Publicaties over waterschade Limburg en daarna

Op deze pagina treft u links aan naar video-verslagen en publicaties die na 14 juli 2021 met betrekking tot de watersnood in Limburg, zijn verschenen. Verzekeraars.
Mocht u vinden dat bepaalde publicaties interessant genoeg zijn, maar ontbreken, stuur de link dan per email aan : redactie@findinet.nl

Wat vooraf ging:

Ministers en het doorschuif-dossier
HOOFDPIJNDOSSIER

Dat zet zoden aan de dijk : een inzameling t.b.v. het Rampenfonds !

Tijdens de vorming van het Kabinet Rutte 3 is Minister Wiebes het hoofdpijn-dossier “risicodekking catastrofes” toebedeeld. De Minister tast in het duister omdat hij
– net als zijn voorgangers – geen verstand van verzekeringen heeft.
https://www.findinet.nl/artikel/ministers-en-het-doorschuif-dossier/

D
D

Spotlight: Verbond blijft maar worstelen met overstromingsrisico

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

In een zogeheten position paper blikt het Verbond terug op de afgelopen dertig jaar met de vraag waarom het nog steeds niet gelukt is om een goede verzekering in de markt te zetten.
D
D
D
D
D

Er zijn verschillende pogingen gedaan, maar die strandden op te weinig animo en gebrek aan geld (publiek privaat initiatief uit 2007) en op marktverstoringen (initiatief voor een verplichte verzekering in 2013).
https://www.findinet.nl/artikel/spotlight-verbond-blijft-maar-worstelen-met-overstromingsrisico/

14 juli 2021 : NU.NL
Hevige overstromingen door noodweer in Limburg

welke verzekering bij extreem weer op vakantieHet KNMI heeft een weeralarm afgegeven wegens zware regenval en grote wateroverlast in Zuid-Limburg. Voor heel de provincie Limburg geldt vanaf 18.00 uur tot morgenochtend 3.00 uur code rood. Gisteren en vandaag gold al code oranje.
D
D
D
D
https://www.nu.nl/288140/video/hevige-overstromingen-door-noodweer-in-limburg.html

15 juli 2021 NOS
Schade overstromingen gedekt

Desgevraagd heeft Het Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt dat de schade als gevolg van wateroverlast door verzekeraars zal worden vergoed, mits men als goed huisvader heeft zorggedragen om schade te voorkomen.

Met name als men de ramen open heeft laten staan, zullen verzekeraars mogelijk vergoeding van waterschade afwijzen.
D
d
d
d

foto: Verbond van Verzekeraars
https://www.findinet.nl/artikel/verbond-van-verzekeraars-via-rtl-z-schade-gedekt/

21 juli 2021 : Noordhollands Dagblad
Verzekeraars: schade Limburg veelvoud van 10 miljoen euro
Aanvankelijk had de verzekeringskoepel het over “een veelvoud van tien miljoen euro” aan schade. Daan Prevoo van het zwaar getroffen Valkenburg aan de Geul maakte bekend dat in zijn gemeente alleen al 400 miljoen euro schade is door de wateroverlast. Het gaat daar naar schatting om 200 miljoen euro materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt vooral door bedrijven die de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210721_29417643?utm_source=google&utm_medium=organic

29 juli 2021 : FINDINET
VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN
Deze voorstelling van zaken is natuurlijk volstrekt onjuist, want juist de Nederlandse verzekeraars hebben een adequate oplossing in 1994 geblokkeerd.
D
D

https://www.findinet.nl/blog/het-nationale-vergeten-is-begonnen/

2 augustus 2021 : NOS
Contra expert Paul Corten maakt tijdens het interview duidelijk dat er sprake is van een onbegrijpelijke situatie omdat met name zij die een beurspolis hebben afgesloten bij buitenlandse verzekeraars, zoals Lloyd’s, Amlin, niets vergoed krijgen.
D
D
D
D
D
D
D

https://www.findinet.nl/blog/schade-expert-corten-over-de-waterschade-in-limburg/

3 augustus 2021 : FINDINET

Kamervragen / Limburg
Wij vernamen uit de media, dat u het kabinet vragen heeft gesteld m.b.t. de rol van buitenlandse verzekeraars zoals  Lloyd’s of London. Dat die niet bereid zijn om schade als gevolg van overstroming te dekken: de polisvoorwaarden van beurspolissen voorzien daarin namelijk niet.
D
Copyright : Pixabay
https://www.findinet.nl/artikel/open-brief-aan-mevrouw-ploumen-lid-2e-kamer/

