Schade-expert Corten over de waterschade in Limburg

Deze sculptuur kwam ik toevallig dit weekend tegen bij een Gallerie in Oisterwijk

Vervolg op publicatie : Schade gedekt (RTL)
EEN VANDAAG 
Actualiteiten programma één vandaag trakteerde de haar kijkers op 28 juli jl. op een kijkje achter de schermen van de schaderegeling rond de overstromingen in Limburg.
Wie dat nog wil zien in de herhaling : LINK

Paul Corten aan het woord in EenVandaag

Contra expert Paul Corten maakt tijdens het interview duidelijk dat er sprake is van een onbegrijpelijke situatie omdat met name zij die een beurspolis hebben afgesloten bij buitenlandse verzekeraars, zoals Lloyd’s, Amlin, niets vergoed krijgen.
Dit in tegenstelling tot provinciale verzekeraars als Centraal Beheer, Interpolis, ASR en volmacht polissen, die hebben dekking toegezegd.

Verkeerde voorstelling van zaken
Hier is sprake van een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. En wij hopen dat de heer Corten zich voortaan zal onthouden van het wijzen van de beschuldigende vinger aan het adres van de verkeerde partijen:
Juist Lloyd’s en juist beursmakelaar Lugt Sobbe & Co (Eurolloyd) heeft in 1993 het initiatief genomen om een overkoepelende verzekering in het leven te roepen.
Aan de presentatie van dit product is jaren van onderzoek vooraf gegaan i.s.m. met Het KNMI, Rijkswaterstaat en vele anderen. Meer dan een jaar heeft het voltallige personeel van 40 man dagelijks van 9 tot de lunch gewerkt aan het digitaal verwerken van data die een individuele tarifering mogelijk zou maken. Software voor het verwerken van aanvragen en polissen op basis van co-assurantie was vanzelfsprekend onontbeerlijk.
Beurspolis optima forma
Deze beurspolis zou niet alleen dekking bieden bij een wolkbreuk, maar ook in situaties zoals dus nu in Limburg zijn voorgevallen.
* Maar ook bij dijkbreuken als in Wilnis, waar droogte de oorzaak was van de dijkbreuk.
* En de gevolgen van een overstroming als gevolg van breuk in de hoofdleiding van de drinkwatervoorzieningen. Zoals nabij de VU gebeurde.
* Bij schade als gevolg van Kruiend IJS,
* een zware Hagelbui die de dakbedekking aan gort slaat,
ASR daarover :
* spontaan ontploffende vliegtuigbommen uit WO-2,
* zeewater dat door of over de zeeweringen is gekomen,
* overstromende oevers van de grote rivieren,
* inductieschade, sneeuwdruk waardoor daken instorten,
* schietpartijen zoals in Alphen aan den Rijn,
* Stormschade,
* aardbevingen,
* oproer of rellen,
* inslag van een meteoriet
* schade als gevolg van instortende mijnschachten, zoutkoepels
* aardgasbevingen.
en alle andere collectieve schadeoorzaken die je maar kunt bedenken.

Alle verzekeraars werden uitgenodigd om met een stukje dekking te participeren.
En bijkomend voordeel was dat iedere verzekeraar zijn eigen klanten voor de polis kon aanmelden. Geen onderscheid in de voorwaarden : iedereen gelijke dekking.
Dit product is indertijd voorgesteld aan Het Verbond van Verzekeraars, maar men heeft  nooit serieus aandacht geschonken aan dit verzekeringsproduct.

Torpederen
Het Verbond van verzekeraars heeft zo ongeveer alles in het werk gesteld om een succesvolle lancering van de Catastrofe Risico Polis te frustreren.

Polis voor 20 gulden per jaar
Men ging zelfs zo ver dat er een alternatief werd gelanceerd in het journaal.
Er zou een Nationale verzekering komen en de premie zou 20 gulden per polis zijn.
Zie deze video : LINK
Wie heeft ooit nog van dit initiatief gehoord?

Schandelijke vertoning
Het is een regelrechte schande dat alleen in Nederland geen adequate verzekeringsvorm bestaat voor het verzekeren van schade die het gevolg is van oorzaken die door velen (dus collectief) gelijktijdig worden ondervonden.
In alle andere landen en zeker in landen waar het gevaar van aardbeving nog veel groter is dan in Nederland, is het de gewoonste zaak om deze risico’s te verzekeren. Denkt u maar eens aan de enorme aardbeving in de Japanse stad Kobe (link naar video).

Individuele aanpak frustrerend
Het feit dat een aantal Nederlandse Verzekeraars een eigen beleid op het gebied van verzekeringsvoorwaarden zijn gaan voeren, frustreert juist de invoering van een verzekeringsproduct dat op Nationale basis kan worden toegepast.
Door samen te werken, ontstaat een ongekende financiële slagvaardigheid die dat biedt was de verzekeringsbranche klanten wil te bieden : ZEKERHEID
En dat voorstel is dus 28 jaar geleden, in 1993 voorgelegd aan Het Verbond van Verzekeraars.

Onduidelijkheid troef
Dit gaat nog interessant worden als blijkt dat Centraal Beheer, Interpolis en ASR of volmachtkantoren de schade niet vergoeden als de verzekering is afgesloten op basis van een beurspolis!
Het geeft daarom geen pas om de buitenlandse verzekeraars te verwijten dat zij de schade niet dekken. Juist Lloyd’s en buitenlandse verzekeraars waren in 1993 bereid om een serieuze en structurele bijdrage te leveren aan een adequaat verzekeringsproduct dat schade als gevolg van collectieve schadeoorzaken zou dekken.

Intussen bieden verzekeraars de consumenten niet de zekerheid die men die hun zakelijk en particulier klanten nu juist van hen verwachten.
De vraag is gerechtvaardigd :
Hoe lang kan je de consumenten nog laten varen op een Schip van Hoop?

GEEN REACTIES