Verbond van verzekeraars via RTL-Z : Schade gedekt

bron: Verbond van Verzekeraars

Desgevraagd heeft Het Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt dat de schade als gevolg van wateroverlast door verzekeraars zal worden vergoed, mits men als goed huisvader heeft zorggedragen om schade te voorkomen.

Met name als men de ramen open heeft laten staan, zullen verzekeraars mogelijk vergoeding van waterschade afwijzen.

Copyrights : RTL-Z (15-07-2021)

Over de verzekering van schade als gevolg van collectieve schadegebeurtenissen
publiceerde Findinet reeds eerder, zoals over:
– 1994 : Introductie-van-de-catastrofe-risico-polis
– 2021 : Aanhoudende regenval in februari 2021 veroorzaakt
              verhoogde waterstanden
– 2020 : Collectieve gevaren 

GEEN REACTIES