5 augustus 2021 : 1 Limburg.nl
Philippi’s verzekeringsmaatschappij APC Holland zegt de schade niet te vergoeden. APC-Holland is een tussenpersoon van verzekeraar LLoyd’s Europe. In een reactie aan 1Limburg laat de verzekeraar weten dat Philippi een reguliere klacht kan indienen.
D
https://www.1limburg.nl/we-halen-alles-uit-de-kast-om-de-schade-vergoed-te-krijgen
&

NOS

Schatting totaalbedrag uitgekeerde schade onbekend
Het definitieve totale aantal claims kan het Verbond pas over enkele maanden vaststellen wanneer alle meldingen zijn binnengekomen. Er kan op dit moment nog geen schatting worden gegeven van het totale schadebedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt.

https://www.findinet.nl/artikel/aanpassing-van-voorwaarden-waterschade-op-komst/

11 Augustus 2021 : RVO opent meldpunt voor schade wateroverlast in Limburg

Wat als er een aardbeving komt?

Sinds 9 augustus 2021 is het mogelijk schade als gevolg van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voor zover deze schade niet uitbetaald wordt door een verzekering. Via dit meldpunt kunnen particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen die schade hebben geleden een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. Het gaat daarbij alleen om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.
https://www.findinet.nl/persbericht/rvo-opent-meldpunt-voor-schade-wateroverlast-in-limburg/

11 augustus 2021 : FINDINET
welke verzekering bij extreem weer op vakantieDe schaderegeling m.b.t. de gevolgen van de neerslag in Limburg dreigt ook deze keer chaotisch te verlopen.

Verbond van Verzekeraars (de heer H. Weurding en mevrouw G.Feiter), A.S.R, (de heer Jos Baeten) en de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs blijken niet van zins om op transparante wijze te duiden hoe de vork in de steel zit.

https://www.findinet.nl/artikel/onzekerheid-duurt-voort-spreken-is-zilver-maar-iedereen-zwijgt-als-het-graf/
&
FINDINET
RVO opent meldpunt schade overstromingen LimburgSinds 9 augustus 2021 is het mogelijk schade als gevolg van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voor zover deze schade niet uitbetaald wordt door een verzekering. Via dit meldpunt kunnen particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen die schade hebben geleden een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. Het gaat daarbij alleen om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.
https://www.findinet.nl/persbericht/rvo-opent-meldpunt-voor-schade-wateroverlast-in-limburg/

13 augustus 2021

Moeten Beroepsaansprakelijkheids-verzekeraars zich zorgen gaan maken?
& D
Verzekerbaarheid van catastrofe-schade verder weg dan ooit

Anti-selectie ontstaat als klanten met bezittingen in een aardbevingsgebied zich melden bij een verzekeraar die bereid is schade als gevolg van aardbeving te dekken.
Een dergelijke verzekering is natuurlijk duurder dan een verzekering die dat risico niet dekt.
Dus kiezen alle andere klanten voor de goedkopere verzekeraar.
D
D
D
https://www.findinet.nl/artikel/moeten-beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars-zich-zorgen-gaan-maken/
&
https://www.findinet.nl/artikel/verzekerbaarheid-van-catastrofe-schade-verder-weg-dan-ooit/

18 augustus 2021 : FINDINET
Programmeurs veroorzaken veelvuldig praktische problemen als zij webformulieren maken. Dus vonden wij het de hoogste tijd om te toetsen waarmee de RVO de consument deze keer weet te verrassen.
https://www.findinet.nl/artikel/voor-u-getest-e-document-rijksdienst-voor-ondernemers/
&
FINDINET
Gisteren heeft het kabinet een kloek besluit genomen : dat de onverzekerde schade d.m.v. de WTS voor rekening van de Overheid zal zijn. Onverzekerde schade is niet gelijk aan onverzekerbare schade.
Met andere woorden :
de WTS wordt oneigenlijk ingezet voor het vergoeden van schade die wel verzekerbaar was.
D
D

https://www.findinet.nl/artikel/wts-gaat-betalen-het-is-dweilen-met-de-kraan-open/
& FINDINET
Ondanks het feit dat de schade als gevolg van overstromingen in Limburg dus een verzekerbaar risico was, heeft het kabinet moeten besluiten de Wet Financiële Tegemoetkoming bij Rampen van kracht te verklaren. 
D

https://www.findinet.nl/artikel/eindelijk-met-de-neuzen-naar-dezelfde-kant/
& FINDINET
 Vandaag komen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Ministerraad met de bekendmaking dat het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling die bepaalt hoe hoog de tegemoetkomingen zullen zijn. Ook is het gebied vastgesteld dat geldt als rampgebied. Dit betreft het gebied dat getroffen is door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide.

