Eindelijk met de neuzen naar dezelfde kant?

Ondanks het feit dat de schade als gevolg van overstromingen in Limburg dus een verzekerbaar risico was, heeft het kabinet moeten besluiten de Wet Financiële Tegemoetkoming bij Rampen van kracht te verklaren. verzekeraar

Eensluidende dekking ontbreekt
Het kabinet had ook weinig keuze, want de verzekeraars bleken geen eensluidende dekking aan te bieden m.b.t. de schade en of die nu wel of niet binnen de kaders van de toegepaste clausuleringen zouden vallen.

All animals are equal, but some animals are more equal than other animals
Het is zelfs denkbaar dat twee buren verzekerd zijn bij dezelfde verzekeringsgroep, maar vanwege het gebrek aan harmonisatie van de clausulering, geen gelijke rechten hebben op schadevergoeding. Zoals bij beurspolissen het geval kan zijn.

Eenmalig
Het besluit van het Kabinet om bij uitzondering de WFT toch van kracht te verklaren, zal zeker gepaard zijn gegaan met een duidelijke boodschap aan verzekeraars om op korte termijn een eensluidende dekking landelijk door te voeren met betrekking tot waterschade na een overstroming.

De opeenvolgende kabinetten deden vergeefs een beroep op verzekeraars om een eensluidende dekking door te voeren, zodat alle verzekeraars dezelfde schadevergoeding in het vooruitzicht stellen.
Zie publicatie : LINK
Zie mede publicatie : Ministers en het doorschuifdossier

Zo lang er verzekeraars zijn die verzekeringsproducten aanbieden die geen dekking bieden voor waterschade, zullen deze verzekeraars vrijelijk kunnen concurreren met de verzekeraars die dat wel standaard aanbieden.
Dat is dan ook precies de reden geweest om een verzekeringsproduct samen te stellen waarin alle elementen zijn samengevat en dus incl. storm.

Een passende oplossing? 
Het kabinet kan natuurlijk wel wettelijk verplichten dat men schade als gevolg van een storm of een valwind voortaan uitsluitend kan verzekeren op basis van een separate verzekering die eveneens schade als gevolg van waterschade, terrorisme, schietpartijen, aardbeving, aardgasbeving, sneeuwdruk, spontane explosie van een WO-2 bom, schade aan het gebouw als gevolg van extreem zware hagelstenen, meteorieten, kruiend ijs en dat soort zaken moet dekken.

VIDEO : LINK
Dit voorstel ligt al sinds 1993 bij Het Verbond van Verzekeraars ter beoordeling, maar tot op dit moment heeft Het Verbond daarop nog nooit kenbaar gemaakt waarom zij dit plan niet ziet zitten.

Anti-selectie ligt op de loer
Nu het kabinet nadrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat dit een eenmalige oplossing is, ligt de bal bij verzekeraars en het zal nog een hele klus worden om alle verzekeraars mondiaal op één lijn te krijgen, om zo te voorkomen dat consumenten die “veilig” wonen, een verzekeraar kiezen die goedkoper kan werken, omdat die geen dekking biedt voor waterschade : anti-selectie.

 

 

 

GEEN REACTIES