Klimaatschademonitor Verbond: Schade door Storm, hagel, regenwater half miljard euro

Alarmbellen rinkelen bij Het Verbond van Verzekeraars
Video-verslag 11 oktober 2022 / Omvang klimaatschade ook in 2021 aanzienlijk:

Het Verbond van Verzekeraars luidt de noodklok waar het gaat om de omvang van schade veroorzaakt door natuurcatastrofes als Storm, Hagelschade en overstromingen.

Bij monde van de heer Richard Weurding licht Het Verbond van Verzekeraars toe:
“De schadepieken nemen de afgelopen jaren aanzienlijk toe. ”
“Wij willen met de Overheid aan tafel om te bekijken hoe wij Nederland klimaatbestendiger kunnen maken.”

“Beperking van de schade kan gerealiseerd worden zoals:

* Vermijden van houten vloeren op de begane grond
* Stopcontacten hoger op de muur plaatsen
* Ruimtelijke ordening beter organiseren

Het is aan de Overheid om te definiĆ«ren waar klimaatbestendig gebouwd kan worden.”

red: Oproep aan Het Verbond van VerzekeraarsĀ 
Als Het Verbond van Verzekeraars het initiatief zou nemen om te bepalen aan welke klimaatbestendige regels bestaande en nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een stevige korting op de hypotheekrente, dan heeft dat ogenblikkelijk effect op de verkoop van bestaande woningen en op de nieuwbouw.

Als Het Verbond het voortouw zou nemen, volgt de Overheid wellicht ook sneller.
Particuliere initiatieven kunnen snel worden gerealiseerd en meteen ingevoerd worden.

Wachten op de Overheid gaat eindeloos duren. Dus dat schiet niet op.

GEEN REACTIES