https://www.findinet.nl/persbericht/kabinet-komt-met-schaderegeling-wateroverlast-limburg-en-noord-brabant/
& DE ONDERNEMER
Hoeveel pech kun je hebben als ondernemer? Dat is de vraag die Sophie Frederiks van restaurant El Fuego zichzelf al duizend keer heeft gesteld. Haar zaak in het Limburgse Valkenburg was nog maar drie weken open toen corona toesloeg en deze zomer kwam de allesverwoestende overstroming erbovenop. Werkelijk alles in haar pand moest worden gestript.

foto : Sophie Frederiks

https://www.deondernemer.nl/support-ondernemers/supportondernemers-1/overstroming-limburg-valkenburg-ondernemers-max-inzameling-actie~3230202?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

21 Augustus 2021 : Video-archief Collectieve schadegebeurtenissen
Verzameling van publicaties die betrekking hebben op de verzekering van catastrofes.
De meest recente publicaties treft u aan op de laatste regels van deze publicatie.
https://www.findinet.nl/blog/video-archief-collectieve-schadegebeurtenissen/

25 Augustus 2021 : VVP Online

A.S.R. :
CEO Baeten:
“De meeste verzekeraars die meelopen op beurspolissen bieden wel degelijk de keuze om het overstromingsrisico mee te verzekeren. Dat sommige ondernemers een andere afweging maken, is aan hen.”
D
D
D
D
D
D

https://www.vvponline.nl/nieuws/jos-baeten-watersnood-limburg-toont-noodzaak-aan-verzekeringsfonds?mid=lZ6Xqmtqn2SYkQ==

26 augustus 2021: 

Slordigheidje bij schaderegeling wateroverlast
© Myriams-Fotos, Pixabay

Schade aan de woning is op de website van de RVO gedefinieerd als “schade aan de buitenkant, zoals muren, deuren en ramen”. Schade aan de binnenzijde van de woning – zoals schade aan de binnenmuren, elektra, vloeren, keuken – lijkt dus uitgesloten van dekking.
Zie Publicatie:
https://www.findinet.nl/persbericht/slordigheidje-bij-schaderegeling-wateroverlast/ 

27 augustus 2021 Dagblad Trouw
Anderhalve maand na de overstroming in Valkenburg kan hotel Walram nog lang niet open: eerst moet het mergelgesteente in de muren drogen.
Over de toekomst heeft eigenaar Georges Laheij zijn twijfels.
Zie publicatie : D
https://www.trouw.nl/economie/de-limburgse-hoteleigenaar-georges-laheij-wikt-en-weegt-heeft-het-wel-zin-om-alles-weer-op-te-bouwen~bba573ca/

22 september 2021 : WTS : 200 miljoen euro voor schade na watersnood
Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars op 26 augustus 2021 bijna 13.000 schademeldingen hadden ontvangen met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 in Limburg.
De meeste claims komen uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul (2.873), Heerlen (1.987) en Meerssen (1.345).
Schatting totaalbedrag schade
Het definitieve totale aantal claims kan het Verbond pas over enkele maanden vaststellen wanneer alle meldingen zijn binnengekomen. Er kan op dit moment nog geen schatting worden gegeven van het totale verzekerde schadebedrag.
Zie publicatie : https://www.findinet.nl/persbericht/wts-200-miljoen-euro-voor-schade-na-watersnood/

6 oktober 2021 : Wolkbreuk in Gouda veroorzaakt schade
GOUDA – Na een wolkbreuk is wateroverlast ontstaan. Riolen konden het vele water niet aan en meerdere straten zijn ondergelopen. De brandweer is druk met het wegpompen van water uit ondergelopen huizen en winkels. Het korps in Gouda krijgt bij de hulpverlening hulp van eenheden uit Moordrecht, Stolwijk en Haastrecht. Gemeld wordt dat vooral de binnenstad en de wijk Korte Akkeren in het zuiden van de stad zijn getroffen.
Zie publicatie: https://nos.nl/artikel/2400593-wateroverlast-in-gouda-na-wolkbreuk-door-oplijning

3 november 2021 : De Boerderij
Ruim 1.600 schademeldingen na wateroverlast Limburg
Tot nu toe zijn bij RVO 1.644 meldingen gedaan van schade door hoogwater dan wel overstromingen in juli dit jaar vanuit Limburg en (een stuk van) Noord-Brabant. Bedrijven, particulieren en andere instanties kunnen zich bij RVO melden om compensatie te krijgen voor (een van hun) schade via de Regeling tegemoetkoming waterschade (Wts), mits zij zich in het aangewezen schadegebied bevinden.

