Onzekerheid duurt voort. Spreken is zilver, maar iedereen zwijgt als het graf!

welke verzekering bij extreem weer op vakantie

Zie mede onze publicatie : LINK
De schaderegeling m.b.t. de gevolgen van de neerslag in Limburg dreigt ook deze keer chaotisch te verlopen.
Verbond van Verzekeraars (de heer H. Weurding en mevrouw G.Feiter), A.S.R, (de heer Jos Baeten) en de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs blijken niet van zins om op transparante wijze te duiden hoe de vork in de steel zit.

Findinet zet de stand van zaken voor u op een rij.

15 oktober 2019 A.S.R. BREIDT ALS EERSTE VERZEKERAAR OVERSTROMINGS-DEKKING UIT
Onder deze kop presenteert ASR zich als vooruitstrevende verzekeraar die vanaf 1 januari 2020 een overstromingsdekking levert voor hun particuliere en zakelijke klanten. Die zijn voortaan verzekerd voor schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.
Nog steeds vragen wij ons bij de redactie van Findinet af of men zich bij ASR wel voldoende heeft gerealiseerd dat neerslag doorgaans waterig is en dat water altijd de weg naar beneden verkiest voor de weg naar boven. Onze zorgen daarover hebben wij dan ook
uitvoerig voorgelegd aan de de heer Jos Baeten, CEO van ASR. (LINK)

14 juli 2021
Op deze dag werd het Zuiden van ons land – evenals Duitsland en België – getroffen door hevige neerslag. Op zich is dat niet zo bijzonder, want er valt wel vaker veel regen, sneeuw of hagel.
Maar deze keer vloeide de regen met onverwachte hoeveelheden van de heuvels naar de dalen. En door de dalen in de beekjes en via de beekjes naar de kleine rivieren en via de kleine rivieren naar de grote rivieren. Dat effect zie je ook in plaatsen in poldergebieden als Loppersum, Volendam en Rotterdam. Maar ook in Amersfoort, waar hevige neerslag ook regelmatig achter de drempel wateroverlast veroorzaakt.
Wie op GOOGLE zoekt naar “wolkbreuken”, krijgt meteen meer dan 500.000 hits.
Wateroverlast levert via GOOGLE overigens 3.230.000 hits.

15 juli 2021
Directeur Weurding van Het Verbond van Verzekeraars stelt de Limburgers gerust tijdens het journaal: LINK 

2 augustus 2021

Schade expert Corten verschijnt op televisie in Een Vandaag met een beklag over de wijze waarop Lloyd’s en Amlin zich onttrekken van hun verantwoordelijkheid : zij weigeren het recht op vergoeding van schade te erkennen: LINK
Dat doen verzekeraars als Centraal Beheer, Ohra, Interpolis volgens hem wel.

3 augustus 2021

In verband met het afwijzende standpunt van Lloyd’s, stelt Fractievoorzitter I. Ploumen (PvdA) stelt vragen aan de Minister.
Aangezien een adequate verzekeringsvorm uitsluitend kan worden samengesteld indien daaraan een gedegen wettelijke basis is, schrijft Findinet haar een open brief. LINK
Alle leden van de 2e kamer is vervolgens een email gezonden met deze tekst:

5 augustus 2021Directeur Schade van Het Verbond van Verzekeraars mevrouw G. Feiter laat in het journaal weten dat verzekeraars tot nu toe 13000 schademeldingen hebben ontvangen die in verband staan met de recente overstromingen in Limburg: LINK
Of het hier gaat om de leden vanHet Verbond, of ook om buitenlandse verzekeraars, dat wordt niet helder.
Verzekeraars verwachten geen probleem met de afhandeling en uitbetaling van de schades.

Beurspolissen
Betalen verzekeraars als Ohra, ASR, Centraal Beheer of Aegon en Interpolis de schade ook als zij betrokken zijn op beurspolissen, die standaard niet voorzien in dekking.
Een van onze lezers stelde dus de zeer terechte vraag :
Vergoeden Ohra, CB, Aegon, Interpolis, Goudse etc. de schade dan toch voor hun aandeel als het een beurspolis betreft? 
Findinet legde deze vraag op 29 juli 2021 voor aan Het Verbond van Verzekeraars, maar tot nu toe kwam daarop geen reactie.
Wij legden deze vraag op 29 juli 2021 eveneens voor aan de VNAB (de beurs). De VNAB stuurde de vraagstelling vervolgens door aan Het Verbond.

6 augustus 2021
Aan A.S.R. verzocht om antwoord op de navolgende vragen:
1) heeft ASR plannen om de in oktober 2019 aangekondigde risicodekking te wijzigen ?
2) gaat het dan om een inperking of een uitbreiding van de dekking ?
3) stelt ASR zich op het standpunt dat zij ook de schade zal vergoeden die geleden is door klanten die bij ASR verzekerd zijn op basis van een beurspolis, of wijst ASR vergoeding van schade af, gelijk Lloyd’s – zo hebben wij begrepen – dat heeft gedaan.

Op zich vragen waarop snel te antwoorden is met een Ja of een Nee, maar tot nu toe zwijgt ook ASR als het graf.

16 juli 2021
Het kabinet heeft de Wet Tegemoetkoming voor schade van toepassing verklaard op de wateroverlast. Daarin staat specifiek de navolgende uitsluiting:
Een gedupeerde heeft geen recht op een tegemoetkoming in de schade of de kosten, voor zover de schade of de kosten redelijkerwijs verzekerbaar waren.

Voorts bij “Veel gestelde vragen“:

Ik heb geen verzekering afgesloten, kan ik dan ook mijn schade melden?
Ja, maar wij hebben nog niet alle informatie over de Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt nog aan de regeling. Wat we wel weten is dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) een vangnet biedt voor niet-verzekerbare materiële schade. Daarnaast geeft de regeling een tegemoetkoming in de kosten, zoals opstartkosten, evacuatiekosten, bereddings- en opruimkosten. Verzekerbare schade valt niet onder de Wts.

Wel verzekerbaar
En die schade en kosten waren dus wel verzekerbaar, althans als men gekozen had voor een polis van ASR, Centraal Beheer, Interpolis en andere leden van Het Verbond van Verzekeraars.
Zie hier het probleem waarvoor het initiatief van 1993 nu juist de oplossing voor moest bieden : LINK

7 augustus 2021
De Rijksdienst Voor Ondernemers stelt een loket open voor zakelijke of particuliere consumenten die schade hebben geleden als gevolg van de watersnood in Limburg.
LINK naar publicatie

GEEN REACTIES