Aanpassing van voorwaarden waterschade op komst

Copyright : NOS

Zie ook : Open Brief aan 2e kamer
Verzekeraars
Directeur G. Feiter van Het Verbond van Verzekeraars meldde vanmorgen in het NOS journaal dat verzekeraars tot nu toe 13000 schademeldingen hebben ontvangen die in verband staan met de recente overstromingen in Limburg.

“Verzekeraars verwachten geen probleem met de afhandeling en uitbetaling van de schades.”

Het Verbond laat op de website weten:
De meeste claims (9.309) werden gemeld door particulieren op woonverzekeringen, zoals de inboedel- en opstalverzekering. Op voertuigverzekeringen, zoals de auto- en motorverzekering, meldden particulieren tot dusver 2.100 claims.

Bij een kleiner deel (1.250) van de meldingen betreft het zakelijke schade. Zo kwamen er 1.063 claims bij verzekeraars binnen op bedrijfsgebouwverzekeringen, zoals de opstal- en inventarisverzekering. Op zakelijke voertuigverzekeringen werden tot nu toe 187 claims gemeld.

Particuliere schade is in de meeste gevallen verzekerd. Bij gewassen, overstroming van de Maas en op zakelijke (beurs)polissen ziet het Verbond deels ook polisvoorwaarden die de schade niet dekken. Schades aan overheidseigendommen en WA-verzekerde auto’s zijn in de regel niet verzekerd.

Schatting totaalbedrag uitgekeerde schade onbekend
Het definitieve totale aantal claims kan het Verbond pas over enkele maanden vaststellen wanneer alle meldingen zijn binnengekomen. Er kan op dit moment nog geen schatting worden gegeven van het totale schadebedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt.
Aldus Het Verbond van Verzekeraars op hun website.

Niet helder of het hier gaat om ALLE schademeldingen van de leden van Het Verbond of dat hierbij de schademeldingen zijn meegenomen die experts hebben ontvangen van klanten die een beurspolis hebben lopen of een verzekering hebben afgesloten via een (gevolmachtigde) agent van buitenlandse verzekeraars.

Directeur Feiter :
Wij zien dat extreem-weerschade toeneemt door klimaatverandering. Dat betekend dat er steeds meer schade is voor particuliere ondernemers. Je ziet dat verzekeraars hun producten daarop aanpassen. Sommigen hebben dat al gedaan en ik ben ervan overtuigd dat een aantal volgend jaar gaat komen. Omdat dit steeds meer realiteit is.

Deze uitspraken sluiten naadloos aan bij de feiten zoals deze in 1995 werden gepresenteerd in het programma Twee Vandaag d.d. 6 oktober 1995 : VIDEO.

Uit de woorden van mevrouw Feiter blijkt niet of zij verwacht dat de verzekeringsvoorwaarden door verzekeraars worden ingeperkt of dat deze zullen worden verruimd. Wij hebben haar verzocht zich nader te verklaren.
Red : 
Als deze worden verruimd, dan zal dit vast en zeker premie-consequenties hebben voor consumenten die in Limburg wonen.
Als deze worden beperkt, dan is daarmee het uitzicht op een adequate verzekeringsdekking verder weg dan ooit.

GEEN REACTIES