RVO laat weten dat inmiddels 1.400 mensen bezoek hebben gehad van een taxateur. Over de verdere afwikkeling van de schade en of en hoeveel er al is uitgekeerd kan RVO op dit moment nog niets zeggen.
Zie publcatie : https://www.boerderij.nl/ruim-1-600-schademeldingen-na-wateroverlast-limburg 

17 november 2022 : DNB: Cyber- en Overstromingsrisico’s moeten beter
verzekerbaar worden.
Werk aan de winkel voor verzekeraars. Juist nieuwe risico’s, zoals overstromingen of cyberaanvallen, worden nog maar zeer beperkt gedekt door schadeverzekeringen. Om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen en hun toekomstbestendigheid te versterken, moeten verzekeraars hun aanbod hierop aanpassen.

Dat is de boodschap van De Nederlandsche Bank in een nieuwe studie naar de rol van de verzekeringssector in de Nederlandse economie: ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’.

Lees meer op pagina : https://www.findinet.nl/persbericht/dnb-cyber-en-overstromingsrisicos-moeten-beter-verzekerbaar-worden/

20 december 2021: Koekoeks-ei van Minister Zalm en Premier Kok
Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen
De W.T.S. is in 1998 van kracht geworden en was bedacht tijdens de kabinetsperiode van Premier Kok en Minister Zalm. De Wts moest een vangnet bieden voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Het gaat om een structurele regeling, op grond waarvan het Rijk een tegemoetkoming geeft aan gedupeerden in de schade en kosten in geval van een overstroming door zoet water, een aardbeving dan wel een andere ramp of een ander zwaar ongeval.

Beoogd werd voorafgaand aan een ramp voor toekomstige gedupeerden zoveel mogelijk rechtszekerheid te creëren.
https://www.findinet.nl/artikel/koekoeks-ei-van-minister-zalm-en-premier-kok/

22 december 2021: Twee-deling schadebeleid Co-assurantie en Provinciale markt
Verzekeraars die via de provinciale markt voor bepaalde verzekeringsproducten een schadevergoeding in het vooruitzicht hebben gesteld, blijken niet thuis te geven voor verzekerden die zich op grond van een beurspolis bij hen hebben verzekerd.
Beurspolissen bieden namelijk geen dekking voor schade als gevolg van overstromingen.

https://www.findinet.nl/artikel/twee-deling-schadebeleid-co-assurantie-en-provinciale-markt/

22 december 2021: Toch gedeeltelijke compensatie omzetschade watersnood Limburg
Eenmalige compensatie indien meer omzetverlies dan 50 %
Het demissionaire kabinet komt met een steunregeling voor Limburgse ondernemers die als gevolg van de watersnood hun omzet met meer dan de helft zagen dalen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag laten weten aan de Tweede Kamer.
https://www.findinet.nl/artikel/toch-gedeeltelijke-compensatie-omzetschade-watersnood-limburg/

16 maart 2022 : Coulanceregeling voor gedupeerden wateroverlast Limburg en Brabant

Coulanceregeling voor gedupeerden wateroverlast Limburg en Brabant
© Markus Distelrath, Pixabay

Schade door de overstromingen in Brabant en Limburg afgelopen zomer die redelijkerwijs wél verzekerbaar was, wordt toch vergoed door de overheid. Het kabinet heeft ingestemd met een eenmalige coulanceregeling.

Vanwege de grote wateroverlast in Limburg en delen van Noord-Brabant heeft de overheid vorig jaar de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen toegepast. Volgens deze wet worden tegemoetkomingen uitgekeerd voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar was. Dit betekent dat gedupeerden geen uitkering ontvangen als ze redelijkerwijs een verzekering hadden kunnen afsluiten.
https://www.findinet.nl/persbericht/coulanceregeling-voor-gedupeerden-wateroverlast-limburg-en-brabant/

22 maart 2022 : Webinar Adfiz & Verzekeraars : Veel geblaat maar weinig wol
Onder leiding van gespreksleider Enno Wiertsema kregen de woordvoerders de gelegenheid om vol mededogen en verslagenheid te vertellen over hun ervaringen opgedaan tijdens contacten met slachtoffers van het wanbeleid van Het Verbond van Verzekeraars.

