“Het Nationale vergeten is begonnen!”

Op 28 juli 2021 werd in het televisieprogramma EENVANDAAG uitvoerig aandacht geschonken aan het feit dat Nederlandse verzekeraars erkennen dat de in de regio Limburg geleden schade als gevolg van overstromingen, gedekt is.
Zo hebben Centraal Beheer, Interpolis en ASR al experts naar het gebied gezonden om de omvang van de schade te begroten.

Vooruitlopende op deze berichten, had directeur Weurding al op televisie gemeld dat de schade gewoon gedekt was. Naar nu blijkt, is dit de halve waarheid.

En vervolgens werd heden in Eenvandaag gemeld dat de buitenlandse verzekeraars zoals Lloyd’s de schade niet wilden vergoeden. Dat zou blijken uit “de kleine lettertjes”.
Ook klanten die beurspolissen hebben afgesloten, krijgen niets.

Inmiddels waren de eerste afwijzingen reeds ontvangen door slachtoffers.

VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN
Deze voorstelling van zaken is natuurlijk volstrekt onjuist, want juist de Nederlandse verzekeraars hebben een adequate oplossing in 1994 geblokkeerd.
Voorstellen om een verzekeringsvorm in het leven te roepen die alle denkbare collectieve schadegebeurtenissen zou dekken, zijn reeds in 1993 ingediend bij Het Verbond van Verzekeraars. Lloyd’s of London had reeds per risico-adres een dekking van 250.000 (later € 500.000,-) toegezegd op basis van premier risque (alle schade tot dat bedrag gedekt).
En alle leden van Het Verbond van Verzekeraars zijn indertijd uitgenodigd om dit bedrag te vergroten met een aandeel op basis van co-assurantie.
Een beurspolis dus! Co-assurantie Optima Forma !
Actualiteitenrubriek NOVA (nu OP1) besteedde uitgebreid aandacht aan de door mij bij Het Verbond voorgestelde oplossing :
1994: ‘directeur van Het Verbond reageert op de voorstellen’
En vervolgens komt Het Verbond van Verzekeraars met:
1995:  ‘Er komt een verzekering die catastrofes dekt’
Heeft u er verder ooit iets over gehoord?

Zie ook publicaties als :
1994:  ‘de introductie van de Catastrofe Risico Polis’
2017:  ‘Lloyd’s test weerstand tegen catastrofes’
2018:  ‘Ministers en het doorschuifdossier’
2021:  ‘Memories : de stagiaire van Het Verbond’
enz. enz.
DE COMMISSIE VAN HET VERBOND
Een commissie onder leiding van de heer Rob Burgerhout van Centraal Beheer heeft vervolgens op mijn kantoor de bij het verzekeringsproduct behorende software getest en onderzocht.

Maar hun verslag met bevindingen is nimmer aan mij bekend gemaakt.

Wat Centraal Beheer wel deed, was verwarring zaaien. Zo verschenen er al ras berichten in de pers dat Centraal Beheer spoedig met een eigen overstromingsverzekering zou komen.
Dit leidde tot schroom bij veel Nederlanders om een catastrofeverzekering af te sluiten bij mijn bedrijf Lugt Sobbe & Co., vertegenwoordigers van Lloyd’s underwriters te Amsterdam.
De overstromingsverzekering van Centraal beheer is pas vele, vele jaren later van de grond gekomen. Maar dekt Centraal Beheer dan ook schade als gevolg van:
– een instortende kolenmijn?
– de breuk van een dijk in Wilnis ?
– aardgasbevingen in Groningen of Noord Holland ?
– een terroristische aanslag?
– spontane ontploffing van een vliegtuigbom uit WO-2
– kruiend ijs dat de dijk over schuift?
– overstroming van zeeweringen ?
– inslag van een meteoriet die een stad zo groot als Amsterdam kan verwoesten?
– overstroming door water uit een breuk in de hoofdwaterleiding zoals bij de VU in Amsterdam?
– letselschade nadat een idioot in Alphen aan de Rijn aan het schieten slaat?
– letselschade veroorzaakt tijdens een overval op een supermarkt?
– aan dakbedekking als gevolg van buitensporig grote hagelstenen?
– aan de constructie van gebouwen, na hevige sneeuwval?
– overstroming nadat rivieren buiten hun bedding/ oevers treden ?
– plaatselijke wolkbreuken?
enz. enz.
Er is maar één oplossing voor het verzekeren tegen schade als gevolg van collectieve schadegebeurtenissen en dat is een collectieve verzekering die tevens schade dekt als gevolg van collectieve gevaren zoals:
– storm
– inductie

Wat zou het niet geweldig zijn geweest als verzekeraars na 1994 hadden kunnen melden dat alle collectieve schadeoorzaken gewoon zou zijn gedekt door de beoogde Catastrofe Risico Polis : “maakt u zich maar geen zorgen”.
SNEL UITGESLOTEN 
Maar onder leiding van Het Verbond van Verzekeraars werden de toenmalige kabinetten gedwongen om in te stemmen met een tussentijdse aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden, zodat schade als gevolg van deze zaken voortaan niet zou zijn gedekt:
 schade als gevolg van terrorisme
– schade als gevolg van datum-gerelateerde storingen
De haast waarmee deze collectieve uitsluitingen er door werden gejast, getuigt mede van het doortastende optreden van Nederlandse verzekeraars, zodra een collectieve schadegebeurtenis mogelijk onder de dekking valt.
Overigens: Bij mijn weten heeft er nooit een schadegeval voorgedaan ivm terrorisme of een datum-gerelateerde storing, maar dat kan natuurlijk altijd alsnog gebeuren.

Het is werkelijk de boel volstrekt op haar kop zetten als Nederlandse Verzekeraars zich laten voorstaan op het feit dat zij deze waterschade wel dekken.
Want hoe zit het dan met al die andere ongedekte gevaren ?

Ik garandeer u dat de Nederlandse verzekeraars u niet kunnen bevestigen dat zij eerder genoemde andere collectieve gevaren inmiddels standaard als gedekt evenement in hun polisvoorwaarden hebben benoemd.

En daarom is de hele voorstelling van zaken bij EENVANDAAG niet meer dan een schijnvoorstelling, omdat zij deze keer – onverwacht – waterschade moeten dekken.
Daarom kan ik u niets anders melden dan :
Dus heb ik mevrouw G. Feiter (dir. schade bij het Verbond) op 22 juli 2021 uitgenodigd om toch maar weer eens de koppen bij elkaar te steken.

En wie weet worden er eindelijk spijkers met koppen geslagen.

GEEN REACTIES