Publicaties over waterschade Limburg en daarna

Op deze pagina treft u links aan naar video-verslagen en publicaties die tussen 14 juli en 20 augustus 2021 met betrekking tot de watersnood in Limburg, hebben plaatsgevonden. Verzekeraars.
Mocht u vinden dat bepaalde publicaties interessant genoeg zijn, maar ontbreken, stuur de link dan per email aan : redactie@findinet.nl

3 november 2021 : De Boerderij
Ruim 1.600 schademeldingen na wateroverlast Limburg
Tot nu toe zijn bij RVO 1.644 meldingen gedaan van schade door hoogwater dan wel overstromingen in juli dit jaar vanuit Limburg en (een stuk van) Noord-Brabant. Bedrijven, particulieren en andere instanties kunnen zich bij RVO melden om compensatie te krijgen voor (een van hun) schade via de Regeling tegemoetkoming waterschade (Wts), mits zij zich in het aangewezen schadegebied bevinden.

RVO laat weten dat inmiddels 1.400 mensen bezoek hebben gehad van een taxateur. Over de verdere afwikkeling van de schade en of en hoeveel er al is uitgekeerd kan RVO op dit moment nog niets zeggen. 
https://www.boerderij.nl/ruim-1-600-schademeldingen-na-wateroverlast-limburg

21 juli 2021 : Noordhollands Dagblad
Verzekeraars: schade Limburg veelvoud van 10 miljoen euro
Aanvankelijk had de verzekeringskoepel het over “een veelvoud van tien miljoen euro” aan schade. Daan Prevoo van het zwaar getroffen Valkenburg aan de Geul maakte bekend dat in zijn gemeente alleen al 400 miljoen euro schade is door de wateroverlast. Het gaat daar naar schatting om 200 miljoen euro materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt vooral door bedrijven die de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210721_29417643?utm_source=google&utm_medium=organic

14 juli 2021 : NU.NL
welke verzekering bij extreem weer op vakantieHevige overstromingen door noodweer in Limburg
Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven wegens zware regenval en grote wateroverlast in Zuid-Limburg. Voor heel de provincie Limburg geldt vanaf 18.00 uur tot morgenochtend 3.00 uur code rood. Gisteren en vandaag gold al code oranje.


https://www.nu.nl/288140/video/hevige-overstromingen-door-noodweer-in-limburg.html

15 juli 2021 NOS

Desgevraagd heeft Het Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt dat de schade als gevolg van wateroverlast door verzekeraars zal worden vergoed, mits men als goed huisvader heeft zorggedragen om schade te voorkomen.

Met name als men de ramen open heeft laten staan, zullen verzekeraars mogelijk vergoeding van waterschade afwijzen.
D
d
d
d

foto: Verbond van Verzekeraars
https://www.findinet.nl/artikel/verbond-van-verzekeraars-via-rtl-z-schade-gedekt/

29 juli 2021 : FINDINET
VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN
Deze voorstelling van zaken is natuurlijk volstrekt onjuist, want juist de Nederlandse verzekeraars hebben een adequate oplossing in 1994 geblokkeerd.
D
D

https://www.findinet.nl/blog/het-nationale-vergeten-is-begonnen/

2 augustus 2021 : NOS
Contra expert Paul Corten maakt tijdens het interview duidelijk dat er sprake is van een onbegrijpelijke situatie omdat met name zij die een beurspolis hebben afgesloten bij buitenlandse verzekeraars, zoals Lloyd’s, Amlin, niets vergoed krijgen.
D
D
D
D
D
D
D

https://www.findinet.nl/blog/schade-expert-corten-over-de-waterschade-in-limburg/

3 augustus 2021 : FINDINET

Kamervragen / Limburg
Wij vernamen uit de media, dat u het kabinet vragen heeft gesteld m.b.t. de rol van buitenlandse verzekeraars zoals  Lloyd’s of London. Dat die niet bereid zijn om schade als gevolg van overstroming te dekken: de polisvoorwaarden van beurspolissen voorzien daarin namelijk niet.
D
Copyright : Pixabay
https://www.findinet.nl/artikel/open-brief-aan-mevrouw-ploumen-lid-2e-kamer/

5 augustus 2021 : 1 Limburg.nl
Philippi’s verzekeringsmaatschappij APC Holland zegt de schade niet te vergoeden. APC-Holland is een tussenpersoon van verzekeraar LLoyd’s Europe. In een reactie aan 1Limburg laat de verzekeraar weten dat Philippi een reguliere klacht kan indienen.
D
https://www.1limburg.nl/we-halen-alles-uit-de-kast-om-de-schade-vergoed-te-krijgen
&

NOS

Schatting totaalbedrag uitgekeerde schade onbekend
Het definitieve totale aantal claims kan het Verbond pas over enkele maanden vaststellen wanneer alle meldingen zijn binnengekomen. Er kan op dit moment nog geen schatting worden gegeven van het totale schadebedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt.

https://www.findinet.nl/artikel/aanpassing-van-voorwaarden-waterschade-op-komst/

11 augustus 2021 : FINDINET
welke verzekering bij extreem weer op vakantieDe schaderegeling m.b.t. de gevolgen van de neerslag in Limburg dreigt ook deze keer chaotisch te verlopen.