Net als bij Het Verbond van Verzekeraars (LINK) bleek Enno Wiertsma niet gehinderd te worden door parate kennis. Zijn vraagstellingen waren van algemene aard en er kwam nauwelijks of geen verzekeringstechnische onderbouwing naar voren.
https://www.findinet.nl/artikel/webinar-adfiz-verzekeraars-veel-geblaat-maar-weinig-wol/

11 april 2022 : Vergoeding bij rampen en ongelukken : Hoe staan de zaken er nu voor?
De goedkoopste verzekering kan de consument zelf uitstekend vinden op internet.
Zij die een tussenpersoon inschakelen mogen verwachten dat deze professioneel adviseren waar het gaat om de keuze van het juiste product.
BINDEND BESLUIT 1955
Na de Watersnood in 1953 volgde in 1955 een bindend besluit van de Vereniging van Brandassuradeuren (een voorloper van het Verbond van Verzekeraars). Verzekeringen van gebouwen en de inhoud daarvan mochten niet langer dekking bieden tegen overstromingen. Want als het mis zou gaan, zou de schade niet te dragen zijn.
Intermediairs lezen dus al sinds 1955 in het cursusmateriaal, dat schade die het gevolg is van:
* Overstromingen (ook na wolkbreuk)
* Aardbevingen
* Oorlog, oproer/burgerlijke onlusten
* Terrorisme
* Atoomkernreacties
* Inslag van een meteoor
* Ontploffing van oorlogsmateriaal
* etc.
standaard niet gedekt worden door verzekeringsproducten.

https://www.findinet.nl/artikel/overstromingen-juli-2021-limburg-hoe-staan-de-zaken-er-voor/ 

Onprofessionele afhandeling door RVO: Herstelactie in voorbereiding.
De grote vraag is natuurlijk wie hier nu eigenlijk heeft geblunderd. Zijn het de deskundigen die hun schaderapporten bij RVO hebben ingediend?
Of hebben de ambtenaren van RVO beschreven schade terecht of ten onrechte (niet) geschrapt uit de vergoedingen?
Het zou RVO sieren als zij duidelijk en transparant zou melden wat de oorzaak is geweest van de verschillen in de toekenning van schadevergoedingen.
Maar de overheid is doorgaans schimmig in het verstrekken van informatie.
Daarom heeft onze redactie Nivre (Schade experts) verzocht zich nader te verklaren.
https://www.findinet.nl/artikel/onprofessionele-afhandeling-door-rvo-herstelactie-in-voorbereiding/

Verbond: merendeel schades door watersnood Limburg afgehandeld
© Markus Distelrath, Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades van de watersnood in Brabant en Limburg een jaar geleden afgehandeld.

De totale verzekerde schade door het noodweer bedroeg “zeker € 180 miljoen, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg” zo blijkt uit het recent gepubliceerde financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.
https://www.findinet.nl/artikel/verbond-merendeel-schades-door-watersnood-limburg-afgehandeld/ 

Meer dan 27.000 schademeldingen genoteerd in Limburg
Tot nu toe is 19,3 miljoen euro uitgekeerd aan 779 Limburgse gedupeerden van de overstroming van vorig jaar juli.
D
D
d
d
foto: Ruudc.nl
Tegemoetkoming schade

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met de uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Vooral particulieren en ondernemers zijn inmiddels door de RVO uitbetaald.
Er liggen nog ruim 2000 schademeldingen die moeten worden afgehandeld.https://www.findinet.nl/artikel/meer-dan-27-000-schademeldingen-genoteerd-in-limburg/

4 mei 2022 : Meer dan 27.000 schademeldingen
Tot nu toe is 19,3 miljoen euro uitgekeerd aan 779 Limburgse gedupeerden van de overstroming van vorig jaar juli.

Tegemoetkoming schade
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met de uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Vooral particulieren en ondernemers zijn inmiddels door de RVO uitbetaald.
Er liggen nog ruim 2000 schademeldingen die moeten worden afgehandeld.

