Verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

Verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

Het verschil in loon tussen mannen en vrouwen is in 2021 afgenomen tot 13%. Tien jaar geleden was dat nog 18%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in De arbeidsmarkt in cijfers 2021. Hierin kijkt het CBS naar het gemiddelde uurloon en ook naar de verdeling rond het gemiddelde. Een hoog uurloon is vaak te vinden bij mannen met een voltijdbaan.

Groot verschil in jaarloon, verschil in uurloon kleiner

Het totale jaarloon dat vrouwen verdienen was in 2021 gemiddeld 36% lager dan het gemiddelde jaarloon van mannen. Dat komt echter voornamelijk doordat vrouwen gemiddeld minder uren werken. Vrouwen hebben gemiddeld een baan van 25 uur per week terwijl mannen gemiddeld 33 uur werken.

Kijkt het CBS naar het gemiddelde uurloon in plaats van het jaarloon, dan blijkt het verschil tussen mannen en vrouwen nog maar 13% te zijn, waarbij de vrouwen minder verdienen. Er is niet voor gecorrigeerd dat vrouwen en mannen niet gelijk over de beroepen verdeeld zijn. Dit verklaart echter wel een deel van het verschil. Mannen zijn beter vertegenwoordigd in functies die een hoog loon opleveren. Twee derde van de banen met een loon van meer dan 32 euro per uur wordt door mannen uitgevoerd. Hierdoor heeft slechts 10% van de vrouwelijke werknemers een baan met zo’n hoog salaris tegen 20% van de mannelijke werknemers.

Wie veel wil verdienen, is beter af in een voltijdbaan dan in een deeltijdbaan. Mannen met een voltijdbaan verdienen in 25% van de gevallen een hoog salaris terwijl dat voor deeltijdbanen maar 12% is. Ook bij de vrouwen is het verschil groot: 19% van de voltijds werkenden krijgt een hoog salaris tegen 7% van de deeltijdwerksters.

Hoog salaris in financiële dienstverlening

De kansen op een baan met een uurloon boven 32 euro zijn het grootst in de financiële dienstverlening. Maar liefst 44% van de banen kent dit uurloon. De verdeling tussen mannen en vrouwen is hier echter wel scheef. Van de mannen krijgt 55% een hoog uurloon terwijl dat maar voor 28% van de vrouwen geldt. Andere bedrijfstakken met hoge lonen zijn de informatie en communicatie, het openbaar bestuur en het onderwijs. Meer dan een kwart verdient hier een hoog uurloon. Ter vergelijking: in de horeca is dat slechts 1%.

Loonverschil neemt af

In de categorie uurlonen onder de 32 euro liggen de lonen voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk. Het verschil wordt dus voornamelijk verklaard door de ondervertegenwoordiging van vrouwen in banen met hogere lonen. Het gemiddelde uurloon van mannen is 25,84 euro en dat van vrouwen 22,42 euro. Dit verschil wordt steeds kleiner doordat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. Vrouwen tot 50 jaar zijn zelfs hoger opgeleid dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep.

Bron: CBS

GEEN REACTIES