VERZEKERINGSKAMER

VERZEKERINGSKAMER

Publicaties die betrekking op het onderwerp VERZEKERINGSKAMER

Ooit gepubliceerd op: 13 nov 2018 Regelmatig ontvangt onze redactie verzoeken om hulp als een schade is afgewezen, of als men op zoek is naar...
Hypotheekverstrekkers voelen weinig voor verhuurde onderpanden

Ooit gepubliceerd op: 16 okt 2018 Nederlandse geldverstrekkers spelen nauwelijks in op de trend onder consumenten om een pand aan te kopen voor de verhuur....
Hypotheek kangoeroewoning bijna onmogelijk door eisen geldverstrekkers en overheid

Ooit gepubliceerd op: 1 nov 2018 Participatiesamenleving? Goed idee, maar dan moeten familieleden die voor elkaar willen zorgen daar wel toe in staat worden gesteld. De...

Ooit gepubliceerd op: 22 jan 2019 Column  Dezer dagen werd ik herinnerd aan een voorval dat zich heeft voorgedaan in de jaren rond 1970. Afgelopen week ontvingen wij...
Curatoren Conservatrix verhogen uitkeringen naar 80%

Oorspronkelijk gepubliceerd op 4 januari 2021. De overdracht van de polissen van het failliete Conservatrix aan een andere verzekeraar duurt langer dan verwacht. Konden de...
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Ooit gepubliceerd op : 1 mei 2020 De wonderbaarlijke Limburgse verzekeringsondernemer Harry Laeven heeft met zijn eigen, op Malta gevestigde, zorgverzekeraar EUCare inmiddels een marktaandeel...

Ooit gepubliceerd op: 14 feb 2018 Let op: onderstaande informatie is verouderd. De voorwaarden zijn aangepast. De proef met prepaid autoverzekeringen is een succes, zegt initiatiefnemer Nationale-Nederlanden....

In mijn hoedanigheid van mederedacteur van Findinet Nieuwsdienst meen ik er goed aan te doen om onze lezers te wijzen ...

Ooit gepubliceerd op: 3 jun 2019 SWEET MEMORIES: Serie sterke verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn verzekeringsleven, verzameld voor familie, vrienden en belangstellenden. Ik garandeer je dat...

Open brief aan de heer Guus Schram, Hoofdofficier Functioneel parket. Weledelgestrenge heer, Wij zagen uw interview in het journaal en bij deze feliciteren wij u met...

Het is 4 februari 2021 : Als gevolg van de hevige en langdurige regenval in Europa, stijgt het water in onze rivieren De Maas,...

Het is weer eens zo ver : Nu zijn het weer de vandalen die hun kans schoon zien om tijdens opstootjes / relletjes op grote...

Onderlinge Levens Verzekeringmaatschappij Eigen Hulp = OLVEH. Er is thans een lijst beschikbaar met de namen van meer dan 225 verzekeraars van wie zich in Assurantiemuseum De Verzekeringskamer documenten...

ANTIEKE LESSENAAR MET POLISBOEK In Assurantiemuseum De Verzekeringskamer is een kabinet ingericht waarin memoralabia van meer dan 225 verzekeraars. VERMIST ? Regelmatig worden wij gebeld met de vraag...

Assuradeur Bastiaan van Ommen was een druk baasje. Hij was niet alleen mede-eigenaar/firmant van de firma Lugt Sobbe & Co, maar ook mede eigenaar van...

Vervolg op : De Gouden eeuw van de Assurantiebeurzen van verzekeraars 1642 Burgeroorlog in Engeland Vanaf het begin van de 17de eeuw waren de katholieke koningen...

Zie ook artikel :  een collectie met onvermoede schatten Wie mee wilde doen aan de handel in het Amsterdamse beursgebouw Hendrick de Keyser, begin...

Deel 29 in de serie Memories / leerzame herinneringen aan verzekeringsland. Tegen beter weten in Dat de waarde van diamanten bij aankoop doorgaans veel hoger is...

EEN BEURSPOLIS, WAT IS DAT NU WEER beurspolis - v./m. (-sen), Ned. "Polis die gestandaardiseerde, bij de griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde...

ENGLISH VERSION : CLICK HERE Verkorte vertelling over mijn belevenissen rond de verzekering van Rembrandt’s “Portret van een man met een breedgerande Hoed”, Gerson nr....