Lees meer op pagina: https://www.findinet.nl/artikel/meer-dan-27-000-schademeldingen-genoteerd-in-limburg/

13 juli 2022: IN WALLONIË SCHUILT EEN JAAR NA DE OVERSTROMINGEN TRAGIEK ACHTER ELKE VOORDEUR
“Wallonië werd een jaar geleden getroffen door de ergste overstromingen die de regio ooit zag. Er vielen 39 doden. Maar na die zichtbare ramp, voltrekken zich nog vele onzichtbare rampen in de Vesdervallei.” LINK

13 juli 2022: Een jaar na de watersnood woedt nog altijd discussie over wat wel en niet vergoed wordt.
“Een jaar na de watersnood in Limburg en Noord-Brabant hebben veel burgers en ondernemers al een schadevergoeding ontvangen, maar over de hoogte van dat bedrag heerst onvrede.” LINK

13 juli 2022 : Verbond: Merendeel schades door watersnood afgehandeld

Het Verbond van Verzekeraars heeft tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades van de watersnood in Brabant en Limburg een jaar geleden afgehandeld.

De totale verzekerde schade door het noodweer bedroeg “zeker € 180 miljoen, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg” zo blijkt uit het recent gepubliceerde financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.
Lees verder op pagina: https://www.findinet.nl/artikel/verbond-merendeel-schades-door-watersnood-limburg-afgehandeld/

25 augustus 2022: Ombudsman kritisch over afhandeling schade na watersnood Limburg

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen

Bron : ANP
DEN HAAG – De Nationale Ombudsman concludeert precies een jaar na de watersnood in Limburg dat de overheid “de hoge verwachtingen die zij wekte” over nazorg en vergoedingen, niet heeft waargemaakt.

Er is geen sprake van ruimhartige vergoedingen, er wordt te weinig gekeken naar persoonlijke situaties en de schadeafhandeling gaat te langzaam en levert veel onduidelijkheid op.
Zie publicatie : https://www.findinet.nl/artikel/ombudsman-kritisch-over-afhandeling-schade-na-watersnood-limburg/

18 oktober 2022 : Harde markt op komst? Als de rendementen dalen, stijgen de premies!

Het Verbond van Verzekeraars luidde de alarmbel omdat de schadelasten als gevolg van natuurcatastrofes jaar na jaar verzekeraars treffen.

Dit jaar werd de verzekeringsmarkt getroffen door aanzienlijke schadelasten als gevolg van stormschade. In 2021 was de overstroming in het zuiden van het land de oorzaak van onverwachte schadelasten en in 2016 was hagelschade de oorzaak van aanzienlijke schade aan kassen. Zie onze publicatie: LINK

Lees meer in onze publicatie: https://www.findinet.nl/artikel/harde-markt-op-komst-als-rendementen-dalen-stijgen-de-premies/

4 januari 2023 : Schadelasten leiden tot premieverhogingen
Verzekeringen tegen schade aan gebouwen door klimaatomstandigheden worden wereldwijd duurder dit jaar en zijn in bepaalde gevallen zelfs moeilijk af te sluiten. Dat is het gevolg van het tumult de afgelopen maanden op de herverzekeringsmarkt, waarover dinsdag twee rapporten verschenen.

Herverzekeraars zijn de verzekeraars van verzekeraars. Als een bedrijf of een consument een verzekering afsluit, neemt een gewone verzekeraar in ruil voor premie het risico over op bijvoorbeeld schade door een storm of autoschade. Deze ‘gewone’ verzekeraars kunnen die schadepost op hun beurt ‘doorgeven’: door zelf weer een verzekering te nemen bij een herverzekeraar of een groep herverzekeraars. Op die manier worden de risico’s op plotselinge grote claims draagbaar voor de verzekeraar. En daardoor zijn risico’s überhaupt verzekerbaar, dan wel verzekerbaar tegen een betaalbare prijs.

Lees meer op pagina:
https://www.findinet.nl/artikel/het-is-weer-eens-zo-ver-harde-markt-en-de-schadepremies-stijgen-weer-eens/

4 januari 2023: Hoogste tijd voor verzekeringscollectiviteit
Het was te verwachten, want waar zouden de herverzekeraars het geld vandaan moeten halen als er in Australië alleen al het afgelopen jaar drie keer omvangrijke overstromingen zijn veroorzaakt door hevige regenval?
En zie de catastrofes die Noord Amerika getroffen hebben.
Of de stormen en orkanen die in Azië en Afrika hebben huisgehouden…..
Dan is het niet zo vreemd dat de premies voor herverzekering stijgen…. toch ?
Lees meer in onze publicatie: https://www.findinet.nl/artikel/hoogste-tijd-voor-verzekeringscollectieviteit/

dddddddddddddddddddddddddAdvertentie:


Klik op de advertentie voor video-presentatie.

GEEN REACTIES