten verlenen.
Zoals in het geval dat een overeenkomst loopt bij een verzekeraar die zich als direct writer profileert. In dat geval kan het intermediair niets verdienen, tenzij hij zelfstandig een beloning in rekening brengt.

C) Het intermediair kan met een service provider zijn overeengekomen dat zijn beloning wordt uitgedrukt in een bedrag en niet als percentage van de premie.
In dat geval kan de service provider de beloning en de assurantiebelasting gewoon op
de factuur vermelden en afrekenen.

D) Het intermediair kan als adviseur betrokken zijn bij verzekeringen die zijn afgesloten buiten Nederland.
In dat geval dient hij de ter plaatste verschuldigde belastingen in rekening te brengen op zijn factuur. En zijn financiële administratie moet zodanig zijn ingericht, dat deze belastingen ook kunnen worden afgedragen aan de relevante belastingdienst(en) van dat land.

Over het algemeen is het afdragen van assurantiebelasting een ondergeschoven kindje
geweest bij intermediairs die niet actief zijn op het gebied van co-assurantie e/o werken in volmacht.

Recent nog stelde de AFM :
Financieel adviseurs moeten (nog) meer specialiseren en meer samenwerken. Ze moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren. Dat concludeert de AFM in het rapport ‘Marktindrukken’.”

Zie onze publicatie d.d. 9 december 2020 

En steeds meer intermediairs ontdekken dat het zeer interessant kan zijn om zich te focussen op een bepaalde specialisatie. Zij stellen vervolgens een verzekeringsproduct samen en zoeken daarvoor een aantal verzekeraars die het risico in co-assurantie zullen dekken.
Door samenwerking met andere tussenpersonen, kunnen dergelijke producten worden aangeboden aan een breed publiek.
Voorbeelden van gespecialiseerde intermediairs zijn :
Solarif (gespeciialiseerd in de verzekering van Zonnepanelen)
– Advies Verzekerd (gespecialiseerd in de verzekering van getaxeerde motorvoertuigen)
Datacombinatie Yachtverzekeringen (gespecialiseerd t.z.v. pleziervaartuigen)

En zo zullen er nog vele voorbeelden te noemen zijn van intermediairs die zich hebben gespecialiseerd.

OpenC Rekencentrum biedt dergelijke intermediairs een platvorm voor het aanbieden van verzekeringsproducten incl. de mogelijkheid om samen te werken met adviseurs die deze
producten afsluiten bij hun klanten.
En vanzelfsprekend worden dan alle relevante belastingen op één factuur verwerkt en afgedragen aan de juiste instanties.

Het is maar dat u het niet vergeet dat samenwerking met ons onafhankelijke rekencentrum unieke kansen biedt als het gaat om distributie en transparantie.

 

Remco van Buren
dga Openconnect / OpenC rekencentrum

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief.

Publicatie gemist
Wekelijks publiceren wij onze nieuwsbrief “Publicatie gemist?“ Daarin ontvangt u meldingen over recent verschenen publicaties en wetenswaardigheden.
Wij zenden u z.s.m. een exemplaar toe van de “Publicatie gemist? “. Indien u deze niet binnen 24 uur ontvangt op het door u aangemelde email adres, is het door u ingevulde email adres niet volledig.

GEEN REACTIES