Verbond van Verzekeraars (de heer H. Weurding en mevrouw G.Feiter), A.S.R, (de heer Jos Baeten) en de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs blijken niet van zins om op transparante wijze te duiden hoe de vork in de steel zit.

https://www.findinet.nl/artikel/onzekerheid-duurt-voort-spreken-is-zilver-maar-iedereen-zwijgt-als-het-graf/
&
FINDINET
RVO opent meldpunt schade overstromingen LimburgSinds 9 augustus 2021 is het mogelijk schade als gevolg van de wateroverlast in Limburg te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voor zover deze schade niet uitbetaald wordt door een verzekering. Via dit meldpunt kunnen particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen die schade hebben geleden een tegemoetkoming aanvragen in de kosten. Het gaat daarbij alleen om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.
https://www.findinet.nl/persbericht/rvo-opent-meldpunt-voor-schade-wateroverlast-in-limburg/

13 augustus 2021

https://www.findinet.nl/artikel/moeten-beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars-zich-zorgen-gaan-maken/
&

Anti-selectie ontstaat als klanten met bezittingen in een aardbevingsgebied zich melden bij een verzekeraar die bereid is schade als gevolg van aardbeving te dekken.
Een dergelijke verzekering is natuurlijk duurder dan een verzekering die dat risico niet dekt.
Dus kiezen alle andere klanten voor de goedkopere verzekeraar.
D
D
D
https://www.findinet.nl/artikel/verzekerbaarheid-van-catastrofe-schade-verder-weg-dan-ooit/

18 augustus 2021 : FINDINET
Programmeurs veroorzaken veelvuldig praktische problemen als zij webformulieren maken. Dus vonden wij het de hoogste tijd om te toetsen waarmee de RVO de consument deze keer weet te verrassen.
https://www.findinet.nl/artikel/voor-u-getest-e-document-rijksdienst-voor-ondernemers/
&
FINDINET
Gisteren heeft het kabinet een kloek besluit genomen : dat de onverzekerde schade d.m.v. de WTS voor rekening van de Overheid zal zijn. Onverzekerde schade is niet gelijk aan onverzekerbare schade.
Met andere woorden :
de WTS wordt oneigenlijk ingezet voor het vergoeden van schade die wel verzekerbaar was.
D
D

https://www.findinet.nl/artikel/wts-gaat-betalen-het-is-dweilen-met-de-kraan-open/
& FINDINET
Ondanks het feit dat de schade als gevolg van overstromingen in Limburg dus een verzekerbaar risico was, heeft het kabinet moeten besluiten de Wet Financiële Tegemoetkoming bij Rampen van kracht te verklaren. 
D

https://www.findinet.nl/artikel/eindelijk-met-de-neuzen-naar-dezelfde-kant/
& FINDINET
 Vandaag komen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Ministerraad met de bekendmaking dat het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling die bepaalt hoe hoog de tegemoetkomingen zullen zijn. Ook is het gebied vastgesteld dat geldt als rampgebied. Dit betreft het gebied dat getroffen is door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide.

https://www.findinet.nl/persbericht/kabinet-komt-met-schaderegeling-wateroverlast-limburg-en-noord-brabant/
& DE ONDERNEMER
Hoeveel pech kun je hebben als ondernemer? Dat is de vraag die Sophie Frederiks van restaurant El Fuego zichzelf al duizend keer heeft gesteld. Haar zaak in het Limburgse Valkenburg was nog maar drie weken open toen corona toesloeg en deze zomer kwam de allesverwoestende overstroming erbovenop. Werkelijk alles in haar pand moest worden gestript.

foto : Sophie Frederiks

https://www.deondernemer.nl/support-ondernemers/supportondernemers-1/overstroming-limburg-valkenburg-ondernemers-max-inzameling-actie~3230202?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

25 Augustus 2021 : VVP Online

A.S.R. :
CEO Baeten:
“De meeste verzekeraars die meelopen op beurspolissen bieden wel degelijk de keuze om het overstromingsrisico mee te verzekeren. Dat sommige ondernemers een andere afweging maken, is aan hen.”
D
D
D
D
D
D

https://www.vvponline.nl/nieuws/jos-baeten-watersnood-limburg-toont-noodzaak-aan-verzekeringsfonds?mid=lZ6Xqmtqn2SYkQ==

26 augustus 2021:

Slordigheidje bij schaderegeling wateroverlast
© Myriams-Fotos, Pixabay

Schade aan de woning is op de website van de RVO gedefinieerd als “schade aan de buitenkant, zoals muren, deuren en ramen”. Schade aan de binnenzijde van de woning – zoals schade aan de binnenmuren, elektra, vloeren, keuken – lijkt dus uitgesloten van dekking.
D
X
X
https://www.findinet.nl/persbericht/slordigheidje-bij-schaderegeling-wateroverlast/ 

27 augustus 2021 Dagblad Trouw
Anderhalve maand na de overstroming in Valkenburg kan hotel Walram nog lang niet open: eerst moet het mergelgesteente in de muren drogen.
Over de toekomst heeft eigenaar Georges Laheij zijn twijfels.
D
D
https://www.trouw.nl/economie/de-limburgse-hoteleigenaar-georges-laheij-wikt-en-weegt-heeft-het-wel-zin-om-alles-weer-op-te-bouwen~bba573ca/

6 oktober 2021 : Wolkbreuk in Gouda veroorzaakt schade
GOUDA – Na een wolkbreuk is wateroverlast ontstaan. Riolen konden het vele water niet aan en meerdere straten zijn ondergelopen. De brandweer is druk met het wegpompen van water uit ondergelopen huizen en winkels. Het korps in Gouda krijgt bij de hulpverlening hulp van eenheden uit Moordrecht, Stolwijk en Haastrecht. Gemeld wordt dat vooral de binnenstad en de wijk Korte Akkeren in het zuiden van de stad zijn getroffen.

GEEN REACTIES