“Grote vernieuwingen realiseren? Dat moet en dat kan.”

Vernieuwing van verzekeringen
Iedereen lijkt ermee bezig. Maar wie maakt zijn dromen daadwerkelijk waar?
Veel goede ideeën komen nooit op de markt, omdat partijen aanlopen tegen de hoge IT-kosten, teveel ineens willen innoveren, of vanwege de operationele gevolgen die men vreest.

Remco van Buren is CEO van OpenC Rekencentrum te Breda en wij vragen hem naar zijn ervaringen:
Ik hoor het regelmatig:
Uitstekende initiatieven om verzekeringsproducten en acceptatieprocessen te vernieuwen, en die initiatieven komen maar niet uit de startblokken. Terwijl het voortbestaan van iedere verzekeraar afhankelijk is van vernieuwing.”

Bedrijven en consumenten hebben recht op adequate verzekeringsoplossingen.
Vernieuwend denken over toegankelijkheid, functionaliteit, de factor tijd en communicatie zijn vereisten. Die bedenkers van vernieuwing verwachten vervolgens van OpenC dat wij de administratieve gevolgen voor de verwerking van aanvragen, offertes en polisverwerking tijdig onderkennen. Een succesvol vernieuwingsproject kan een blok aan je been worden als de gevolgen niet goed zijn ingeschat.”

OpenC
Van Buren is sinds medio 2012 actief met rekencentrum OpenC. Voordien was hij 25 jaar werkzaam bij verschillende verzekeraars. “Bij OpenC kun je terecht voor de complete ontwikkeling van verzekeringsoplossingen, plus alle gevolgen daarvan, dus inclusief de volledige verzekeringsadministratie en het complete IT-beheer. Door gebruik te maken van een rekencentrum als OpenC, krijgen partijen het voor elkaar om goede ideeën succesvol naar de markt te brengen, in een kortere tijd. Ook als het gaat om complexe of innovatieve verzekeringsproducten.

OpenC is een specialist geworden in de ontwikkeling van de meest uiteenlopende, vaak innovatieve verzekeringsproducten. Bij OpenC kan de opdrachtgever desgewenst ook de afhandeling van administratieve handelingen uitbesteden.

Volume en controle
De eerste klant die ontdekte wat OpenC voor hen kan betekenen, was de reisorganisatie D-reizen. Wie kijkt op de website van d-reizen, kan niet zien dat OpenC daar op de achtergrond de regie voert.
Sinds 2012 voert reisorganisatie D-reizen eigen verzekeringsproducten onder het label
D-zeker. Allianz is de verzekeraar die de polissen van D-zeker onderschrijft.

Het grote voordeel voor D-reizen is, dat zij – net als verzekeraar Allianz – direct invloed heeft op de dekking van de aangeboden verzekeringsproducten. Deze producten kunnen desgewenst snel worden afgestemd op de behoefte van de klanten van D-reizen.

Grote volumes aflopende of doorlopende polissen
OpenC kan grote volumes met gemak aan. Daarnaast biedt OpenC de flexibiliteit die alleen grote verzekeringsmakelaars als AON kunnen bieden. Ook waar het de tekstverwerking betreft.
Dat komt door de IT-oplossingen die OpenC aan boord heeft.

Zakelijke verzekeringen, geautomatiseerd
Voor tientallen soorten bedrijven in acht verschillende MKB-branches heeft OpenC onlangs een pakket zakelijke verzekeringen ontwikkeld. Ondernemers kunnen het hele verzekeringspakket volledig geautomatiseerd afsluiten voor hun bedrijf.
Binnen 60 seconden heeft hij via de email zijn zakelijke polis in huis. De acceptatie van de verzekeringsovereenkomst wordt namens verzekeraars digitaal geautoriseerd. Voor ieder onderdeel in het verzekeringspakket kunnen andere verzekeraars participeren met een aandeel: co-assurantie optima forma.

Robotisering
OpenC is daarmee een van de eersten die zo’n hoge automatiseringsgraad heeft weten te bereiken voor zakelijke verzekeringen. Het acceptatieproces is daardoor zuiver want dat is volledig geautomatiseerd.
Het is ook mogelijk om offertes via deze route te laten lopen. Zo kunnen klant en zijn intermediair zich vooraf goed verdiepen in het voorgenomen besluit.

Innovatie door en voor het intermediair
Iedere marktpartij heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Direct writers laten zich veelal voor staan op het feit dat zij verzekeringen veel goedkoper kunnen aanbieden omdat zij rechtstreeks zaken doen met de consumenten. Intermediaire verzekeraars bieden doorgaans uitsluitend verzekeringsproducten aan die zij zelf hebben ontwikkeld. Het intermediair heeft vaak het gevoel buiten spel te staan.
En ‘new entrants’ liggen op de loer ‘om het helemaal anders te doen’.

Maar wat je visie op de markt ook is, door gebruik te maken van de diensten van OpenC, kan iedere marktpartij – met name ook het intermediair – zijn innovaties laten realiseren in de kortst mogelijke doorlooptijd. Ook als het gaat om producten voor specifieke of kleinere doelgroepen. Ook als het gaat om het converteren van lopende verzekeringsportefeuilles verouderde verzekeringsproducten, zodat deze kunnen worden vervangen door nieuwe.

Microverzekeringen en deeleconomie
Dat de formule van Rekencentrum OpenC extreem efficiënt is, blijkt bijvoorbeeld uit de navolgende opdrachten die OpenC in opdracht van verzekeraars heeft gerealiseerd:
– het particulier verhuren van je plezierboot aan derden (Barqo)
– het verzekeren van je uitgeleende auto (Autodeelverzekering)
– een pilot voor de verzekering van uitgeleende goederen (Peerby)
Het gaat hier om grote aantallen kortlopende verzekeringen op basis van een minieme premie, waarbij toch een adequate acceptatie en adequate polis moet worden opgeleverd. Zo ook een factuur. En natuurlijk de premie-incasso. En dat moet allemaal hoogst efficiënt gebeuren omdat de factor kosten tot een ultiem minimum moeten worden beperkt.

verzekeringssoftware
verzekeringssoftware

realXS
Van Buren: “Wij blijven niet steken in de modder tijdens de ontwikkeling. Wij ronden het af en brengen het naar de markt. Wij gaan tot het uiterste om de doelstelling van onze opdrachtgevers te halen. Voor een belangrijk deel kunnen we dat beloven omdat we gebruik maken van realXS-software.
RealXS software is Lloyd’s compliant, meertalig, biedt een hoge automatiseringsgraad, is robuust en biedt ons volledige verzekeringsfunctionaliteit. Het is voor ons ook de basis waarmee wij de verzekeringsadministratie efficiënt kunnen uitvoeren namens verzekeraars die het risico dragen.
De webapplicaties ontwikkelen wij zelf.

Ons team beschikt ook over veel praktische kennis m.b.t. onderdelen van verzekeringspakketten. Optimale kennis van de software is dan een onmisbare schakel. Zo ook van eventuele veiligheidsvraagstukken. Zo kunnen we snel complexe verzekeringsvraagstukken oplossen en betrokken partijen helpen met concrete vooruitgang.”

GEEN REACTIES