Twee-deling schadebeleid Co-assurantie en Provinciale markt

Zie ook publicaties : Toch gedeeltelijke compensatie omzetschade watersnood Limburg
En : Koekoeks ei van minister zalm en premier Kok

Verzekeraars die via de provinciale markt voor bepaalde verzekeringsproducten een schadevergoeding in het vooruitzicht hebben gesteld, blijken niet thuis te geven voor verzekerden die zich op grond van een beurspolis bij hen hebben verzekerd.
Beurspolissen bieden namelijk geen dekking voor schade als gevolg van overstromingen.

Kritiek op trage schadeafhandeling door RVO
Minister Grapperhaus stuurde vrijdagmiddag niet alleen een brief, maar beantwoordde ook schriftelijke Kamervragen over de afhandeling van de watersnoodschade. Daarin reageert hij op kritiek vanuit de Kamer op de trage afhandeling. Volgens de minister doet de RVO er alles aan om Wts-aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan gedupeerden met directe financiële problemen. Hij deelt ook de kritiek van burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul niet. Volgens Prevoo is de Wts-regeling ‘gejuridiseerd’ en gaat dit ten koste van gedupeerden. De minister staat op het standpunt dat de regeling coulant wordt uitgevoerd.

Verzekerbare schade niet gedekt door WTS
Minister Grapperhaus zegt op de hoogte te zijn van het feit dat sommige verzekeraars (de zogeheten beurspolissen) de watersnoodschade weigeren te vergoeden omdat die niet gedekt zou zijn. De gedupeerden kunnen in dat geval geen beroep doen op de Wts-regeling. Die keert alleen uit als sprake is van ‘redelijkerwijs niet verzekerbare’ schade. Dat is niet het geval als andere verzekeraars wel dekking bieden. Grapperhaus stelt niet in te kunnen en willen grijpen in dit soort gevallen. Het is aan verzekerden zelf om het niet uitbetalen aan te vechten langs privaatrechtelijke weg.

Zie mede onze redactionele reactie hierop : LINK

GEEN REACTIES