Meer dan 27.000 schademeldingen genoteerd in Limburg

Foto : Ruudc.nl

Vervolg op onze publicatie “Stand van zaken in Limburg” van 5 januari 2022.
verzekeraars
Tot nu toe is 19,3 miljoen euro uitgekeerd aan 779 Limburgse gedupeerden van de overstroming van vorig jaar juli.

Tegemoetkoming schade
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met de uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Vooral particulieren en ondernemers zijn inmiddels door de RVO uitbetaald.
Er liggen nog ruim 2000 schademeldingen die moeten worden afgehandeld.

De website van Het Verbond van Verzekeraars:
In totaal hebben verzekeraars circa 25.000 schademeldingen uit Limburg en Brabant ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli. Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo’n 160 tot 250 miljoen euro.

Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen.
Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen.

Naast particuliere schade is er ook zakelijke schade, bijvoorbeeld aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Soort schade
Verzekeraars zien voornamelijk veel schade aan woningen (inboedel- en opstalverzekering) door extreme regenval. De grootste schades zien verzekeraars aan woningen en bedrijfsgebouwen door overstromingen en auto’s die total loss zijn door de wateroverlast.

De omvang van de feitelijk door verzekeraars uitgekeerde schadelasten is nog steeds niet gepubliceerd.
Ook de omvang van de schade die niet door verzekeringsproducten is gedekt, is onbekend.
Zo is een WA-verzekerde auto niet gedekt tegen schade als gevolg van wateroverlast.
Aangezien dergelijke schade wel verzekerbaar was, valt deze niet onder de vergoedingsregeling van de WTS.

De redactie van Findinet zoekt contact met slachtoffers die niet in aanmerking zijn gekomen voor vergoeding van hun schade. Lezers die zulke slachtoffers kennen, kunnen ons email adres aan zulke mensen verstrekken : redactie@findinet.nl 

Zie mede: https://www.findinet.nl/artikel/verhalen-over-waterschade-limburg/ 

dddddddddddddddddddddddd Advertentie:

Klik op de advertentie voor video-presentatie.

GEEN REACTIES