Harde markt op komst ? Als rendementen dalen, stijgen de premies!

12 oktober 2022 luidde Het Verbond van Verzekeraars de alarmbel omdat de schadelasten als gevolg van natuurcatastrofes jaar na jaar verzekeraars treffen.

Dit jaar werd de verzekeringsmarkt getroffen door aanzienlijke schadelasten als gevolg van stormschade. In 2021 was de overstroming in het zuiden van het land de oorzaak van onverwachte schadelasten en in 2016 was hagelschade de oorzaak van aanzienlijke schade aan kassen. Zie onze publicatie: LINK

Beleggingsresultaten
Wat echter nog niet is gemeld, dat is dat de beleggingsresultaten dit jaar eveneens een negatief effect zullen hebben op de bedrijfsinkomsten.
Herverzekeraars dragen doorgaans een aanzienlijk deel van de schadelasten die verzekeraars hebben uitgekeerd.

Maar dat is niet het geval als het vermogen van verzekeraars wordt aangetast door dalende waarde van beleggingen. In januari van 2022 stond de AEX nog op 803 punten.
Momenteel staat deze op 631 en de lijn is dalende. Weliswaar is de rente stijgende, maar die kunnen het verlies op beleggingen (21,5% op de AEX) niet goedkaken.

De gevolgen van de Corona-crisis, de energie-crisis en de mondiale gevolgen van de Oorlogstaal die Rusland spreekt, hebben ongetwijfeld grote gevolgen voor de feitelijke bedrijfsresultaten van verzekeraars.

HARDE MARKT?
Uit ervaring puttende, vrees ik dat verzekeraars binnenkort zullen aankondigen dat de premies voor allerhande verzekeringsproducten omhoog gaan.
Dit is een ritueel dat zo ééns in de 6 of 7 jaren plaatsvindt en heeft altijd weer grote gevolgen voor alle verzekerden. Zelden echter gaat het aankondigen van premieverhogingen gepaard met een transparant beeld waarbij per branche de premie-inkomsten worden vergeleken met de schadelasten.

Hoe het dan zit met de omvang van de kosten en beloningen die mede worden gedragen door de premie die de consumenten betalen?
Deze informatie ontbreekt veelal als verzekeraars premieverhogingen aankondigen.

01-01-2023
Op de co-assurantiemarkt merken de grote bedrijven als eerste dat er sprake is van een
harde markt. Niet zelden ontstaan er zelfs problemen omdat de makelaars en serviceproviders nergens alternatieve dekking kunnen vinden.
Dan is het zaak dat zij de door hen ontvangen opzeggingen tijdig communiceren nadat verzekeraars dat kenbaar hebben gemaakt.
En als er sprake is van adviseurs, dan dienen deze dergelijke mededelingen onverwijld te communiceren met hun klanten.
Zo heeft de Narim (vereniging van Captives) inmiddels afspraken gemaakt met de VNAB, om zo te voorkomen dat premieverhogingen pas op het laatste moment bij hen worden gemeld.
Zie onze publicaties d.d. 5 juli 2019 en LINK en 24 september 2020 : LINK

GEEN REACTIES