Onprofessionele afhandeling door RVO: Herstelactie in voorbereiding.

Bron: PERSBERICHT RVO: 
RVO voert WTS herstelactie uit in het voordeel van gedupeerden
Stand van zaken bij verzekeraars nog onbekend.
red: Ongelijke behandeling wordt aangepakt

“Ongelukkigerwijs zijn gelijke gevallen niet altijd gelijk behandeld bij de afhandeling van aanvragen voor tegemoetkoming voor de waterschade die was ontstaan na de enorme regenval in Limburg in juli 2021.
Het gaat hier om tegemoetkoming voor particulieren op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS). RVO gaat een herstelactie uitvoeren om alsnog op uniforme wijze de gedupeerden financieel tegemoet te komen.
Dit zal in het voordeel van de gedupeerden uitpakken.
Ongelijke behandeling
De WTS is bedoeld voor een tegemoetkoming van redelijkerwijs niet verzekerbare schade. Dat wil zeggen, dat alleen schade aan woning en inboedel wordt vergoed die redelijkerwijs niet verzekerbaar is. Bij de uitvoering van de regeling is echter in veel gevallen tegemoetkoming verstrekt voor schade die wel redelijkerwijs verzekerbaar was. Ook is geen eenduidige definitie van het begrip inboedel gehanteerd. Omdat het begrip inboedel niet uniform is toegepast is het voorgekomen dat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair en de andere aanvrager niet.
De ruimere definitie van inboedel zal bij de herstelactie worden gehanteerd.
Tuinen (of bestrating), schade aan caravan, tuinhuis of boot, vallen overigens nadrukkelijk niet onder de ruimere definitie van het begrip inboedel.
De ontstane situatie is onwenselijk.
RVO zal daarom eenmalig, in deze specifieke situatie, een herstelactie uitvoeren in het voordeel van de gedupeerden. RVO benadrukt dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend voor gedupeerden van andere schadegevallen uit het verleden of in de toekomst.
RVO zal met terugwerkende kracht een ruimere interpretatie van het begrip inboedel hanteren voor particulieren in het schadegebied. Dit betreft ook particulieren met redelijkerwijs verzekerbare schade voor zover de schade niet door de verzekeraar wordt vergoed. Bovendien geldt dit zowel voor particulieren die al een aanvraag hebben ingediend als voor particulieren die nog geen eerdere melding hebben gedaan. Particulieren die zich nog niet eerder hebben gemeld kunnen zich tot 1 juli 2022 melden bij RVO.
Op deze wijze wordt de schade van particuliere gedupeerden van de waterschade in Limburg op eenzelfde wijze vastgesteld en worden gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld.”

Aldus het persbericht, heden, op 24 mei 2022 uitgegeven door RVO.

Red:
De grote vraag is natuurlijk wie hier nu eigenlijk heeft geblunderd. Zijn het de deskundigen die hun schaderapporten bij RVO hebben ingediend?

Of hebben de ambtenaren van RVO beschreven schade terecht of ten onrechte (niet) geschrapt uit de vergoedingen?
Het zou RVO sieren als zij duidelijk en transparant zou melden wat de oorzaak is geweest van de verschillen in de toekenning van schadevergoedingen.
Maar de overheid is doorgaans schimmig in het verstrekken van informatie.
Daarom heeft onze redactie Nivre (Schade experts) verzocht zich nader te verklaren.

GEEN REACTIES